DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Нищетата Ти Привлича Снизхождението Ми

12 ноември 1987

любима, Аз съм, Иисус;
вкопчи се в Кръста Ми, точно както те научих да правиш, докато си почиваш;

(Иисус ме научи да държа кръстче, когато си почивам през нощта. Така, в случай, че се събудя, усещам кръстчето в ръката си и веднага умът ми се отправя към Него.)

никога не Ме оставяй, дори за секунда; Аз съм Всичко и Всяко нещо; държейки Кръста Ми, едновременно Ме прославяш и Ме почиташ; Аз, твоят Бог, те пречиствам и те утешавам, дете Мое; затова почитай своя Баща, който толкова много те търсеше, когато се беше отдалечила от Мен, отклонявайки се от божествените Ми пътища; виждаш ли, дете, ти винаги Ми принадлежеше, сега, когато те намерих, те приютявам под плаща Си и те пазя; виж!

(Видях Иисус Христос в аленочервен дълъг плащ. С двете Си ръце го разтвори, показвайки блестящата светлина идваща от Гръдта Му. Внезапно, като светкавица, огнен език дойде право върху мен, пронизвайки ме. Не беше болезнено, само разпали обичта ми към Бога, желаейки Го повече отвсякога.)

Пламъкът Ми ще разпали сърцето ти; Пламъкът Ми трябва да остане завинаги запален в теб, олтарю, възобнових Пламъка Си в теб; така че да продължиш с божественото Ми Послание, след като си неспособна да черпиш от Мен, ще се грижа тогава Пламъкът Ми в теб да остане пламнал; ела, обичам неспособността ти, защото ти дадох благодатта да я осъзнаваш; чувствам се прославен, когато изпитваш нужда от Мен за всяко нещо; слабостта ти притегля Силата Ми, нищетата ти привлича Милосърдието Ми; обичай Ме, Васула, споделяй тръните и гвоздеите Ми, споделяй Кръста Ми, увенчай Ме с обичта си, почитай Ме с вярата си, позволи Ми да те водя сляпо през целия път; няма никога да те изоставя! вярвай във всяка дума казана в Писанията;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message