DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Мечът Ми Ще Ги Порази
Предай Предупреждението Ми

26 октомври 1987

(В нощта на 24-ти, Бог ме просветли да разбера по-добре значението на Появяването на Св. Мария пред братовчедка ми като огромна статуя. Беше, за да потвърди, че Бог желае и позволява статуи в Църквата Си, които представляват Неговия Образ и този на Св. Мария. След това, през нощта на 25-ти, Бог отново ме просветли и ми помогна да разбера, че одобрява и позволява да украсяваме Църквите с изображения, които Го представляват; икони, картини и др.)

позволявам на Църквата Ми да носи Образа Ми; не оголвайте Тялото Ми,1 украсете Ме, разхубавете Ме, оставете Го, както е;2 чуй Ме, Васула, Аз съм Църквата, довери Ми се;

(По-късно:)

любима, Аз съм Яхве; пиши, дъще:

о, сътворение, не издигнах ли светци и пророци, за да ви предупредя за края на времената? не предрекох ли, че ще ви изпратя ангел от Небесния Си Двор да провъзгласи тайното Ми намерение, така че да се изпълни? верността на Словата Ми отново ще бъде потвърдена;

не ви ли предрекох, че мисията на вестителката Ми ще бъде да ви оповести Откровението Ми? свидетелството Ми е духът на пророчеството; радвайте се и ликувайте, всички вие, които сте Ми верни! горко на неверните, защото Словото Ми ще дойде върху тях като Mеч, който ще ги порази, унищожавайки всичката им лъжлива мъдрост, мъдрост, която подтикна сътворението Ми да падне в мрежите на Сатаната, превръщайки агнетата Ми в безбожници, хора без страх и морал;

дадох ти, Васула, видение на предупреждение, загатване за това, което направих на Содом и Гомора, нека обърнат внимание на предупреждението Ми, защото Аз, Господ, предрекох на сътворението Ми, че ако не се покаят и не Ме признаят за свой Сътворител, Мечът Ми ще ги удари;

от безмерната Си Милост слизам на земята,3 за да ви предупредя; Аз съм Духът на Истината, който говори; чуй какво имам да кажа на Църквите Си, cътворение; не оставайте безучастни; предайте предупреждението Мистоя на вратата и чукам, aко някой чуе Гласа Ми и отвори вратата, Аз, Господ, ще влезна да споделя рамо до рамо с него храната му; не се страхувай, изпълнявам Словото Си; пред теб стоя;

Господи, да не би да ми намемкваш да предам лично предупреждението Ти? Ако е така, как, Господи, повече от фотокопия?

единственото, което искам от теб, е обич; позволи Ми да гравирам върху теб; избрах вече онези, които трябва да предадат Посланието Ми;

ела, с теб съм; чувствай Ме, чувствай Присъствието Ми, да;4 обичай Ме;

Обичам Те, Иисус. Hаучи ме да Те обичам повече, точно както Ти искаш от нас да Те обичаме.

Аз съм;


1 Църквата.
2 Както Православните и Католиците украсяват Църквата.
3 По образен начин.
4 Различих Иисус.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message