DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Жертва На Тялото Ми И На Душата Ми

21 октомври 1987

(Днес получих обезсърчаващи известия. Католическият богослов от Лион, върху когото бях опряла надеждите си, загуби ентусиазма си, узнавайки, че не принадлежа на Католическата общност. Каза, че имам известно преживяване с Бога, но не разбра, че е нещо повече от това, защото Бог дава това послание на всички нас, както и на еклезиастичните власти и на Светия Престол. Но, разбира се, защо да повярва? Идвам отникъде, би могло да се каже. Kакто вече споменах, ако бях от техните, щяха да ме приемат и вероятно биха хвърлили поглед на посланието. И точно това е, което Бог се опитва да ни научи, да не правим разграничения помежду си. Всички се намираме под една и съща власт, Божията власт. Защо да правим разграничения? Разграничения дори и въз основа на характера на човека! Не нося религиозна дреха, но това не е от значение, трябва ли да поискам обяснение от Бога? Избра ме такава, каквато съм и така ме иска.)

Васула, понасяш същите неща, както, когато бях в плът на земята; помниш ли, Васула, когато Фарисеите Ме разпитваха за това кой Ми е дал властта да проповядвам?

Да, Господи.

любима, Посланието Ми произхожда от Мен; всяка власт ще произходи от Мен; принадлежиш на Мен; писал ли съм въобще, че ще ти бъде дадена власт от хората? малка ти, склони главата си към Мъдростта;

(Почувствах се нещастна и натъжена. Cълзи започнаха да ми текат и се наложи да прекъсна, за да се съвзема.)

жертва Моя, избрах те да бъдеш жертвата на Сърцето Ми, сладкото мъчение на душата ти, жертва на Тялото Ми и на Душата Ми; с отричанията, мъките и скърбите, Васула, ще изпиташ живота Ми на земята; ще ти Го дам целия на малки части, според това колко може да издържи душата ти; ще бъдеш изложена на неверието, както вече стана, ще бъдеш обвинена, осмяна, отхвърлена; Васула, ще последват и други неща, но пък, от друга страна, дадох ти онези, които вярват в Посланието Ми на Мир и Обич; те са твоите свидетели;

остави Ме да ти напомня, че ще те предадат и теб;1

Васула, обичам те; Аз, Господ, съм твоята опора; идвай при Мен за утеха; нека Мирът Ми да те обвива, eла, всякаква власт произхожда от Мен, а не от хората; ти си под Моята Власт, която е Една; Една Власт;

Боже мой, благодаря Ти, че ми даваш Своята подкрепа. Благодаря Ти също така за свидетелите, които ми даде. Няма да издигна вече гласа си, ще кажа само тези думи: “Направи с мен, каквото Ти харесва, eднакво ще Ти благодаря и за радостите и за скърбите, които ще ми дадеш. Ако желаеш да бъда хвърлена, нека бъда хвърлена, ако желаеш да бъда в обятията Ти, не го заслужавам. Направи това, което най-много желае Сърцето Ти. Твоя съм.”

да, бъди мека, за да мога да издълбая дълбоко в теб Словата Си; помни Присъствието Ми и Обичта Ми;


1 От един?

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message