DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ще Се Завърне При Вас Като Обич

13 октомври 1987

(Видях Иисус на вратата на спалнята. Знаех, че ми посочваше да пиша, като да очакваше.)

бях на вратата, ела, ще работиш с Мен;

(Понякога Иисус иска да ми докаже, че правилно различавам.)

ще ти предрека какво предстои да дойде, така че отсега нататък онези, които се самоназовават мъдри да повярват в Делата Ми и да Ме последват;

дъще, ще излекувам мнозина; Обичта ще се завърне при вас като Обич, изпълнявайки Словото Ми; след кратко време ще ти докажа, че това произхожда от Мен, Васула; Аз съм Господ, любима, при Мен ще дойдеш; чуй Ме, искам да ти припомня какво ти поисках преди няколко дена; нека се узнае навсякъде, разпространи словата Ми: “Аз, Господ, благославям децата Си от Гарабандал;” искам от тях да Ме чуят; о, Васула, как копнея за това;

Господи Иисус, ще се постарая според възможностите си, със средствата, които ми даде. Немощна съм, но Ти си Всемогъщ; ще ми помогнеш ли, Иисус?

ще ти помогна; помни как работя;

Васула, нека бъде известено, че след кратко време ще ви изпратя на всички знамение отвисоко, ще разберете, че идва от Мен, ще ви озаря, обичам ви всички;

как ви обичам всички! обичам ви вън от възприятието ви; Аз съм Създателят ви; не казах ли, че съм издълбал образа ви върху дланта на Ръката Си? как мога въобще да ви изоставя?

Мисля за видението, което ми беше дал. Наказанието, от което се уплаших.

ще те накарам да го видиш отново, за да се отпечата върху теб;

Oтново, Господи, помогни ни да го избегнем. Зная, че Ти е противно да ни го наложиш, и не Ти доставя никакво удоволствие. Kажи ми какво да направя.

Васула, вярно е; не изпитвам удоволствие да ви наказвам, желая сътворението Ми да се завърне при Обичта; огромни поправки трябва да бъдат извършени; поправете, вие, които можете да поправите за другите; сътворението Ми трябва да се промени; дъще, сътворението Ми трябва да узнае и да повярва в Духовните Ми Дела; сътворението Ми трябва да Ме приеме като Всемогъщ; свещеническите Ми души трябва да разберат колко погрешно отричат днешните Ми Дела;

Но има мнозина, които ги приемат.

има и такива, които не го правят и към тях се обръщам; говоря също така за онези, които разделиха Тялото Ми; повярвай Ми, дъще, Чашата Ми на Справедливостта е пълна поради разпокъсването на Тялото Ми; няма повече да ги жаля;

Васула, позволи Ми да работя с теб за известно време още, скоро ще събера реколтата Си; ела, любима;

Господи, нека се изпълни цялата Ти Воля.


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message