DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Разпространи Посланието Ми

24 август 1987

Васула, покай се!1

прощавам греховете ти; сега искам да Ме възхвалиш!2 Васула, кажи: “Слава на Всемогъщия Бог”; знаеш ли кой съм?

Ти си Алфа и Омега, Сътворителят на всичко.

добре го каза, дете Мое; сега ти казвам това: благословени са тези, които ще прочетат Посланието Ми и ще повярват, че Аз го написах, без да са Ме видели да го пиша; благословени са тези, които слушат Посланието Ми и Го следват; благословени са тези, които се обединяват и работят за мир и обич; разпространяват Посланието Ми, разпространяват Моя Мир и нека той да царува във всички сърца, никога да не се съмняват в Обичта Ми;

Как желаеш да разпространя, как бих могла да направя, каквото и да е? Безпомощна съм.

почакай, Васула, и ще видиш; ще ти помогна; ела, нас, ние?

Да, Боже мой. Hас, ние.


1 Покаях се.
2 Колебаех се да намеря правилните думи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message