DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Свята

10 декември 1986

дъще, ще Ме следваш ли? не се лутай в заблуда, живей свят живот;

Иисус, не мога ли да бъда, както съм?1

чуй Ме; назови Ми един човек със свята увереност, който да не е избрал Църквата; назови Ми един човек, който да е бил разделен!…

Не познавам никого.

не, не е съществувал никой;

(Иисус изглеждаше, че очаква да Му кажа нещо.)

Искаш ме “изцяло”?

да, искам го; не се страхувай; какво те безпокои, дъще?

(Трябва да съм въздъхнала.)

Какво ще се случи, ако остана същата?

остани винаги същата и ще откриеш, че няма да престана да те зова при Мен!

Мога ли да Те запитам нещо?

можеш;

Действително ли е от значение за Теб да се променя?

да!

Има ли разлика, ако се променя, искам да кажа да съм свята, както казваш?

да, има разлика; обърни се към Мен и остани с Мен;

Можеш ли да видиш бъдещето в този момент?

мога, любима;

Мога ли да Ти задам един въпрос?

можеш;

След като виждаш бъдещето, бих искала да узная нещо, aко не желаеш да ми отговориш, нарисувай просто едно сърце - ще Те разочаровам ли накрая?

не, няма да Ме разочароваш;

(Бях облекчена…)

Как ще се чувстваш?

Аз, Бог, ще се чувствам прославен;

Така ли??

да; не се страхувай, защо се страхуваш да бъдеш свята? помни, намираш се в началото на призива Ми;

Какво в действителност означава това?

означава, че все още се учиш от Мен; ще те уча и ще ти покажа Делата Си; още съм в началото на призива Си, по-късно ще откриеш как работя; ще те повикам по-късно, в определения час, за да намериш Мир; осъзнаваш ли напълно какво означава Мир?

Не съм много сигурна. Мир може да означава смърт, може да означава Църква. Не зная много добре…

Аз съм Мир; тук съм, до теб; дясната Ми Ръка държи ръката ти, която пише; лявата Ми Ръка е върху лявото ти рамо; присъствам и Ме усещаш; Аз съм твоят Учител, дъще; върви с Мен! работи с Мен, защото те определих да бъдеш Моята вестителка; не се оставяй да бъдеш обезсърчавана от хората; мнозина от тях не разбират, защото мракът може да е затворил сърцето им, отнемайки им всякакво възприятие; имай мир; Аз, Бог, безумно те обичам; смелост, дъще;


1 Да живея светски живот, стараейки се едновременно с това да бъда ученичка…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message