DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Тайнствата Ми

9 юли 1987

Боже мой?

Аз съм; Васула, имам толкова тайнства скрити от вас тези няколко, които ви разкрих са “гледани”1 с човешки очи, затова не ги разбирате; или ще бъдат отминати, или ще им бъде дадено погрешно обяснение; как е възможно да сравнявате делата Ми с човешките дела? науката не може да се сравнява с Небесните Дела, то е сякаш да искате да Ме сравните с хората!

истина е, Делата Ми ви изглеждат неправоверни, но онова, което Ме наскърбява най-много е да гледам свещеническите Ми души как се съмняват в Делата Ми, отказват да повярват, като по този начин Ме отстраняват, вместо да Ме правят достояние;

сътворението Ми се превърна в пустиня, суха, безплодна, жадна за обич; с какво ще бъдат нахранени агнетата Ми, след като нямат какво да им предоставят?


1 Неразбирани.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message