DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поеми На Святата Троица (Светият Дух)

февруари – април 2003

(Говори Светият Дух:)

мир на теб; погледни, Женихът се навежда над теб, за да ти изпее Поемата Си и да ти предаде слова на Живот; Аз съм Духът на Истината, който се излъчва от Отеца и се изпраща от Сина, Иисус Христос; ние сме една Субстанция и една Власт и едно Знание и тъй като сме един само Бог, разговаряме и даваме знанието по същия начин и със същите термини; това велико знание ти се предава изпълнено с обич;

какво е Вечният Живот? Вечният Живот е да Ни познаваш в Триединната Ни Слава; но ако се двоумиш, без да знаеш какво искам да кажа, давам ти Ръката Си и след като я хванеш, ще ти предоставя по Благодат Живот в Нас; приеми скъпоценната Ми помощ, защото това ще ти помогне да се венчаеш за Мен и да бъдеш винаги в Божественото Ми Присъствие; ще бъда тогава неизказаната Парусия в сърцето ти, защото Аз съм вътрешната сила в теб;

казах, че ще ти предоставя Живот по Благодат; какво е Благодатта? тя е като сияеща светлина, която ти показва как да участваш в Божествения Живот; Триединната Ни Святост и Милост ароматизират целия космос; най-сладката Ми Поема ще ти бъде пеена, за да издигне духа ти, за да го украси в брачна дреха; това е благородната Ни цел; ти да дадеш себе си и волята си на Нас и Ние да ти дадем Себе Си, за да ти помогнем да Ни опознаеш и да Ни обикнеш, както Ние обичаме Себе Си; тогава и само тогава духът ти ще се върти около небесните реалности и ангелските добродетели…

слизам по този величествен начин, Васула, по начина, по който Ме видя, със суверенитет и изпълнен с благодат,1 с царски блясък и неизразима красота, за да се съединя c теб;

видях някого като Човешкия Син;
прекрасен силует, така съвършен в благодат,
както само Бог може да притежава тази благодат;

така съвършеното Му красиво движение,
докато слизаше по стъпалата на Дворец, ме остави в благоговение;

знаех, че това може да бъде само Дворец
поради тяхната красота и ослепителната им повърхност;

това славно божествено Същество
беше облечено, както изглеждаше, с тежка дреха, която се разгъваше до Нозете Му;
както веднъж бях видяла Отеца,
мантията на това божествено Същество,
което знаех, че е Светият Дух,
беше почти същата мантия като на Отеца,
защото блестеше, сякаш беше покрита със скъпоценни камъни;
мантията на Отеца, обаче, имаше неопределен цвят,
докато тази беше като диаманти под светлината на прожектор;
част от много дългата Му дреха
падаше върху долното стъпало, отчасти от лявата страна, тъй като левият Крак вече беше на долното стъпало;

невъзможно е да бъде описан Бог,
думите винаги ще бъдат недостатъчни…
да бъде изследван Бог е лудост сама по себе си!
да бъде изразен върховният Източник на Всичко, би било делириум!
как може човек да изгради представа
за това, което се дава във видение за такова неизразимо великолепие?
без благодат и без пълно откровение дадено от Самия Бог, това, което не се вижда от окото, ще остане завинаги невидяно и добре скрито;

но днес, в дните ни, така е угодно на Бога,
да ни даде пълната увереност,
както я беше дал тогава на Своите ученици и Своите апостоли, за мощното присъствие на Светия Дух;

Светият Дух на Благодат, който ще ни покаже
пътя на добродетелите, който води душите
в Мистичния съюз с Жениха;

Аз съм, любима Моя, Духът на святостта даващ на всеки един от вас разнообразни дарове, това са небесните скъпоценности, съкровищата раздавани даром, за да бъдат осветени храмовете Ми; всичко, което се разпределя, се разпределя по благодат чрез Мен; не слязох,2 за да наложа наказание на когото и да е било от вас, а идвам напротив чрез тази благородна Поема да се венчая за вас и като жених, който обсипва невестата си със скъпоценности, ви предоставям да ви украся с Божествените Си дарове за брачния ритуал;

не Ме вълнува красноречието на думите, нито Ме впечатлява изговора им, радвам се обаче в разкаяно сърце; така ти, който Ме търсиш, ела и се научи: ако не Ме подлагаш на изпитание,3 а дойдеш при Мен с простота на сърцето, тогава Аз, като река, ще потека в теб; ще те науча как да култивираш задушевност с Нас; със сладост и нежност ще те напътствам, като те обучавам да вървиш с Нас и да бъдеш кротък към светлините и движенията Ми; и както Ме видя, Васула, във видението, Суверенитетът Ми е неизразим и Великолепието Ми надвишава всяко човешко възприятие;

ах, Васула, нека да не чуя отново от теб, “на каква цел служа…”4 оживих с Диханието Си безжизнените ти членове! продължи да вършиш добри дела по всякакъв начин и не се страхувай; бяхме те помолили да посветиш живота си на другите и ти го направи; с наслада те упражнихме и образовахме, за да Ни имаш като принцип в живота си и оттогава ти показахме, че не принадлежиш вече на себе си, а на Този, който те облече със Светлината Си, за да се движиш в Мен и да дишаш в Мен;

всеки път, когато се провикваше към Мен “подхлъзвам се”, не те ли подкрепях? не те ли утешавах? казах, че когато бъдеш засадена в Дома на Яхве, ще процъфтиш в Дворовете Му и че ще имаш свободен достъп да влизаш и излизаш в Дворовете Ни, докато тялото ти ще се движи сред хората, сърцето ти и умът ти ще бъдат захласнати в сияещата светлина на небето; ако някой,5 Васула, повдигне веждата си към теб и присвие очи и те попита: “какво имаш предвид, когато казваш, че ние също можем да притежаваме Бога? това не може да се прави, нито да се казва;” казвам ти, ако някой не е изпитал Божественото Присъствие в сърцето си, сиянието и Лъчистата Светлина на Присъствието Ми в него, той няма никога да узнае, нито да проумее това, което е запечатано и скрито, защото тези тайнства се разкриват именно чрез Мен; вратата на Мъдростта ще се отвори единствено за разкаяно сърце и за онези, които въпреки обеднялата си душа, ще изпълнят Заповедите Ми; в тези души ще се разкрия;

Господи мой, винаги толкова прелестен,
уникален в красотата Си, многообразен и изтънчен,
винаги толкова деен в онези, които Те притежават или които Те зоват;

прям и неопетнен, по-сияен от слънцето
засенчваш всички съзвездия взети заедно;

несравним, с която и да е светлина,
разстилаш благоуханието Си в цялата вселена;

в пламенността и Обичта Ти,
чудесата и знаменията са едни от многобройните Ти скъпоценни дарове, дадени да укрепват храмовете Ти, да разкрасяват невестите Ти,
така че това поколение по-скъпо за Теб от всичко съществуващо, да получи в себе си Царството и това е Самият Христос;

всеки, който Те съзерцава, о, Свети Женихо,
определено ще бъде очарован и завладян
от несравнимата Ти красота и благодат;

да познава човек и да е срещал задушевно
Автора на Красотата, Автора на Всичко,
означава да се намира вече в Него;

моля Те, в Голямата Си Обич,  която изпитваш към нас,
да се приближиш до всички онези, които още нямат преживяване с Теб, да не останат чужди към Божествеността Ти;
благоволи да приемеш форма във всеки един от нас,
така че когато сме в Светлината Ти
да бъдем обгърнати и едно в Светлината Ти…

намерението Ми в тази благородна Поема е да привлека всеки един в лъчезарната Си Светлина и да получи пълнотата на Христос; ти се научи, че свободата се намира в Мен: свобода от плътта, за да бъдете обожествени и да бъдете наречени синове и дъщери на Всевишния; свобода в Мен, който ще ви издигна в насладите и радостите на небето, за да получите блаженството определено за вас от началото на основите ви и за всички времена;

Поемата Ми за теб, поколение, ще ти бъде пята, за да я пиеш и да опиеш душата си, защото Словата Ми ще бъдат по-сладки от вино; и ти, на свой ред, опиянено, ще възхваляваш Обичта Ми повече от виното, заявявайки на ангелите Ми:

“колко правилно е да Го обичаме! обликът Му е несравним, разговорът Му е самата сладост; Устните Му овлажнени от благодат; във величие и блясък произнася Словото Си, вълнувайки сърцето ми с благородната Си тема; от всички божествени същества6 Той е най-желаният, най-красивият; и сега, като река спускаща се, за да напои земята, след като е била възпирана от стена,7 желая Той да потече в мен и да напои жаждата ми; все още смятам себе си за духовно мъртвo и с тази смърт повлякох със себе си в гроба всяка добродетел, която може да е била незаслужено в мен, тъй като Светлината Ти не беше в мен; о, Светилник на душата ми, ела! върни ме в Живота и ще те възхвалям ден и нощ!”

и ще отговоря на умолението ти и ще ти напомня, че плътта и кръвта не могат да наследят Царството Ни, защото тленното не може да наследи това, което трае вечно; не се безпокой, ще излекувам вината ти, след като го желаеш и ще потека в теб като река, освежавайки безводието и безплодието ти; да се изоставиш на Мен е единственият начин, заедно с покаянието ти, да преобразя ума ти, за да придобиеш ума на Христос и да откриеш Волята Ни; да проникнеш в Божиите подбуди или да проумееш методите Му, без да съм в теб, е невъзможно, но мога да отворя вратата към знанието чрез безотвъдната Си Светлина в теб, защото Аз, Безформеният, ще приема форма в духа ти; като сияещо Слънце, ще разгъна Светлината Си в теб и ще съживя това, което е мъртво, изпълвайки те с добродетели;

целият съм отражение на Вечната Светлина и Великолепието Ми се величае в цялото сътворение; и в безотвъдността Си мога да изпълня със сиянието Си всички неща, без да Ме ограничават пределите им; имам силата да ти дам истинско възкресение и да те свържа с Нас, за да живееш истински живот в Триеднинната Ни Святост; поради това, от Своя страна, с наслада и радост ти пея тази Поема на Истината, тази Поема като Моя венчална песен…

в Мен са родени светиите и мъчениците; всички души, с които съм свързан, стават и те невести, защото в задушевната Ми връзка, която имам с тях, ставам техен Жених всеки ден от живота им; така ще бъде и с теб, ако се влюбиш в Нас; своеволно ще се впуснеш в Мен и ще вкусиш пълнотата на Божествената Ми Обич;

от раждането ти бях нетърпелив да те притежавам и докато те гледах да растеш, скришом, празнувах вече нашия годеж; щях да долетя при теб при първия ти знак на покаяние и преди да завършиш покаянието си, щях да извикам, удряйки земята с Царския Си Скиптър:

“оневинен!”

и ще маркирам челото ти с огнената Си кръщелна целувка, ароматизирайки цялата вселена; това ще бъде предвестен знак за венчалното Ни празненство, и ще ти предоставя като подарък за Обичта Си към теб, венец от най-благоуханните цветя; всяко негово венчелистче представлява добродетел; само тогава ще можеш да кажеш: “виждам…” и наистина да го имаш предвид;

не си ли чел, че всичко, което е съвършено, всичко, което е добро да бъде раздадено, слиза от Отеца на Светлините и че Аз съм разпределителят на всички тези небесни дарове? днес слизам заедно с Отеца и Сина, като трима Свидетели; Бог Отецът е Дух8 в това, че изпраща Мен, Духа на Истината, да бъда с вас завинаги и да ви водя в пълната Истина; Словото на Бога, Светлина и Спасител и който съществуваше от началото, който е най-близо до Сърцето на Отеца, беше свидетелствал и ви извести Отеца; вие наистина бяхте купени и платени със Собствената Му Кръв; Словото на Бога е живо и дейно и свидетелства на земята, както Аз и Отецът свидетелстваме; Светият, който закупи Църквата Си със Собствената Си Кръв, свидетелства с Кръвта Си, а Аз, Светият Дух на Истината, свидетелствам с Водата;9 така, Ние сме трима Свидетели и тримата сме в съгласие, тъй като сме Един само Бог, с една Воля, една Сила и едно Господство;

и сега, ако питаш каква е целта на Поемите Ни и какво е съображението Ни, отговорът Ми за теб е следният: слизаме от небето чак до стаята ти, за да ти предоставим дара на Обичта Си; като капки чиста смирна, оставяме Словата Ни да капят върху теб, за да те помажат и да те благословят; поради съчувствието Ни желаем да те превъзпитаме и да те спасим и да те обновим в Мен; желаем да те превъзпитаме, за да бъдеш оневинен по благодат и да станеш бог чрез участие, за да наследиш Вечния Живот;

давам ти милостиво Себе Си и колкото по-свободно дадеш себе си на Мен, толкова повече ще получиш от Мен; ще те вградя тогава в Мен като царски скъпоценен камък, разбулвайки за теб много от тайнствата Си, тъй като ще бъда твой Жених; в желанието си да Ме притежаваш, ще се прилепиш към Лоното на своя Жених и ще засияеш в Светлината Му, и чрез Мен ще можеш да кажеш: “познавам Бога и Го разбирам…”

позволявам на всеки да се приближи до Мен и да Ме хване; за всеки един от вас приготвих благоуханен път; този път, който те води в Брачната Зала; не се изненадвай на славното Ми проявление пред теб, а вместо това се възрадвай и Ми позволи да положа върху теб елея на Обичта Си и да те осветя, правейки от теб светец; тук съм, за да подтикна обичта ти към Отеца, Сина и към Мен, и както Отецът и Синът казаха, и Аз казвам същото: потокът на Словото Ми е по-сладък от нектар и когато говоря, не използвам никакви сурови формулировки; това не е начинът, по който издигам светци и мъченици или свидетели; за да бъдат настойчиви и силни им давам Своя Дух на крепкост и благочестие, точно както Архангелите Михаил и Рафаил, които са преобладаващи по сила и доблестни Воини на Справедливостта, наблюдаващи чрез Светлината Ми всеки аспект на човешкото поведение…

за да направя цветята да се появят на земята и да освободя затворниците, разговорът Ми е по-сладък от медената пита, по-сладък от виното; добродетел и религия бяха винаги диалогът Ми с всички вас; Аз съм Единственият, който би могъл да ви даде скритите съкровища, тайните запаси, така че, да Ме наследите е по-сладко от медената пита; с елей на радост се приближавам до вас, за да ви изпея в химни мелодични Поеми, украсявайки цялата вселена със звука Си; не идвам при вас препасан с меч, а с вечна Обич, защото сте скъпоценни в Очите Ми;

тук съм да обединя душата ти с Обичта Ни; трябва ли да оставя душата ти като пустиня завинаги? или съм тук да бъда Светилникът ти и да те помажа? Аз съм против всяка горделивост и арогантност, против всичко, което е надменно и позорно, против всички превъзнесени оратори, против отстъпника; ако си един от тях, как ще научи духът ти тайнствата на Бога? виждаш ли сега как ти давам Духа на Благодатта, за да посея в теб небесните Си семена, за да покълне в теб Едем? посявайки в теб разновидност от семена,10 които ще израстнат като различни тамянови дървета и разнообразни растения?

ще бъда като воден поток, който тече в градина, защото възнамерявам да напоявам небесните Си семена посети в теб и да разхубавявам цветните Си лехи и лехите с подправки; тогава с радост мога да кажа: “смоковницата оформя първите си смокини и накичените с цветове лозя издават аромата си; тамяновите дървета издават мириса си на смирна и алое; затова, ела, любов Моя, красота Моя, ела; покажи Ми лицето си, нека чуя гласа ти да Ми пее; нека видя да се пълни с цветове венецът ти;” и Аз на Свой ред ще ти позволя да разбулиш Святото Ми Лице на брачното ни легло; Този, когото ти страстно търсеше, прие сега форма в теб;

блажени са онези, които пламенно Ме търсят и Ме намират, падайки в Прегръдката Ми, ще бъдат преобразени и ще ги изпълня с неизказана радост! блажени са онези, които биха могли да Ме притежават, ще ги завладея изцяло с Блестящата Си Светлина, обогатявайки ги с Божествени съкровища; тогава ти също ще пожелаеш брачен съюз с Божеството Ни, с Нас;

познаването на Бога възпламенява душата, тя не желае нищо друго освен да бъде с Бога и да Му пее, превръщайки се в хвалебствена тема, стих от Псалмите, диадема, олтар на Олтара, кула от слонова кост, поле от лилии, омайвайки дори Ангелите; тогава, любима Моя, филизите ти ще образуват овощна градина и ще се разцъфтят; ще бъдеш като градина затворена от Обятията Ми, в Прегръдката Ми, запечатан извор и тогава мога да кажа: имам сега достъп в градината Си, широк проход на благодат, който притежавам изцяло, и преди да лъхне утринният вятър, преди някой да направи движение, преди да избягат сенките, ще отида на смирновата планина, при могилите с тамяновите дървета и при лехите Ми с подправки и ще се насладя по несравним начин;

в този венчален ден ще обвия любимата Си в лъчезарността на небето с ангелски добродетели, но и със славата Си; и възлюбената Ми ще Ме възхвали, пеейки:

“някога бях мъртва, но сега Ти ми даде живот и съществувам; не само събра заедно сухите кости, свързвайки ставите помежду им, но вдъхна в това безжизнено тяло възкресяващото Си Дихание, съживявайки ме; и в безжизнените ми членове постави Слънцето на справедливостта, споделяйки си в неизказаната Си Светлина, ставайки аз самата светлина; когато в самото начало,11 отворих вратата на сърцето си за своя Любим, Той обърна гърба Си и си отиде! душата ми прималя при бягството Му;12 не можех да проумея, докато не се провикнах след Него да се върне и да ме измие от всичките ми нечистотии и да вдъхне в мен Уханието Си; помолих своя Възлюбен да дойде във владението и градината Си, за да оживи всичко, което е изсъхнало и да го превърне в Едем; така Възлюбеният ми се върна от бягството Си и възстанови това, което беше мъртво; лъхна над градината ми, за да разнесе наоколо сладкия й аромат; и сега мога да се осмеля да кажа:

“нека влезе моят Възлюбен в градината си,
нека вкуси най-редките й плодове,13
защото са чисто ангелски;
нека дойде сега и събере
смирната Си и балсама Си, всичко е Негово;
аз съм сега заградената Му градина
само за Неговото Величество…”'

и Аз, от Своя страна, ще изградя вътрешно благочестие в теб, любима Моя; ще оградя градината Си и ще я обгърна в Обятията Си, по този начин ще я прегърна; Божественото Знание тогава ще ти бъде научено, невесто Моя, от Святата Мъдрост, за да ти даде възможност един ден да бъдеш на Моята служба и на службата на другите също;

а сега, невесто Моя, ще ти дам изцяло Себе Си и ще наситя душата ти с Божествена нежност; въпреки че понякога Светлинното Ми сияние ще ти изглежда непоносимо, сякаш гориш, умът ти и цялото ти същество ще бъдат възпламенени и едно с Пламъка Ми; отсега нататък ще бъдеш Мое притежание и Аз ще бъда твое притежание, ще те държа здраво и няма да те пусна, и ти, на свой ред, ще Ме държиш здраво, нто ще Ме пуснеш; сърце за Сърце, обич за Обич; триумф за Мен след дългите Ми щурмове на Обичта Ми; мъртва за страстите ти, но жива в Мен; усъвършенствана в Мен и на която се позволява сега да управляваш с Мен;

тогава ще седна с теб и ще трасирам за теб твоето дело апостолат, което ще изпълниш за Мен; в края на краищата, това е целта на духовната ни Женитба; Аз и ти ще станем съдружници, за да ориентираме Църквата14 към съвършената Обич; живей и се радвай в Мен, пеейки Ми безспир любвеобилните си теми и Аз ще възпявам безспир за теб Любвеобилните Си Поеми…

О, Свети Дух,
Съкровище на светиите, апостолите и мъчениците,
в момента, в който сътворението Ти бъде издигнато с Божествена Обич,
ще извика към Теб: “Кирие елеисон, Кирие елеисон”,
и Ти, на Свой ред, ще им кажеш:
“защото Ме прегърнахте,
Слънчевият Ми лъч блести сега в центъра на сърцето ви;”

сега мога ясно да кажа:
“не се страхувам вече от гробаря,
не е нужно да наричам гроба, в който лежах: “мой жених”
и червея “мой брат, моя сестра”
днес, славя моя Господ
и наричам Живота: “мой Жених, мой Брат и моя Сестра”;

и сега, когато намерих Този, когото сърцето ми обича,
ще Го държа здраво и няма никога да Го пусна;
сега, когато залових Обичта си, сега, когато Го притежавам,
ще дръпна покривалото Му от Святото Му Лице;”

о, страшно тайнство!
Величеството Ти ме помаза с елея на радостта,
заглушавайки съперниците ми;

о, колко си красив, от всички Ангели
Ти си най-хубавият!

Ти си Всичко…
желанието за Теб е пронизително,
обичта и жаждата за Теб са раняващи
и никога не могат да бъдат удовлетворени;15

рани ме в Брачната Зала,
когато ми поиска да вдигна покривалото Ти…
но какво значение има това за мен, Господи,
след като притежавам Теб, Всемогъщия Бог
и Те вкорених добре в центъра на сърцето си…

( Отново говори Иисус:)

ах, Васула Моя, дори луната би загубила яркостта си и звездите блясъка си, ако откажеше някога поканата Ми;16 невесто Моя, Моя смирна и алое, облегни се на  Сърцето Ми, положи сега главата си на Мен;17 бях те помолил веднъж да Ми дадеш дясната си ръка и ти го направи; използвах я и ще продължа да я използвам по неизразим начин, за да напиша Любвеобилната Ни Тема; отвори ръката си;18 никога няма да те изоставя… никога... бъди благословена; еклезия ще се съживи;

(Тези Поеми приключиха на 30 април 2003.)


1 Внезапно, кратко видение ми беше дадено по благодат.
2 Както Го видях във видението.
4 Понякога, вероятно често, смятам, че делото, което върша за нашия Господ не отговаря на изискванията на Господа.
5 Един свещеник, чувайки от нас, че Бог ни каза, че не само може да ни притежава, но желае и ние да Го притежаваме, беше шокиран.
6 Ангелските сили.
7 Бент.
8 Йн 4:24 и 1 Кор. 15:45. Описанието “Дух” в библейския смисъл не определя толкова природата на Бога, колкото Неговата животворна дейност. Бог е Дух в това, че дава Дух.
9 С Кръщаването.
10 Представляват добродетелите.
11 Преди истинската метаноя.
12 Светият Дух не идва при човек, който е длъжник на греха. Мъдр. Сол. 1:4.
13 Ангелските добродетели.
14 В този миг разбрах същевременно, че и народът на Бога трябва да бъде ориентиран към Обичта на Христос.
16 Призива…
17 Повика ме с господски стил.
18 Както веднъж преди време, Иисус наведе красивата Си Глава и целуна дланта на дясната ми ръка. След това с въздишка, я притисна към Бузата Си, и нежно я постави обратно.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message