DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поеми На Светата Троица (Синът)

февруари - април 2003

(Пое Иисус Христос…)

да, Васула, благият ти Господ и Спасител те освободи; Доктрината Ни1 не се различава и в единство казваме: открий Ме, своя Бог; открий Ни в чистота на сърцето; имам да кажа велики неща на сътворението Си, които ще го разхубавят;

не, не са много, които разбират Святата неразделна Троица, но Ние сме една Субстанция, една Сила и едно Знание, един само Бог… и сме свободни да се известяваме на всяка душа и по всяко време; Отецът и Аз и Светият Дух, тримата слизаме като трима свидетели да произнесем повторно Словото Си и да ви превъзпитаме да живеете истински живот в Нас;

както ти обясни Отецът, сърцето ти е създадено от Възвишената Ни Обич, за да Ни възвърне тази Обич; сърцето ти от самото начало е изпълнено единствено с Присъствието Ни; създадено е по такъв неизказан начин, че да бъде способно да поддържа цялата Възвишена Обич, и Сладостта на Присъствието Ни; но ако тръни и храсти го пробият, като надупчена цистерна, то ще загуби съдържанието си; тръните са светските грижи и примамката на богатствата, които могат да пробият сърцето и да го изсушат от Животворния Извор;

Господи, Ти беше Вратата за откровението Си към мен
и правейки това, Ти ме скри добре в Себе Си;

поради голямата Си Обич,
Ти стана плът и живя сред нас;

кажи ми, Господи, как може човек да не Те загуби?
как може някой да Те съдържа завинаги в сърцето си,
без да Те загуби в този бурен свят
изпълнен с токсини и изкушения?
защото изглежда, че за онзи,
който не лелее за Теб от самото начало,
както трябва, нито възхвалява Святото Ти Име,
както би трябвало, нито се страхува от Теб, нито има равна обич на обичта, която изпитваш Ти към нас, рискът е голям;
мнозина от нас ще бъдат губещи от първия ден…

Да, Господи, не е ли истината това?
Затова, кажи ми, Господи, коя е тайната да не бъдем пробити
и има ли лек за щетите, веднъж нанесени?

за хората това е невъзможно; за Бога всичко е възможно;2

след това също, на всеки е даден дарът на свободната воля; човекът, който се страхува от Мен, ще има желание да приеме поправка и няма да Ме загуби; онези, които Ме търсят, ще бъдат хранени от Мен и ще останат изпълнени; Обичта е Духът на Бога, чрез който получавате Светлината Ми осветляваща сърцето ви; всеки, който истински и искрено се бори да участва в Благодатта Ми, може да остане безстрастен към този свят и няма да загуби възвишената същина в сърцето си; но ако някой се спира и разговаря с Изкушението, вслушвайки се в светските богатства, той ще остане в света и ще бъде стъпкан от праха на греха;

бях казал, че Отецът Ми и Аз и Светият Дух ще дойдем и ще живеем с душата, която Ме обича и спазва Заповедите Ми; Присъствието Ми е цялостно в тези сърца и чрез Светлината, която излъчваме в тях, тези души достигат до Божественото Знание за Мен; това велико Знание изпълнено с обич води краката им в Брачната Зала, където Аз, техният Жених, ги очаквам, за да се възрадват на необезпокояван мир…

всяка душа може до достигне висините на Обичта Ми; всяка душа е призована към Божествено единение с Мен; защо разговарям с вас във вашите времена? защо ароматизирам с Божествените Си Поеми това поколение? защо се обръщам към вас в поезия и религия? защо слязох в тъмните области, за да бъда сред вас? защо хвърлям сиянието на непристъпната Си светлина върху всички вас? защо посещавам гробищата и отварям гробовете, търсейки мъртвите? защо ви зова към Божествен съюз и към духовен брак?

ще ти кажа защо: дори и да си “съсипана”, както каза, Васула, съществува надежда за поправка; за това става въпрос; идвам да спася грешника; и както казах преди: за човека това е невъзможно, за Бога всичко е възможно;3 с други думи, Аз съм безкрайно богат на Благодат и по Благодат можете да бъдете спасени; не желая смъртта на грешника; Аз съм Възкресението и желая всички вие да живеете в Светлината Ми; поради тази причина, слизам на земята чрез тези Поеми и по други начини също, за да ви възкреся, вас, които си позволихте да изпаднете от Благодатта в гроба и сега лежите с милиони в състояние на разложение, заради греха…

в безмерното Си състрадание, казах в Небесните Дворове: “не искам да гледам безкрайно и завинаги смъртта на грешника, скърбейки, а по-скоро да се върне при Мен и да живее;” отгоре видях масивно гробище и зловонието на разлагащите се тела се разнасяше в целия космос… светът, разлагайки се, е покрит от мрак, погълнат от тъмнина, затова, трябва ли непрекъснато да гледам синовете и наследниците Си поробени и умиращи? докога ще гледам собственото Си семейство разпокъсано и разделено? време е, да, наистина, да бъдат отделени плевелите от житото; тогава се заклех и казах:

“ще им дам, със силата на Светия Си Дух, Благодатта, така че скритото им аз да расте здраво във всеки, който откликне на благия Ми Зов, за да могат да живеят в Мен и Аз да мога да живея в тях чрез вярата; тогава, засадени в обич и изградени върху обичта, ще бъдат издигнати, за да придобият абсолютната Ми пълнота;”

така, отговорих на изявлението ти, Васула; казах в безмерната Си Милост: “ще хвърля светлина в това неразумно творение, за да просветля умовете им и да ги обновя чрез духовна революция; Аз Самият ще ги водя в това обновление на същността и ума, водейки ги в добротата и святостта на истината; желанието Ми да спася всеки един гори в Сърцето Ми; няма да отвърна Лицето Си, а ще ги науча всички и ще ги превъзпитам;

“да, наистина, Господът на небето и земята ще възпламени тази земя с Обичта Си; ще отида и ще посетя блудните Си синове и ще ги извикам обратно при Мен, напомняйки им за този океан на Добрина, напомняйки им да се уповават на Мен; с голяма нежност ще ги науча да практикуват доброто и да не се поддават никога на злото; след това, със сладост ще ги превъзпитам, произнасяйки им отново Словото Си с техния речник,4 за да стигна по-сигурно до тях;

“с други думи, Божествената Мъдрост ще се приспособи към нуждите им, за да стане разбираем в толкова обеднялата им душа, давайки им Знанието за спасението чрез прощаването на греховете им; и като изгряващо Слънце ще озаря сърцата им; ще ги посeя в Сърцето Си, в което ще процъфтят и ще заявят с радост:

'колко велики са знаменията Ти, Повелителю;
колко многобройни и могъщи са чудесата Ти!
Ти, Всемогъщият и удивителен Бог,
който светна Лицето Си върху мен и ме облагодетелства,
украсявайки цялата ми душа със Себе Си;
нека Името Ти да бъде възхвалявано и боготворено;'

и Аз, в насладата Си, ще отговоря: 'отсега нататък, любими Мой, ще пребивавам в теб и ти ще пребиваваш в Мен, своя Бог;'

“ангелите тогава ще запеят в един глас: 'Божието Владение5 е неизмеримо просторно; Той е нашият Бог; никой друг не може да се сравни с Него; води наследниците си като богове във Владението Си; като царски принцове доведени отново в слава, Той ги отвежда с голям възторг в Царството Си; Ти, Знаменити, си ненадминат; нека цялата земя да Го почита и да се страхува от Него, защото е нашият Бог и Цар!'

“да, тези благородни Поеми ще се пеят на това поколение и на другите, които следват; Сърцето Ми, докато Ги пее, трепти от вълнение, защото съм болен от обич към вас…”

6смирна-на-Сърцето-Ми, напиши Словата Ми, докато Ме гледаш… казвам ти, както Отецът Ми беше казал: когато говоря, не използвам сурови формулировки, това не е Нашият начин да говорим, нито правим по този начин светци и мъченици, а добродетел и религия е сладкият Ни разговор с теб; отправям Поемите Си, без да съм опасан с меч, а с мед под езика Mи; чудният Ми облик в мрачното ти поколение е като Слънце, което никога не залязва; Светлината Ми е непрекъснато съзерцавана от небесния Ми Двор със страхопочитание, но и с ентусиазъм също;

- блажени са онези, които се пречистват и си позволяват да бъдат загърнати в прегръдката Ми, ще станат те самите светлина;

- блажени са онези, които чрез Светлината Ми придобиват Мъдростта, ще получат благодатта на Знанието;

- блажени са онези, които стават пламъкът на Пламъка и влизат в непристъпния Огън, ставайки едно с Него, без обаче да бъдат погълнати; какви палещи желания ще възпламенят тези души, желаейки да разпалят цялата земя с Указанията Ми и със Закона Ми на Обичта!

- блажени са онези, които въпреки толкова обеднялата им душа, имат сега уши да Ме чуят, защото те също ще получат небесна светлина в интелекта си, за да следват обредите Ми; да, блажени са онези, които слушат Словото Ми и действат според него, неизказаната Светлина ще ги обгърне изцяло, превръщайки ги в богове чрез участие; как иначе ще влезнат в Царството на Небето? ще трябва да бъдете облечени подходящо и разпознати от Отеца;

Небесното Царство може да бъде сравнено с царско пиршество, което един цар дава за сватбата на своя син, както в притчата, която ви бях дал,7 Аз съм същият Този, който говореше тогава, който говори сега; сватбата беше готова, но онези, които бяха сърдечно поканени, не проявиха интерес да отидат; всъщност, мнозина от тях се присмяха на царската покана; това е често  срещано изкушение сред онези, които смятат, че работят за Интересите Ми и са призовани, но нямат време да отговорят на Призива Ми; в действителност умът им е далеч от Мен; те са погълнати от дребните си неща, или от личните си занимания; флегматични, когато е да се раздвижат или да загубят комфорта си, изтъкват всякакви извинения; поне остават окаяните и бедните в духа и онези, които никога не Ме знаеха нито бяха чували за Мен; именно от тях ще получа хвала и почит, защото те са избраните, които не отхвърлиха Призива Ми, както първите поканени, или човекът, който влезе неохотно и не си направи труда да се облече, както трябва; царят беше дал нареждания на слугите си да отидат на кръстовищата в града и да поканят всички, добри и лоши… те8 са народът, който не беше Моят и за които мога сега да кажа: “вие сте Моят народ”, вместо да им бъде казано: “вие не сте Моят народ, а всякакъв вид измет на обществото;” ще ги нарека синове и дъщери на живия Бог, наследници на Царството Ми…

вижте, Царят ви идва сега при вас, в мрачните ви дни, последван от ангелите Си, за да ви покани на сватбеното Си празненство; мнозина са призовани, но малцина са избрани… всеки, който е без подходяща за сватбата дреха, който никога не си е правил труда да носи такава поради липса на ентусиазъм и уважение, няма да влезне в Небесното Царство;9

казвам ви наистина, ако не Ме носите Мен като сватбена дреха, Отецът няма да Ме разпознае във вас10... “ще доведа у дома мнозина от чужди страни; никаква стена няма да бъде издигната на пътя им, напротив, ангелите Ми, пазителите на Прага Ми, ще им отворят път, покривайки го със сапфири,11 за да ги доведат при Мен…”

а ти, ти, който се провикваш към Мен: “гробарите се насъбират за мен, Господи, спаси ме! искам да се отрека от греха и да бъда с Теб сега на сватбеното празненство!”, не се отчайвай, ти също ще бъдеш спасен, след като желаеш да бъдеш спасен; а гробарите ще бъдат разгонени от ангелите Ми; след това, ангелите Ми ще те вдигнат блажено върху бяло блестящо платно и държейки го за четирите краища, ще се издигнат към небето, понасяйки те във висините, за да се погрижат за раните ти12 с небесен балсам, елей от миро, подправки и ароматни води;13 това ще бъде направено, за да те почистят и пречистят, преди да те доведат при Мен; този период на пречистване и изтриване е обичайна подготовка за бъдещата-невеста; всяка бъдеща-невеста трябва за известно време да бъде пречиствана преди ангелите Ми да те предадат в Брачната Стая, за да срещнеш своя Жених;

ангелите Ми ще те придружат чак до Прага, и докато ще се намираш вън от Брачната Стая, ще получиш слаб спомен от миналото; времето, когато беше опетнена и презрителна към Мен; времето, когато беше равнодушна към Призивите Ми, но разпалена за страстите на този свят; сега обаче, в този миг те очаква нов живот; облечена в пълен блясък, сияеща в красотата си, изчистена и ароматизирана, ти си готова да пристъпиш в Брачната Стая и да срещнеш Царя си; възхитена от радост и трепepeща, с бавни движения се приближаваш до Брачното легло; погледът ти внезапно пада върху Божествеността Ми; виждайки Святото Ми Лице, въпреки че все още забулена, душата ти става светлина;

“о, всежелани Царю,
колко съм благословена,
че бях облагодетелствана от Величеството Ти 
и бях призована да се венчая за Суверенитета!”

гласът ми ще ти пее химни;

“блажени са наистина онези,
които зовеш и които се венчаят за Теб, намирайки Небе в огнената Ти прегръдка;
блажени са онези, които милват Святото Ти Лице и се радват до Сърцето Ти;”

при тези думи, Царят, Този, който превъзхожда всички ангелски красоти, в безсмъртното Си великолепие, внезапно вижда Себе Си в теб, очарователна гледка; пламнал от Божествена Обич, Той протяга ръка към Своята бъдеща-невеста, канейки я в прегръдката Си и казва:

“предоставям ти, любима Моя,
в знак на мистичния ни съюз,
Помазването на Светия Дух;”

навеждайки се след това към теб, притегляйки те до Сърцето Си, ще постави Тази14 Божествена Царска Диадема на главата ти с неизразима целувка на Устата Си…

И Той ме обви в сиянието на безсмъртието…

сега, ще станеш част от Мен и едно с Мен и всеки твой член ще бъде украсен c Божественост и Светлина, нетление и блаженство, за да бъде подобаващ за Мен, своя Бог и Цар;

внезапно, светът от миналото ще изглежда, че леко се губи от теб с цялото си съдържание, завинаги; и в един миг, безстрастието, ангелската добродетел, ще процъфти в сърцето ти, по същия начин, духовна чувственост за това как би било да се намираш близо до Блаженствения Взор ще настъпи моментално; разнообразие от ангелски добродетели ще бъдат оттам нататък твоя корона, защото това е, което ще ти предоставя като дар, за да постигнеш съвършенството; Абсолютният Бог тогава ще се преплете с теб във фините ухания на Брачната Зала и ще бъде едно с теб, обгръщайки те изцяло в Светлината Си, докато ти самата не станеш светлина;

обвита в Светия Ми Дух, устата ти ще бъде Моята Уста, крайниците ти Моите Крайници, очите ти Моите Очи, речта ти ще бъде Моята Реч; всички твои действия и мисли ще бъдат божествени; занапред, цялото ти блестящо същество и душа, ще бъдат оживявани от Мен; това ще бъде началото на новия ти живот в Мен… ще те притежавам и ти на свой ред ще Ме притежаваш; желанието за твоя Жених няма никога да бъде удовлетворено, въпреки че ще бъдеш наситена от Божествената Обич, жаждата ти обаче ще продължи да се увеличава… ще бъда, любима Моя, мистичната ти Чаша, божествената ти Литургия, пламъкът ти в сърцето ти, сияйната ти зестра, блестящото ти Слънце, Святото ти Причастие, безсмъртната ти храна; ще бъда стихът ти от Псалма ти, златната слънчева светлина в очите ти, осезаемата ти сватбена дреха; почивката и отмората ти; ще бъда задушевната ти сладка прегръдка и благоуханният полъх на душата ти;

сега, когато те имам близо до Мен, можеш да отдръпнеш воала от Лицето Ми, за да съзерцаеш Божествеността Ми; колкото повече Ме гледаш, толкова повече ще се увеличава обичта ти; сърцето ти готово да се пръсне, ще пожелае да Ме обикне още повече; обичта ти към Мен ще стане страст; страстта, която ти предоставях в ученическите ти дни и при годежа ни;15 добродетелите влети от Светия Дух, завладели сърцето ти, за да живее само за Мен, ще продължат да увеличават обичта ти, докато не се произведе в теб неизлечима рана… символизъм за съвършеното и неразривното ни духовно съпружество; символизъм за единството ни; символизъм за блаженството ти; символизъм за съвършения ни Божествен съюз; символизъм за това, че ти вкуси Живота;

О, страшно тайнство!
Тайнство на Спасението!
Пламенна Стрела на сърцето ми!

да съзерцава човек Божественото,
е да желае и да жадува повече отвсякога за Бога;
като росата на небето,
чиито мънички капки блещукат като пръснати диаманти,
душата ни блести в Сияйната Ти Светлина;

Лъчиста Светлина, невидяна от окото,
неосезаема и непонятна,
но много вярна в същността Си, която
обединява със Себе Си създанията, за да споделиш собствената Си Божественост
и да ги направиш богове чрез участие,
отдавам Ти слава и почит;

откакто стана плът, вратите на обожествяването се отвориха широко за нас;

живея в радост въпреки раната ми;
да, откакто разбулих Святото Ти Лице и съзирайки Те,
Красотата Ти стана моя рана и моя дилема;

могъщието на Тайнствата Ти е ненадминато
и думите стават мъртви, ако някой се опита да Ги опише;
думи и размисли се превръщат в пепел,
която се отвява от най-лекия бриз…

какво е да си вкусил Живота?
живот в Бога и прекаран с Бога
е да си вкусил Живота;

какви божествени украшения, Господи мой,
изливаш върху невестата Си,
радвайки се да ги даваш,
и с какво нетърпение очакваш
да уведомиш всички за новото Си завоевание!

беше казал веднъж, Боже мой,
“не се страхувай от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата; 
страхувай се по-скоро от този, който може да погуби и тялото и душата в преизподнята;”
да, защо да се страхуваме, 
след като станем Твоя собственост и Твое притежание?
Ако в тoзи божествен духовeн брак,
Ти притежаваш душата и душата Те притежава, Господи мой,
кой би посмял да се приближи, за да разбие този съюз?
Нито дори цялата преизподня заедно!

радостта ми сега е да бъда близо до Бога
и не виждам никого другиго на небето,
освен Този, в когото живея и който обитава в мен…

всеки, който се обединява с Мен, ще бъде обкръжен от различни добродетели; ще оградя с тях възхитителната Си градина и ще я запечатам с ангелската добродетел: безстрастието, за да постигне съвършенството; Светият, който превъзхожда небето и земята може да ти помогне да постигнеш такава свобода чрез Благодатта Си; освободена от плътски чувства и изкушения, умъртвявайки ги, унищожавайки тези зли миризми, заменяйки ги с благоуханна светлина; ще ти предоставя, щом се обединиш с Мен, истинската свобода на плътта и ще кристализирам духа ти по такъв неизразим начин, че ще изглеждаш като диамант; Аз, който съм Абсолютът, ще влея в теб желанието да Ме боготвориш, желанието да бъдеш постоянно вътре в Живота, желанието да бъдеш облeчена c ароматна светлина, желанието да продължа да лъхам върху теб уханието Си, за да поддържам Пламъкa Си жив в теб; сега, любима Моя, когато те имам близо до Мен, обкръжена от сиянието Ми, обвита със Славата Ми, те присадих за Мен;

Господи, Ти, който си Обич,
никога не престана да ме смайваш
с избора Си да повериш
такова величие и благородни Поеми
на човек, който често бърка лявата си ръка с дясната!

как можа да ми възложиш такива Теми?
но как мога да отрека, че с изобилната Си Обич
ме учиш и ми даваш знанието
на всички непознаваеми за мен Теми!

присади ме към Теб,
за да приемеш форма в едно нелепо същество16
с увереността да усъвършенстваш това същество;
трупът ще заживее;
тогава, това същество, не би могло освен да ненавиди всички светски богатства,
защото тя17 ще е открила неизказаното Царство
и Този, който е облечен в Слава,

тя откри Чудото на чудесата, затова
нека Думите Ти капнат върху мен като роса;
преплетена с Теб цъфтя като цвете
и всичко, което беше суша в мен се преобразява чудновато в градина;

ароматизирай сега своя Жених и Аз ще обогатя душата ти с благост; нека обичта ти да се увеличава всеки ден; нека всеки узнае тази основна истина:

“Господ Бог познава онези, които са Негови
и така им позволява да дойдат при Него;”

това са онези, които са облагодетелствани да достигнат обожествяването, поделяйки си брачното Ми легло в божествен съюз с Мен; това са онези, които са предназначени да станат светлина, защото дадоха живота си за Мен и Ми позволиха изцяло да ги асимилирам в Мен; този Велик Жених, чиято Обич е причината за раната ти и причината сърцето ти да е покорено, те помоли да понасяш тази рана на Обичта със сладост, защото това ще увеличи пламенността ти да увещаваш още повече сега, сърцето си, да не изпада в изкушения;

олтарю! изявленията ти Ме очароват, разпалената ти дързост да Ме хванеш и здраво да Ме държиш, без да Ме пускаш, така че да лъхна над градината Си и да разпростра сладкия Си мирис в нея, Ми дават повод да разширя раната ти; дали защото откри меда и млякото под Езика Ми? или аромата на дрехите Ми? или може би божествественото Ми господство и могъщие обединяващи създанието със Създателя? вероятно е сияйно чистата Ми Светлина, която те привлече към Мен, карайки те да да жадуваш да Ме уловиш и да Ме притежаваш?

Твоето Всичко е жизнеността на страстта ми;
няма друг подходящ начин да се опише защо;

Ти си невидимият Бог,
но мога все пак да Те хваня и да Те притежавам,
без да рискувам да се възпламеня,
след като си Божествен Огън също;

сега, когато Те хванах и здраво Те държа,
със сигурност няма да Те пусна!
няма да Те оставя да ме напуснеш,
нито ще Те оставя да ме изоставиш, за да бъда сама в този живот,
о, не! никога…

въпреки че зная, че можеш да оттеглиш или да намалиш Светлината Си, ще продължа да разговарям с Теб;

ще разговарям с Теб
под здрача на звездите и луната;
но тъй като нощта е много кратка
и зората непременно ще дойде,
ще разговарям още веднъж
под лъчите и блясъка на Слънцето!

в Теб събирам смирната си,
от Теб се храня с мед и мляко като напитка;

бъди ненаситна, любима Моя, да Ме притежаваш; възнагражденията Ми са славни за всеки, с когото се венчавам; благовoлявам да свържа Сърцето Си с всеки, който наистина го желае и любезно го каня в Божествен съюз с Мен; Присъствието Ми превъзхожда всяко разбиране, дори когато казваш, Васула Моя, че съм невидим, Аз обитавам добре в теб; ще продължа да очаровам сърцето ти, за да мога да получавам най-изящните ухания от възлюбената Си и както ти каза веднъж Отецът, ти казвам: “като човек протягащ нагоре ръката си кадилница, пълна с тамян, ще вдигна сърцето ти, държейки го високо, оставяйки всички тези редки есенции да се вихрят, за да Ме ароматизират и да изпълнят с благоухания земята; сладкият ти аромат ще бъде навсякъде около Мен, радвайки Ме заедно с цялото небе; радостта Ми ще бъде толкова голяма, че ще я вземат за сватбено хоро…”

и ти, който прочете дотук тази Поема, бъди ненаситен да Ме търсиш и да разбулваш и ти Светия Ми Облик в Брачната Зала; разкрий Святото Ми Лице и се научи да съзерцаваш Красотата Ми и привлекателността Ми; тогава, като в очарование, ти също ще Ме прегърнеш, докато ще избледняваш в Светлината Ми; ще сияя във всичките ти членове, и всеки, който те види, няма да може да различи едната светлина от Другата… търси Ме с пълно осъзнаване, жадувай за Обич, преследвай Ме, протегни ръка към Мен… заради теб забавям темпото Си, за да ти позволя да Ме намериш; не желаеш ли Живот? Присъствието Ми в теб е Живот, затова влез в Живота; Аз съм Вратата, която води водеща във Вечния Живот;

Аз съм Мистичната ти Чаша и веднъж пила от нея, в теб ще бликне животворен извор; живот прекаран с Мен е наистина живот прекаран в съзерцание на Божественото, получавайки неизказани благословии, които надхвърлят ума и възприятието, тогава, удоволствията на тази земя просто ще загубят своята стойност, защото Женихът ще те насити вместо това с водата на Живота, издигайки те на третото небе; Раят е да си вплетен с Мен, твоя Бог, в духовните ни годежи, ставайки едно с Бога; потопен в Мен, ще имаш само едно желание и това е да се отдаваш непрестанно на Волята Ми, докато Аз ще се отдавам непрестанно на Своята възлюбена; това са сладките Поеми, които изпях сега за всички вас, Сладкoто Ми Учение, Диалогът Ми, който всяка душа трябва да чуе;


1 Святата Троица.
2 Иисус цитира Писанията: Mт. 19:26.
4 Чух същевременно “техните изрази”.
5 Трябва да се подразбира като “Сърцето”.
6 Тук Господ спря, след това ме повика.
8 Тези, които не са първите поканени гости.
9 Нашият Господ направи също така да разбера, че който влезе неподходящо облечен, имаше за цел да опозори Домакина и да повлияе и на други да го последват…
10 В този момент, Иисус говореше сякаш на Себе Си, затова го възприех това като предзнаменование.
11 Представляват добродетелите.
12 Представляват вината и и греха.
13 В преносен смисъл пречистването.
14 Помазването.
15 Послание от 23 май 1987, в началото, когато Иисус започна да ме обучава.
16 Мен.
17 Душата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message