DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Благословии

18 януари 2002

Господи мой?

Аз Съм; мир на теб;

показах ти по много начини Своето Всемогъщие; не те лиших през всички тези години от Светлината Си, нито от Милосърдието Си; единственото, което желая от теб, сестро Моя, е обич; обич за обич, сърце за сърце; това е девизът Ми за теб;

-нека продължиш да напредваш в пътя на единството и целувката Ми наново да те освежи; позволи Ми да ти припомням да бъдеш в полето Ми като лилия, освободена от всякакви грижи или безпокойства;

-нека напреднеш в пътя на единството, който поделяш с Мен и нека стане сега по-широк за славата Ми;

-нека бащинската Ми целувка да утеши сърцето ти и да изпълни духа ти с усърдие за Дома Ми;

-нека всеки твой член сладко да си почине в Сърцето Ми, за да придобие сила, постоянство и вътрешните наслади на благоденствието;

-нека трудът ти да е плодотворен и дейностите предприети в Моето Име да бъдат помазани с елей от Извора на Живота;

-нека бъдеш полезна за потиснатите сърца и наравно с това добра и нежна към изнемощелите;

-нека продължа да съм за теб по-скъп от всекиго или от всичко, което съществува на земята, така че с това действие на примирение да отмина злината на хората, така че да могат да се покаят;1

-нека твоите потисници, които управляват в суетна слава и горделивост, обвинявайки те безмилостно в липсата им на правилна преценка, оклеветявайки Моите дарове, които ти дадох, греховете им да паднат на главите им;

-нека се увелича в теб, така че когато твоите приятели те гледат да виждат Мен вместо теб, тази да е действителната причина, поради която те обичат;

-ще продължа да ти давам още повече Себе Си, доколкото ще позволяваш на Божествената Ми Воля да остане в теб, доверявайки се на Нея и отричайки се от своята воля за Моята;

-бъди благословена за това, че се оттегли от всичко, каквото те привързваше за този свят и предпочете Извора на Божествената Сладост;

-нека душата ти сега да се подбуди още повече от усърдието за славата на Дома Ми, привличайки Го с връзки на обич към духовно единство, тогава Божественият Ми Образ ще се отпечата изцяло върху Него, изливайки още веднъж Светлината Ми в Него;

-нека бъдеш съвършената картина на единството, благосклонно привличайки всеки един за истински живот в Мен; посредством този имперски акт на обич, ще приема върху Главата Си имперската корона на единството;

-нека всяко насилствено действие и омраза към теб от страна на хората да бъде заместено от благословии от Нас;2 тези разсипници ще трябва да Ми отговорят в Съдния ден;

-нека всяка жилка на сърцето ти да живее за Мен и да ти дава ентусиазъм да работиш за Мен, и като роб, който няма претенции за заплата, ти също никога да не поискаш заплата, а да даваш сърцето си и душата си за Царството на Небето;

чуй Ме, създадох те и те поставих на земята единствено за това благородно дело; кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, остани обединена и един дух с Мен и размисли за всички дрехи, с които те облякох, за да те снабдя със свободен достъп да влизаш и да излизаш от Моите Дворове; наистина, това е едно изумително тайнство надвишаващо всякакво човешко знание и проумяване от страна на по-голямата част от Моето сътворение; но Аз, небесният Повелител, бях заковал Очите Си върху теб и Ръката Си върху ръката ти, за да избродирам заедно с теб златни рози, давайки им живот, така че да разпръснат сладкото си благоухание, ароматизирайки не само Църквата, но и целия космос;

без съдействието на тази божествена благодат, която ти дадох, щеше да останеш просяк; но сега, посредством тази божествена благодат, изцяло те затворих в Сърцето Си! правейки това, те облагородих, след като те свързах с Нас; изпълнена и осветлена от върховната Ни Светлина, вдигнахме Нашия Скиптър и те белязахме с Нашето Име, за да служиш на Дома Ни и да отправиш поемата Ни на Обич към целия свят;

-нека езикът ти да има готовността на опитен писар и никога да не се уморява да свидетелсва, дори насред пламъците;

Аз, Иисус, те благославям; ic;


1 С това действие на покорност, Божието Милосърдие покрива хората и ги води към покаяние.
2 Святата Троица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message