DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Съкровищата

март/април 2001

Господи, Писанията казват, всъщност Ти си, който го каза: “Имам още много неща да ви кажа, но ще бъдат твърде много за вас сега; но когато дойде Духът на Истината, Той ще ви доведе при пълната Истина.”

Също така е добре известно, че е погрешно да се говори за край на Откровението и да бъде считано като депозит от изречения. Ти си жив и деен и ще продължаваш да се проявяваш чрез Светия Дух, без никога да спираш да го правиш. Христос, Ти си пълното и завършено откровение на Отеца, затова е даден терминът “изпълване”. Това обаче не означава, че Ти ни даде Последната Си дума.

мир, дете Мое, Светият Дух на Истината няма никога да спре да свидетелства;

ще кажа отново: “блажени са чистите в сърцето, те ще видят Бога;” давам зрение на онези, които не виждат, а преча на мъдрите и умните да влязат през вратата на знанието; влизайки през тази врата, човек получава светлина и разбиране на всичко казано от Мен,1 и в същото време признаване на Моето Присъствие… но човекът, който се слави в собствената си слава, остава извън тази врата;2 остава в мрака; плътта е плът и има взора на плътта; на родения обаче в Духа ще бъде дадено зрение и той ще види Бога;

гирлянда на Душата Ми, позволи Ми да потека още повече в теб; вдигни очите си към Мен и посвети себе си и всичко, което имаш, на Моята Воля; увеличи своя плам; не слушай онези, които те преследват и отхвърлят благодатта, която ти дадох, казвайки: “няма никаква стойност;” Божествеността е пред теб, поколение, Пролетта се е навела чак до теб в твоя мрак; недей да стенеш и да се оплакваш повече, каня те да се приютиш в Мен, поколение;

така че ела! бях ти дал светлина на откровение в твоя мрак, за да съживя не само твоята надежда, но и твоята вяра и твоята обич; възнамерявам да спася и никой не може да Ме спре; времената ти са времена на Милост, ето защо изпращам словото Си на земята, светлина на откровение, за да даде зрение на слепите; не си ли чувало, че Бог е нежност и милост, бавен в гнева, изпълнен с вярна обич и че прегръщам всички създания?

бях оповестил на душата ти, поколение, велики неща, но най-великото от всички е проявлението на Мен Самия; божествените Ми и чести посещения при теб са дар от твоя Цар, показващ вярната Си обич; възпей своя Бог, земя, който те спасява! небесата възвестяват славата Ми, да, целият небесен свод възгласява Моите дела! възхвалете Ме за прекрасното знание, което ви давам в толкова окаяните ви времена, където вярата в Триединния Бог почти не съществува и обичта към Бога и ближния е изстинала;

все пак, въпреки всичко, Светият Ми Дух никога не престана да излива върху вас Своята Обич; и Ние никога не спряхме да ви даваме Себе Си; открито разкривах на всички Моите дарове и съкровища с наслада и с треперещи от вълнение Устни ви известявам Моето Блаженство, позволявайки ви да надникнете в дьлбините на Сърцето Ми, показвайки какви славни съкровища са били пазени за толкова лукавите ви и бунтовни времена;

съзерцавайте богатствата Ми, съзерцавайте светлината на Славата Ми, защото това e преди всичко богословие; сега, за да изясняя някои от словата Ми относно съкровищата на Свещеното Ми Сърце и да накарам душата ти да напредне в дълбините на Мъдростта и на знанието за Мен, ще те помоля, дъще, да отвориш окото на своя интелект, за да погълнеш цялата светлина, която ще излъча в теб, за да мога да ти предам Моето знание;

на някои може да изглежда, че се повтарям, педагогиката Ми обаче е съвършена и много поучителна за душата ти; ще ти дам да проумееш стойността на Моите съкровища; помни, че едно от най-благородните съкровища и най-неоценимото е Знанието за твоя трисвят Бог, тъй като с това съкровище ти придобиваш интимното приятелство на Бога, и Самия Бог;

между другите съкровища, имам и съкровището на Пътя на Добродетелите; този Път на Добродетелите е положен от Отеца Ми; това е Път постлан със сапфири, прелестен вход за Небето; за да можеш да влезнеш в Небето и в Царските Ми Дворове, където можеш да вървиш вън и вътре между Моите Ангели и Светии, тъй като ще бъдеш счетен за един от тях, сърцето ти трябва да бъде намерено безупречно спрямо Божествената Ми Воля; този Път е достъпен за всички и от теб зависи да влезнеш в този Път, който води към Живота; ако се решиш за Мен и поемеш Пътя на Добродетелите, незабавно лицето ти ще се озари, а в края на този Път ще те очаквам Аз, за да те увенчая с розови пъпки, които никога не увяхват, докато ти ще възхваляваш Трисвятото Ми Име;

ела и не казвай, че не познаваш скритите неща на Бога; не казвай, че нямаш надежда да бъдеш възнаграден със святост, защото те създадох да бъдеш безсмъртен и свят; създадох те да управляваш с Мен, дори докато си още на земята; мога да обожествя образа ти, ако получиш съкровището на Пътя на Добродетелите; блажен е този, който получава това съкровище и го използва;

вървейки върху тези сапфири, ще придобиеш надежда в сърцето си, защото трудът ти ще бъде полезен; постиженията ти са полезни за твоето освещение и за Моята Слава и Моя Престол; няма да се отклоняваш вече от пътя на Истината, защото ще имаш Мен за свой Свят Другар; ще бъда Духовният ти Ръководител, направляващ стъпките ти с Царския Ми Скиптър; Суверенитетът ще бъде с теб и могъщието на Всевишния ще бъде над теб, за да хвърля светлина в нозете ти;

ако избереш да следваш Пътя на Добродетелите, това означава, че избираш Мен да бъда твой Цар, за да царувам над теб; така, Светият Дух ще ти даде Мъдрост за това, че избра да стъпваш по пътя на добрите хора, постоянствайки в Пътя на праведните;

погледни неизброимите Съкровища на Свещеното Ми Сърце; досега те учех за Съкровището на Знанието на Бога и как да Го проумяваш; след това за Съкровището на Милостта, след това за Съкровището на интимността и как да притежаваш Бога, и след това за Съкровището на Пътя на Добродетелите; сега, ще ти дам разбиране за Съкровището на Надеждата, която идва от Светия Дух;

надеждата носи радост и утеха в сърцето ти и въпреки че човек би могъл да носи в сърцето си всички възможни несгоди, носителят3 на Светия Дух ги превъзмогва всички, защото Светият Дух ще му пее химни на утеха и обич, помагайки му по този начин да преодолее трудностите и да извиси духа си, укрепвайки го да върви с достойнство; Надеждата, следователно, е дар от Светия Дух;

може ли човек да уповава надеждите си на светските богатства, които пленяват толкова много сърца и не ви свързват с Бога, и въпреки това да се чувства щастлив? знаейки, че тези неща не траят вечно и няма да му дадат вечен живот нито слава? не, никой не би могъл да бъде щастлив, когато душата му е пленена само от светските богатства; резултатът ще бъде горчив като пелин; но е блажен човекът, който се обръща към Мен; мога да го направя богат в неговата бедност; мога да го обогатя с всички Богатства, които съдържа Сърцето Ми;

в Сърцето Ми се намират всички пътища, които водят към щастието; когато откриеш Съкровището на Надеждата, ще чуеш смеха си да отеква като ромона на поток, при звука на смеха ти цялото небе ще се възрадва, защото очите ти ще видят Царя в Неговата небесна красота, а не повече замърсените богатства на света; да, ще считаш среброто и златото си, пред които някога се прекланяше, за нечисти; тогава, Усойницата, която те държеше пленник, няма никога вече да се загнездва в теб, тъй като Светият Дух, който е твоята Надежда, но и Пазач, ще се настани добре в теб и ти в Него; ще откриеш себе си да се провиква от радост, вечна радост ще бъде белязана на лицето ти; радост и веселие ще дойдат с теб, а мъките и риданията ще престанат; да, Съкровището на Надеждата облекчава и утешава духа ти;

Писанията казват, че когато се молиш, ти се дава разбиране; ако до днес ти не Ме разбираш, това е, защото не се молиш; ето Ме, не държа сребро или злато, нито скъпоценни камъни в Ръцете Ми, за да ти дам, но вместо това държа нещо безценно: Моето Сърце с неизчерпаемите Му съкровища в Него;

ще чуя ли като от новородено бебе първия плач? ще пожелаете ли да бъдете родени от Мен? разбирате ли сега езика Ми? забелязахте ли, любими, че съм изпратил Моите ангели да стоят до вратите ви и да ви пазят в тези мрачни часове, които изтичат? би трябвало да разчитате повече на спасяващата Ми помощ; Духът, който е вашата надежда, ще ви укрепи, запечатвайки челото ви с Моето Име;

придобивайки надежда в сърцето ви, ще останете доверчиви, защото там, където е Духът, там има свобода; светлината няма нищо общо с мрака, нито надеждата с отчаянието; Светият Дух не е съюзник на Сатаната и вие, които получихте залога на Надеждата, нямате допирни точки с Отчаянието, което в действителност е Сатаната;

като получите Съкровището на Надеждата, лицето ви ще се озори и ще приеме блясъка на Моето Величие и Великолепие; да, всички вие ще растете в сияйност, докато ще се превръщате в Моя славен Образ; това може да бъде извлечено само от Сърцето Ми… затова се умолявайте сцялото си сърце на Духа на Надеждата, който ще се излъчи в духа ви и ще ви привлече в небесните наслади, за да се възрадвате в Него…

Глас зове от висините на Славата, разгласявайки Съкровищата запазени за вашите времена; не казвайте: “погледнах, но не ги видях;” напред съм като облаците над вас, поколение, но мнозина казват, че не Ме виждат; лутате се нашир и надлъж измежду светските богатства, но когато става въпрос да видите духовните съкровища, които могат да се излеят върху вас, за да ви облекат величествено в Мен, вие не обръщате внимание;

ако ви се даваше благодатта да видите себе си така, както Аз ви виждам с божествените Ми Очи, щяхте да заридаете, удряйки гръдта си, и щяхте да побегнете в пустинята; плачевният ви вид щеше да ви преобърне наопаки; но ако се видите облечени в Мен, казвам ви, щяхте безспир да възпявате Моето величие; не сте ли чели, че: “ще постеля камъните ви с гранати и ще положа основите ви върху сапфири, ще направя укрепленията ви от рубини, вратите ви от кристали, а цялата ви оградна стена от скъпоценни камъни;”4

не сте ли разбрали, че признавайки Сърцето Ми, ще бъдете обновени по невероятен начин? и от руини, възстановени? не сте ли проумели святата Ми Мъдрост, когато казва, че: “синовете ви ще бъдат научени от Яхве и голямо ще бъде благоденствието на синовете ви, защото с правда ще бъдат утвърдени; разкривам ви сега тези Съкровища, въпреки че не всички, за вашето преображение и вашето обожествяване; чуйте внимателно и душата ви ще преуспее и ще живее… имам в Сърцето Ми неизмерими Съкровища и ги предоставих на всички ви без пари; тогава, както земята произвежда и дава растеж, за да осигури семе на сеяча и хляб за ядене, така и Словото Ми, което излиза от Устата Ми, не се връща празно, без да изпълни Волята Ми и да успее в това, за което е изпратено;”5

Словото Ми ти се дава, за да укрепи ръката ти, така че здраво да държи края на туниката Ми и да не го изпуска; нека занапред краката ти да следват Пътя на Добродетелта и напрягайки съвсем малко още ухото си, ще проумееш Святата Мъдрост и Нейните изрази; ела, ти, който продължаваш безцелно да се скиташ в тази пустош, ела при Мен и приеми, дете Мое, защото си Мое дете, Мира Ми, и душата ти и сърцето ти ще се разцъфтят;

Тема на възхвалата ми,
Царю, Величество и Суверен на цялата вселена,
но и на Небето, кажи ми:

какво е човекът, за да му отделяш дори мисъл?
въпреки това, ни напомняш още веднъж,
че си ни направил малко по-малки от бог,6
зовейки ни непрекъснато да получим
венеца на славата и величието
и да си поделим Твоето Царство!

заради Святото Ми Име, показвам, но  и освобождавам от небето с величествена слава, Моята Сила и Моята Милост, за да ви спася всички…

благославям ви… ic;

(Бяха необходими доста седмици, за да бъде завършено това послание.)


1 Писанията.
2 Като Фарисеите.
3 Душата, която “носи” в себе си Светия Дух.
4 Целият този пасаж се отнася до душата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message