DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Как Ще Изглежда Триумфът?

31 декември 2000

Христос е Цар!
нека да се раззеленеят ливадите и да се възрадват,
нека се провикнат от радост всички дървета в гората,
тъй като още веднъж ни бива изпращано Словото на Бога;
oтваря Устата Си и тогава,
обилна Светлина се излива върху нас
и ни обгръща изцяло в сиянието Си;
такава е Светлината Му, че покрива целия Му Свят Лик,
сякаш е поставил на Себе Си сребърен воал;

едно слово1 тогава беше изречено
с царска благодат и величие, но в същото време
и с меланхолична въздишка;
ако всяко създание отваряше духовното си ухо и чуеше 
въздишката на нашия Цар,
щеше да огъне коляното си,
освен ако желае да се похаби си за лукавия…

храмове на Бога,2 изследвах внимателно стените ви и не Ми харесва, че сте склонни да приемате лекомислено Словото Ми…

изпратих Своя Ангел да провери храмовете Ми и да ги обиколи; изпратих го да прегледа дворците Ми и това, което видя беше ужасяващо… стените ви са загубили своя блясък и от дворци от слонова кост, достойна обител за вашия Цар, сега стените ви са станали развалини, откакто престанахте да се позовавате на Светия Ми Дух, чиито бистри потоци ви освежават, освещавайки обителта Ми;

вътре в стените ви, намеренията Ми бяха да ви изпълня със съкровища3 и да осъществя в тях чудеса с цел да изградя там цялостта Си; благосклонното Ми намерение беше да излея чистосърдечно Себе Си във вас и да ви обожествя; разбирате ли намеренията Ми? Аз, Богът, не само на Църквата Ми, но и на цялото Ми сътворение, копнея да ви дам Себе Си; живителното Ми преминаване във вас няма да остане незабелязано; Животворен Извор ще бликне като фонтан в така плачевните ви стени! и докато се съживявате, радостно ще възкликнете, пеейки:

“Всемилостивият и любящ Бог, чиято Величавост бива възнасяна в цялото Му сътворение, ме обля с възкресяваща светлина! благословено да е Cвятото Му Име! Троичният ми Бог блесна в мен;

“Женихът на цялото Си сътворение милостиво пристъпи в мен, за да ме обгърне с мистични познания идващи направо от Устата Му, наводнявайки душата ми със Светлината на Мъдростта и Нейните Указания; Той дойде с величава Слава да напомни на народа Си силата на спасението посредством опрощението на греховете им; това, от Безмерното Милосърдие на Сърцето Му;”

о, да! всички Мои пътища са благодат и истина… и от Устата Ми бива провъзгласявана Истината; няма нищо изопачено в Словата Ми, нищо лъжливо, напротив, облечени са във величавост и могъщие, както и в благородство; събудете се, храмове!4 защо сте заспали? имате пред вас вашият Бог във величие и блясък, канейки ви! господствам върховно и се намирам пред вас, за да ви предоставя неизброимите Си съкровища; печалбата ще бъде ваша;

вижте! Зората5 предстоеше да дойде, но Ми изглежда, че не оценихте Моя приноc; нито чух славословия за благосклонния Ми жест; не достигна до зрелост, поколение, и ако смяташ, че си достигнало, не си зряло в Моите Дворове, хранило си се на други места; в Моите Ръце се намират богатства, които не могат да бъдат изброени и които раздавам безрезервно, но мнозина от вас, след като ги получат, ги променят, други ги заместват с фалшива имитация,6 отклонявайки се от истината;

в началото на Благородната Ми Тема,7 Отецът Ми, с голямо недоволство погледна земята намираща се в голям смут и каза: “придирчиво8 стана, поколение…” днес ти казвам: “не си зряло при Мен, eдва се разви, клоните ти се пречупиха; плодът ти е ненужен, неузрял и кисел, не струва за нищо; предателство покори безумието ти…” Зората9 беше с теб, но ти се отнесе лекомислено с всичко, което е свято; очарованието на злото засенчва добрите неща и вихърът на влечението покварява простодушното сърце;

влизало ли е въобще в главата ти, лукаво поколение, че благодат и милосърдие очакват избраниците на Господа? разбрахте ли въобще, че Аз ви повиках? да не би помазаните Ми слова да преминаха като мимолетна мълва? да не би Присъствието Ми да мина като сянка? - изглежда, че крадените води ви привличат и хлябът яден скришом има по-добър вкус в устата ви, безумно поколение! затова устите ви свободно се дават на злото;

сега, оставям Сърцето Си да се изрази още веднъж;10 о, поколение! ако осъзнаваше само благодатта на своите времена, благодатта на Милосърдието Ми! благодат вън от човешкото знание! и въпреки че познавам тaка злите ви намерения и презрението, което получавам от мнозина от вас, които обичам, с неограничена Обич, осъществявам възнамеренията Си, и като просяк лишен от обич, вие11 произнасяте присъда срещу Мен, третирайки Ме като престъпник; първенци в коварството, разчитате на светските съкровища, а не на Моето Божествено Съкровище, което може да ви донесе спасение;

О, Господи, дали е останал един добър човек? Поне един?

никой не е добър, освен Бог; и единствено Бог може да ви обожестви, довеждайки ви в пътя на добродетелите, обожествявайки ви, за да бъдете кост от Костта Му, плът от Плътта Му и да бъдете признати за Негово семе…

Духът Ми се натъжава, защото не желая никой да бъде изключен от Вечното Ми Присъствие;12 в голямата Си нежност съм готов да зачеркна всички ваши прегрешения, ако се смирите, храмове на Бога, и се покаете, въпреки че няма да простя думите на богохулеца;13 покайте се, в противен случай Светият Ми Дух няма никога да пребивава в тяло задлъжняло от грехове; не натъжавайте Светия Ми Дух, обвинявайки това, което произхожда от Бога; назовавайки доброто лошо; това ще се окаже гибелно за душата ви;14

Духът Ми е съкрушен от всичко онова, което гледам отгоре; злосторникът не може да се скрие от Очите Ми, нито човекът, който ден и нощ крещи 'отмъщение' срещу своя брат посред нощ; ах, Васула, нека Словата Ми да прозвучат като ехо от теб; кажи на всички, добри или лоши:

“правя Гласът Ми да бъде чут от Небето; викам силно, за да чуят всички, добри или лоши; да, действително Гласът Ми стигна до краищата на света; и добрите и лошите трябва да се покаят; добрите за това, че не изпълниха точно Волята Ми и че не се молиха правилно,15 - мнозина от тях се приближават до Мен единствено в слова; лошите за това, че извършиха смъртоносни грехове заради своето жестокосърдечие и безразличието си към Мен и към Закона Ми;”

след като храмовете Ми сега са изпаднали в немилост, Аз, в безмерното Си Милосърдие, ще продължа да изливам върху това подло поколение Духа Си, за да го съживя; тогава, тази суша ще се възрадва и ще се превърне в плодородна земя; обичта ще се преплете с неразделност, светът от миналото ще отмине…

въпреки че бях предвидил, че мнозина от вас, пияни от яд ще отхвърлят чудотворенията Ми, накрая ще възтържествувам над това зло поколение; ако те попитат: “но Христос вече е възтържествувал; победил е света, Самият Той го каза; как тогава ще възтържествува? за какъв триумф говори Той?” кажи им това, дъще: знаейки всичко преди вашето сътворяване, и че мнозина от вас щяха да поставят този въпрос, повтарям словата, които произнесох на Отеца; пиши:

“Отецо, нека бъдат едно в Нас,

както Ти си в Мен и Аз в Теб,
за да може да повярва светът,
че Ти си, който Ме изпрати...”16

“известих им Твоето Име
и ще продължа да го известявам,
така че обичта, с която Ме обикна
да може да е в тях,

така че и Аз да мога да съм в тях...”17

когато привлека всички хора при Мен, в Сърцето Си, ще бъда наново прославен; Аз съм новият Адам и Аз съм светлината на Учението и на Светата Мъдрост; когато всички хора, тоест светът, проумеят и повярват, че бях изпратен от Отеца, ще възтържествувам наново, тъй като ще кажат в един глас:

“това е Христос, Един от Святата Троица, чиста Светлина обвиваща душите и цялото Му сътворение в Божествената Си Светлина; о, Господи и Боже, Ръцете Ти сътвориха всички неща с величавост и блясък; с радост и приливи на смях оформи всяко нещо, изпълни всички неща с благодати, но дяволът от завист ни лиши от тези благодати, дори от живота; лиши ни от светлината Ти, докато Ти дойде, Спасителю и Избавителю, да ни освободиш; Господи на господите, балсам на душите ни, Светлина трисвята, Ти обожестви, докато беше на земята божественото Си тяло със Своето Възкресение, превърна Го в духовно и нетленно; Ти покори всички материални неща на земята; възтържествува над Смъртта; създаде Откровение18 за цялата вечност; Любовнико на човечеството, Ти си живият Бог, който ни даде Своята Невеста,19 която крепи Истината и я пази; ах, трисвята Светлина, стана видима в плът, за да ни покажеш Отеца; Отецa, който е в Теб и Ти, който си в Него;”

затова не питай, поколение, как ще изглежда триумфът; триумфът ще дойде, когато накрая цялото сътворение ще дойде в преобразяващ съюз на обич с Мен, и ще стане едно, провиквайки се в един глас:

'Иисус е Христос!
Иисус е Господ!'”

Аз съм Царят, както каза, дъще; Цар съм, както Светият Дух ти го прошепна в ухото да го заявиш…

ето защо, докато си още в заточение, жертвувай се повече и остани съединена със своя Божествен Брат; понасяй мълчаливо всички мъчения, които ти биват налагани, не ги понасяш сама, Аз съм с теб, гълъбице Моя; понасяй ги с обич за Мен; с тези свои изпитания покриваш много грешници; радвай се! тъй като ти дадох благодати в изобилие да бъдеш с Мен по този начин! виждаш ли? нека това бъде достатъчно да замести всичките ти скърби и страдания; нека сега твоят Цар да се възрадва в теб;

ела; ic;


1 Изреченото слово беше “Аз Съм”. Господ не ме остави да го напиша по своя начин, а хвана Той ръката ми.
2 Тук Господ се обръща към народа Си, говори метафорично.
3 Разбрах, че с тази дума подразбира “добродетели”.
4 В преносен смисъл: душите.
5 Зората означава Милосърдието.
6 Господ ни обяснява как някои, след като се бяха завърнали при Бога чрез Посланието Му, се отдалечиха и последваха фалшиви послания, смятайки ги за истински.
7 Тези Послания.
8 Придирчиво означава: трудно задоволимо, увлича се в това да намира грешки.
9 Означава Милосърдието.
10 Тук нашият Господ ми напомни деня, в който влезе в Йерусалим и заплака за този град, казвайки: “Ако знаеше и ти, поне в този ден, какво би могло да ти дари мира ти! Но сега това е скрито от очите ти!” (Лк. 19:41-42)
11 Онези, които преследват Посланието Му и го осмиват...
12 Намирайки се извън Рая, душите, които са все още в Чистилището, не виждат Бога, докато се осъществи пречистването им. Онези, които се намират в ада няма никога да видят Бога и въпреки че Го ненавиждат, страдат и от това…
13 Богохулството срещу Светия Дух: Мт. 12:22-32.
14 Богохулството: Мт. 12:22-32.
15 Когато една душа не е смирена, искането изказано в молитва не бива чуто. Колкото по-смирена е душата, толкова по-лесно привлича вниманието на Бога, за да се вслуша в него.
18 Святото Писание.
19 Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message