DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Дойдат Посланици От Египет - Отдава Се Все По-Малко Значение На Моята Евхаристия

16 октомври 2000

Господ е добър, тъй като Той ме обучи;
познат е за това, че учи и възпитава
бедните и окаяните;

моят Баща, вашият Баща, е облечен
в Могъщие и Величие;
нека в един глас да Го възхвалим и да изпълним клетвите, които вие и аз дадохме на Всевишния;

нека отправим нашата поема към Царя;
но как ме е страх да не би да чуя:
“ти присъства ли на Съвета Ми?”

не се страхувай, извадих те изпод земята, изрових те и казах:

“мирът ще бъде твой, дете Мое!”

от земята на Египет изведох пророци и светии; благословение за земята на Египет, нека листата му да останат зелени и дърветата, които растат край реката Нил да преуспяват и да продължат да произвеждат своите плодове, за да хранят народа си; славен престол беше поставен на всяко място, откъдето Дева Мария, Моята Майка, Праведният Йосиф и Аз Самият минахме;

“Египет, стъпвахме на земята ти и тамянът се издигаше до небето, когато минавахме оттам; не четохте ли в Писанията:

'ще дойдат Посланици от Египет,'1

но не знаеше ли, че и теб съм те помазал?2 не по-малка от височината над земята е големината на Обичта Ми към теб; нека почвата ти да продължи да произвежда храна и да те държи радостен;”

попита, Васула, дали съм изцяло в теб, Аз, Безотвъдният Бог; бях показал, любима Моя, знаменията и чудесата Ми в тази, която бях облагодетелствал, и бях помазал в изобилната Ми Обич; държах те в Ръцете Ми опиянен от слабостта ти, докато Елеят капеше като дестилирана смирна навсякъде по теб, покривайки главата ти с капки помазана смирна, приемайки формата на сапфири, за да те представя на Отеца, който, когато види белезите на Своя Син върху теб, ще те благослови3 и ще разговаря с теб; в изключителното Си великодушие, лъхнах върху теб Моето ухание, за да разпростреш сладкия му аромат около теб, тогава твоите врагове, които са тъмните сили водени от Луцифер и Сатаната и които противоречат на Моята Божественост, ще узнаят, че имаш на Небето Свидетел и във Висините Закрилник, които ще те подкрепят, докато изпълниш своята мисия;

да не би всичко това да ти изглежда екстравагантно? защо, никой не е равен на Мен! Аз не съм просто свитък от книга! Васула Моя, не съм просто напечатан материал! такава липса на доверие, сякаш получи в дланите си тръни, а не благословии!4

остави враговете ти в тяхната злоба да издигат заплахите си срещу теб, срещу Мен, срещу Моята Божественост; остави ги; на никого от тях няма да бъде позволено да възтържествува над теб, на никого! и ти говори твоят Бог, Всевишният; остави скептиците, рационалистично мислещите, Фарисеите на твоето време, които и до днес не се опитаха въобще да Ме видят в Безотвъдната Ми Светлина и в Славата Ми, да извлекат за себе си знание и различаване от Устата Ми, след като продължавам да обновявам Своето Сътворение… но това е забравено и съм като мъртъв в сърцата им;

казвам ви:5 “не докосвайте Моите помазани, не вредете на пророците Ми;”6 а ти, Васула, която се страхуваш, да не би да те попитам застанала пред Мен: “присъства ли на Съвета Ми?” чуй: не ти ли даде Различаването светлина в очите ти? Мъдростта не прошепваше ли знанието Си в интелекта ти през всичките тези помазани години? поради нищожността и окаяността ти, Аз, Женихът на Моето сътворение, се наведох чак до теб, която беше неграмотно7 дете към Словото Ми; беше необразована и безразсъдна към всякакъв прилив на божествени слова, но въпреки това, под всичката тази тиня, изследвайки те, различих благородна искра за Cвятото Ми Име;

а сега, за да ти припомня: кой те отгледа? не беше ли Мъдростта? не беше ли Тя твоята Възпитателка? и кой те водеше да вървиш само върху сапфири?8 не беше ли Мъдростта? и кой те обгърна да се издигнеш в небесата? не беше ли Мъдростта? не ти ли бях предрекъл, как чрез Посланията Ми ще установя Царството Ми във всяко сърце? и че посредством Светия Си Дух ще дисциплинирам тези сърца, за да ги превърна в апостоли за вашите времена?

дете на Свещеното Ми Сърце, което вплетох в Мен, “ела;9 ми Ме фовaсе, ела, мин амфивалис… се дялекса гя то ерго му… афисе тис амфиволиес су, ела…”10

пиши: ще установя, както бях казал, Царството Ми във всяко сърце, което се отваря за Словото Ми; не се страхувай от злоупотребите, които смъртните хора използват, за да те нападат, не се страхувай от яростта на потисника; запечатах Словата Си върху сърцето ти и оставих капки смирна да потекат по устните ти, за да се отварят с благодат, за да възвестяват мира и да носят единство в сърцата на Моите синове и дъщери; нека горделивите да се чудят на твоето постоянство, което се дава от Моя Дух на онези, които са преследвани заради Мен, и нека да избягват да се срещнат с теб, както го правят;11 в Деня Ми, Аз на Свой ред ще ги избегна; докато те ще се отнасят жестоко с теб, дебнейки около теб, понеси смирено и с достойнство тази жестокост, тъй като чрез тези високомерни хора ще получиш наградата си на небето… чрез страданията си издигаш души, които спят или които светът е отнесъл;

ще ти разкрия пещта на Сърцето Ми; ще продължа да те уча със знанието на Мъдростта и ще благославям стъпките ти, докато вървиш с Мен; както вървиш по пътя на единството, невесто Моя, дръж се здраво за твоя Жених и накрая ще победя;

(Бог е до теб и те обича! Аз Съм;)

(Това изречение е 'извън текста'. По молба на от. Герхард Венцел отворих тази тетрадка на тази страница, защото той снимаше от разстояние. Искаше да покаже как изглеждам, пишейки под диктовка, когато внезапно Господ дойде и каза, като ме хвана за ръката, “Бог е до теб и те обича! Аз Съм.” Горното послание не беше довършено, а беше оставено, за да бъде продължено.)

Аз съм Върховният Първосвещеник над целия Ми Дом, този Дом, който хората в липсата си на обич безмилостно разделиха; затова, ще трябва ли да продължавам да гледам Дома Ми разделен и в такъв бунт и да не се намеся? какво изповядват те12? в името на кого изповядват вярата си? сведох Очите Си, за да не ги видя как Ме издигат в ръцете си без вяра, без святост; но заради Моите верни, слизам в ръцете им; отдава се все по-малко значение на Моята Евхаристия;

Аз, Знатният Цар, Величество над всички величества, Суверен над всички суверени, ви зовя по благодат да ядете този път живата Манна, Небесния Хляб, под формата на Евхаристията; и така, казвам на онези църкви, чиито духовници не са приели Моето Тайнство:

“елате на себе си и Ме търсете добросъвестно; овладейте също своята неприязън към Моята Майка; нека узнае всяка раса, че Моята Плът и Кръв идват от Моята Майка; да, Тялото Ми идва от Пресвятата Дева, от чиста кръв; благословено да е Нейното Име!

“за да спася всички смирени на земята, които Ме приемат и да им дам нетленен живот, станах Хляб, за да ви дам Себе Си; и чрез това Причастие освещавам всички, които Ме приемат, обожествявайки ги, за да станат плът от Плътта Ми, кост от Костта Ми; вземайки Мен, който съм Божествен, вие и Аз ставаме едно единствено тяло, духовно обединени; ставаме роднини, тъй като мога да ви превърна в богове чрез участие; чрез Моята Божественост, обожествявам хората;”

не сте ли чували: “вие също сте богове, деца на Всевишния, всички вие;”13 сега, бивам съден от хората; Дрехата,14 която може да ви покрие и да ви облече във великолепие, давайки ви метаморфосис, обожествявайки ви, бива отхвърляна от тези църкви, които не могат да разберат Моето Тайнство…

днес отново се провиквам от Небето: “братя, защо подкопавате Моята Божественост? ако твърдите, че сте тези, които знаят какво е правилно, защо тогава духът ви разхищава Църквата Ми? каня ви да царувате с Мен, каня ви да управлявате с Мен, каня ви да отслужвате Литургията и да участвате в Божественото Тайнство по начина, който наистина установих;”

А ако не се вслушат?

арогантните безкрайно ще Ми се присмиват, но това е, защото са се отклонили от Светлината Ми; присъствам в Моята Евхаристия, но ако не видят Божествеността Ми с духовни очи, ще продължат да бъдат като дремещ човек, който никога не схваща нищо от това, което му казвате: “какво каза? на мен ли говориш? а?” ще попита;

тези църкви Ме провъзгласяват благ и прославен, заявяват могъщието Ми, провъзгласяват страшната Ми сила, пеят Ми своите възхваления, признават Всемогъщието Ми и великите Ми чудотворения, но ставам непреодолима пречка, когато става въпрос да се измери величието на Моята Божественост и на Присъствието Ми в Евхаристията; днес, това е непреодолимата пречка, която зидарите отхвърлят и те не могат да осъзнаят, че е крайъгълнията камък;

а ти, дъще Моя, продължи да Ме възгласяваш като твоя единствена Обич, и кажи тези думи на твоите братя и сестри: “Господ е добър, защото Той ме научи; познат е за това, че учи и наставлява бедните и окаяните...”

деликатно момиче, ще споделя нещо с теб: скоро ще оставя драконът да изяде собствената си опашка, скоро ще издам нареждания от небето; искам да кажа ще възстановя Дома Си; ще издигна отново Евхаристията Си в домовете,15 които бяха ограбени от Моето Присъствие и ще станат свети; ограбиха от вас16 Моя Суверенитет, изравнени със земята от дракона, но ви казвам, казвам на всички вас: Духът Ми ще бъде излян на земята, за да я напои с небесната роса и тревата на земята ще стане по-зелена и дърветата ще се разцъфтят и листата им ще бъдат прелестни и плодът им обилен, да! обилен, почакайте и ще видите!

17“кой ти казва, че ще траеш завинаги? достатъчно дълго се извисяваше като орел, свивайки гнездото си и жилото си сред звездите;18 сега, ела и се изправи срещу Мен в битката; няма да се изправиш срещу Авел; ще поваля ножа ти; разхити Дома Ми и открадна най-Ценното; обираше до насита; мина от портала на народа Ми и ги ослепи; сега обаче, времето ти приключи, въпреки че все още смяташ, че можеш да разпростираш мрачното си царство, за да заблуждаваш народа Ми; това престана вече; справедливостта е готова да потече като вода и Духът Ми като нестихващ поток…”

наближава времето, когато човек ще се провикне: “а, колко добри са сега времената…” ела, ще ти дам почивка, за да придобиеш нови сили; живей посланията Ми и следвай пътя, който очертах за теб… ic;


2 Нашият Господ ми даде да разбера, че и Египет трябва да бъде считан за Cвят, както Светите Места. Нашият Господ ми даде да разбера, че Египет беше закрилил Святото Семейство, когато беше избягало там. Египет Го нахрани и напои, но главно закрили и Господ никога не забравя добрия жест.
3 Това ми напомни благословията на Яков. Бит. 27.
4 Този ден, бях внезапно измъчена от съмнения, в изключителната ми слабост, Господ ми говори търпеливо, както се говори на дете, чието сърце е разбито…
5 Господ се обръща към скептиците.
7 Господът наш използва френската дума вместо английската: “illiterate”, това Му доставяше удоволствие.
8 Тук сапфири означават добродетелите.
9 На гръцки.
10 Превод: “Ела, не се страхувай от Мен, ела, не се съмнявай… Избрах те за делото Си… Остави съмненията си, ела”.
11 Някои епископи, когато им искат да се срещнат с мен, щом чуят името ми се вбесяват.
12 Онези, които все още не са разбрали, че за да се обединят ще трябва да се огънат със смирение и обич.
14 Символично наименование на Христос.
15 Господ има предвид църквите.
16 Господ има предвид Църквата.
17 Внезапно Господ се обърна към лукавия (към дракона) и каза следните думи.
18 Чух едновременно “правоверните”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message