DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Желанието Ми Е Да Ти Дам Повече От Себе Си - Съкровищата На Сърцето Ми

25 април 1999

Знае се, че Ти, Боже мой,
вземаш винаги страната на добродетелните.

Затова, моля Те, дай светлина на очите ми,
направи сърцето ми да се възрадва в Теб,
Любовнико на човечеството.

Господи, в цялото Си Господство,
Ти се наведе от небесата,
за да слезнеш чак в стаята ми;

остави Престола Си.

Бог се намира сега вътре в Своя град и докато Той живее в него, няма да падне…1

Сърцето ми и душата ми бяха нахранени от Царя;

(Отговорих на ангелите.)

да!2 Царят те облагодетелства развълнуван от твоята окаяност, остави настрана Царския Си Скиптър, за да отправи към теб Своята поема и да те благослови; ела! размисли върху Божиите чудеса…

Ах… сърцето ми стана като течност в Неговото Присъствие;
как мога да забравя Божията Нежност?
Как мога да забравя чудната Му благост?

на твоята страна съм;3 погледът Ми е върху Моята избраница; благослових те, тъй като си една от тези, които поникнаха от Сърцето Ми, все още капещa миро; издълбах навсякъде върху теб тези слова: “твоят Господ Бог желае от теб равенство в Обичта;”

да, единствено Аз мога да те облека в Моето величие и да ти дам необходимата Светлина; единствено Аз, в Своята Божественост, мога да отпечатам върху душата ти Своя Образ на Святост; Аз, твоят Бог, съм, който мога да те усъвършенствам и да те издигна да пътуваш с Мен в Моята компания; ела при Мен и задръж за повече време погледа си върху Cвятото Ми Лице, за да можеш да проумееш напълно, че си Моя сънаследничка, съюзена с Мен и в Мен… получи, Царска-дъще,4 повече от Мен, позволявайки Ми да получа повече от теб;

пожеланието Ми е да ти дам повече от Себе Си, така че да можеш да Ми дадеш повече от себе си; по този начин ще получа всичко, каквото вече Ми принадлежи; посредством Божествената Mи Обич, която ще се излее в теб, ти ще бъдеш обожествена и душата ти ще се преобрази, така че в Съдния Ден Отецът Ми да те отъждестви с Мен;

в толкова окаяните ти времена, поколение, в които грехът е станал твой повелител и се излива в теб като отрова, Аз, Повелителят на Обичта и на Милосърдието, изливам в изобилие върху теб, за да те излекувам, противоотровата, която е Светият Ми Дух; изливам в изобилие върху теб Милосърдието Си с помазани Послания от Съкровищата на Сърцето Ми; Аз съм Божественият Извор на Благодати;

този, който пътува в мрак ще приключи пътуването си в мрак; този, който избира да пътува в светлина, ще приключи пътуването си в светлина; Аз съм Светлината на света; който следва Светлината няма да върви в мрак, а ще излъчва светлината на живота; Аз съм Животът...

поколение, защо, защо измъчваш душата си в тези мрачни територии на Сатаната, подчинявайки волята си на злите му кроежи? Аз съм Пътят, Истината и Животът и посредством Мен можеш да влезнеш в небето; ако казваш, че си безсилен, ела при Мен и черпи сила от Мен, така че да бъдеш способен един ден да изпееш:

“Троичният ми Бог светна в душата ми, живият Бог ми даде, на мен недостойния, духовно възкресение, и както Моисей беше обгърнат в облак, така съм обгърнат от мистичните учения произхождащи от Светата Мъдрост, и както слънцето наводнява сътворението със светлината си, моят Господ и Бог наводни душата ми със Своите учения и изля върху мен потоци от Божествена Обич; даде ми наново чрез Светата Мъдрост указания и знание, за да проумея Славата Му и да схвана, че Той е Божественият Жених на цялото Си сътворение; преливащата Му Обич привлече душата ми във венчалната стая на Сърцето Му, където беше извършен божествен съюз; тогава, моят Любим се възправи разпален от величава Обич, за да ми покаже Своите Съкровища; и в тази венчална стая, където моят Любим пази всичките Си Съкровища, открих:

- съкровището да познавам и да проумявам Бога;
- съкровището на задушевността;
- съкровището на радостта и утехата;
- съкровището на пътя на добродетелите;
- съкровището на Светия Дух;
- съкровището на Святата Мъдрост, неизчерпаемо богатство за хората;
- съкровището на сладкия разговор с Божественото;

да, наистина Любовникът на човечеството ме обогати с Обичта Си и изпълни сърцето ми с неизчерпаемите Си съкровища;”

Обичта Ме тласка да оставя настрана Царския Си Скиптър и да се смиля над опустошението на това поколение; Обичта Ме тласка да разгърна без ограничение Милосърдието върху твоята суша, поколение, водейки Ме да се наведа до теб и да те покрия със скъпоценната Си Кръв, за да скрия твоето несъвършенство;

сега, Васула Моя, ще те оставя да разговаряш с Моята Майка…

имай наум, дете Мое, прободената страна, краката и ръцете на твоя Спасител, Иисус Христос, който вечно седи вдясно от Бога Отец и царува в Слава; Иисус и Аз непрекъснато се застъпваме за спасението на душите; Неопетненото Ми Сърце умолява също така Отеца, за да получа Неговото Милосърдие за това поколение; ето, отново Ме натъжава несправедливостта спрямо толкова много Мои деца5 увеличаваща Чашата на Божията Справедливост; нуждая се от изправителни деяния и молитви, за да бъде отстранено това зло; провикни се към Отеца и кажи: “Отецо, прости им, тъй като не знаят какво правят;”

след това, ела и се приюти в Царското Ми Сърце; там ще намериш своя мир, но същевременно ще вкусиш и ще почувстваш Моята агония и скръб в дълбините на съществото Ми, тъй като съм развълнувана от това, което виждам; виждам този непреставащ поток на зло, без миг на прекъсване, идващ от Сатаната;

за да сложа край на всичко това, са ми необходими от всички вас деяния на изправление и непрестанни молитви… без покаяние злото ще се увеличи; Бог Ме изпраща в тези дни при всички вас, за да предам Благодатта Му за обновление на сърцата ви; Майчината Ми Обич е и тя благодат за вас;

бъдете добри;

О, Небесна Майко, дай ни на всички нас
недостойните, Благодатта на Бога
да можем да поискаме с искреност прошка от Бога
за своите грехове и за греховете на другите.

Дай ни безценното съкровище
на Божието задушевно приятелство
и най-благородното съкровище на божествеността,
което е близостта с Бога:
Бог предоставя Сърцето Сина всички нас.
Амин.

благославям те и прости6 на всички онези, които те замерят с камъни; искам да си справедлива,7 и винаги да търсиш Божиите пътища;


1 Внезапно, ангели се появиха и с голяма радост почти пеейки, произнесоха тези слова.
2 Отново отговарят ангелите.
3 Сега говори Господ Бог.
4 Василики, означава царска дъщеря.
5 Благословената ни Майка говори за кризата в Косово.
6 Беше ми поискано да простя на потисниците си.
7 Разбрах “красива” (духовна красота).

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message