DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бог Никога Не Престава Да Дава Себе Си На Всички Вас

9 март 1999

Духът на Бога ми показа как човек става дете на Бога;
oсвободени по този начин можем  сега да се радваме на същата свобода и слава
заедно с останалите деца на Бога.
Духът на Обич разгъна пред очите ми
Славата на Троичния Бог
с целия Им Блясък и Съкровища.
И сега мога да кажа със спокойствие в душата си:

“Духът плени душата ми
и ме превърна в Свое притежание
и същевременно ми даде действителната ми свобода.
В Благодатта Си ми поднесе Царско Пиршество,
предостави ми Себе Си.

Tогава като Река, Той потече в мен,
обновявайки ме безспир,
обновявайки съюза ми с Троичния Бог;

Разпредителю на всички дарове,
даде ми Своя приятелски Пламък,
общувайки Лично с мен,
довеждайки ме при Отеца и при Сина,
обединявайки душата ми и с Тях;

Божествен Пламък на сърцето ми,
Ти, който преобрази обителта Си по Свой вкус,
за Твое и мое удоволствие,
се провиквам сега от радост!

Мога сега да чуя един Глас
и вече не мога да кажа:
“не Го разпознавам”;

усещам Дихание да се плъзга по лицето ми
и не мога да отрека, че Някой стои пред мен,
усмихнат и сияещ,
как мога да кажа: "не се намирам в присъствието на Божественото?"

Сега, отворих устата си,
но езикът ми оформи тези слова посредством Духа
и ако сърцето ми желае да произнесе мъдри слова, ще бъде отново посредством Духа на Благодат.

Васула Моя,1 искам равенство в обичта…

обичай Ме и попий от Мен всички божествени вдъхновения принадлежащи на синовете и дъщерите на Всевишния; поставих ред в Нашето място-на-пребиваване,2 подредих всичко, защото съм Бог на реда; посетих те, както бях направил с Апостолите, за да възстановя Нашето светилище3 за Нашето благопожелание, след това поставих Престола Си в теб; разкрих ти Своите дарове и Своите съкровища и те украсих със самото Cи Присъствие, пожелах да те притежавам и да излея в теб Своята Мъдрост, за да блесне душата ти във величие; потопих те в бистрите Ни извори, за да те съживя;

- И сега мога да кажа:

“намерих почивка и се радвам на Твоите Богатства;”
дори заминавайки от тази земя,
ще оставя тези Съкровища
на бъдещите поколения, които предстоят да дойдат.

за Мен е дреболия да те покрия с Богатството Си; не си ли чувала, че Бог никога не престава да дава Себе Си на всички вас?

и както непрекъснато давам Себе Си на всеки един, така ще стане и с теб, когато те подготвя да срещнеш cвоя Жених; ще се предадеш на Любовника на човечеството, ставайки един дух с Божественото; като истински син и дъщеря на Бога, ще станеш в това издигнато състояние на благодат съвършен образ на Троичния Бог, и всичките ти начинания ще се извършват без какъвто и да е недостатък, след като ще cа божествени и според Нашата Мисъл и Нашата Воля;

дори движенията ти, Васула Моя, ще се променят в Наши; всеки жест, всяка стъпка, която ще правиш в живота си ще бъдат извършени в Обичта Ни и ще продължат да се усилват по благодат; като дъщеря, като истинска дъщеря на Всевишния, духът ти ще бъде потопен в Нашата Божественост;

Аз съм, сладка дъще, който те доведе в тази синовна обич и в този Божествен съюз, разширявайки сърцето ти, за да получи повече от Нас, така че да получим повече от теб, да се дадем повече на теб, така че да се дадеш повече на Нас; в този кръг, ще Ни дадеш всичко, каквото вече Ни принадлежи; този е триумфът Ми в теб, триумфът да те доведа, след като Ми беше дала свободната си воля, в съвършен съюз на Божествена Обич с Нас;

виждаш ли колко е хубаво да се предаваш? как по друг начин бих могъл да изпълня Своите деяния?

Суверенен Повелител съм сега в душата ти, но както ти бях казал и преди, не съм само Суверенен Повелител, но и твой Приятел и твой Любим също; изградих те да станеш дете на Бога, което, бивайки Наше потомство, като всяко потомство, ще има също така правото да си поделя и да дава своето мнение; дори да управлява със своя Баща;

в спокойствието на Диханието Ми в теб, ще видиш нещата през Нашата Светлина и по начина, по който Ние ги виждаме; затова, казвам на всеки един:

бъди богат в бедност, и ще хвърля върху теб благосклонен Поглед; остави Ме да те нарека също така син или дъщеря на Всевишния, и ще управляваш с Нас; позволи Ми да ти помогна да стъпиш на краката си, за да бъдеш в състояние да се движиш в Мен; позволи Ми да поставя Престола Си в теб, за да можеш и ти да кажеш на другите: “намерих почивка…” нямаш ли желание да видиш своя Баща? не копнееш ли да срещнеш Бога? ако е така, ще трябва да те родя, да, трябва отново да се родиш в Мен, за да видиш своя Баща; никое дете не е виждало своя баща, преди да се роди;

блажен е човекът, който размисля върху Свободата, която мога да дам; тази Свобода ще те носи, както жених носи своята невеста, в усъвършенстване на обединението ти с Нас; преображението на обич отпечатано върху душата ти ще бъде такова, че отсега нататък нищо няма да може да те раздели от Нас;

Нашият Господ ни изпълва
със Знание и Проумяване,
разкривайки ни доброто и злото.

Какво повече може да иска човек?
Всевишният установи Своето училище в нашите сърца,

и подобно на Светлина то свети отвътре и отвън;
пристъпва от Престола Си,
за да ни покаже великолепието на делата Си;

и както показа пред нас Знанието,
постави Престола Си в нас,
украсявайки величаво душата ни със Своето Присъствие;
Свято е Неговото Име.

Какво е човекът, за да преценява Бога?
И въпреки това мнозина го правят.

Как е възможно човек да проникне
във Величавостта  и Чудотворенията Му?
И въпреки това някои смятат, че могат.

Готовността им да покажат, че знаят,
показва лекомислието на ума им.

Поради това Светият Дух крие от тях
Своите Съкровища
и ги пази за смирените.

Да, Господи, по всякакъв начин
Ти оповести през вековете,
че издигаш снижените
и че разгромяваш горделивите в сърцето.
Никога не пренебрегна бедните в духа,
а беше на тяхната страна винаги и навсякъде.


1 Светият Дух говори.
2 Душата ми.
3 Душата ми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message