DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Спасението Ви Се Намира В Прелома И Спокойствието

3 март 1999

Господи?

Аз Съм… naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar;1

Аз съм вашият Спасител, вашето Всичко, вашето Небе; благословен да е този, който Ме приема; имай Мира Ми; Аз, Иисус, те благославям;

чудесно е да те гледам да зависиш изцяло от Моето Могъщие! щеше да Ми е неприятно да те видя да привикваш и да не зависиш от благодатта; виждаш ли? Божественото Ми Присъствие колко е различимо, когато съм в общуване с теб?

Васула, чуй и пиши: “спасението ви се намира в прелома и спокойствието;" това беше една от Tемите Ми, които ви отправях през тези последни години; но в замяна на това, което предоставяше Женихът,2 все още получава враждебност и презрение;

Той се провиква и казва: “Завръщането Ми е неминуемо, бъдете подготвени да Ме приемете в благодат, докато все още Благодатта се намира пред самите ви врати!” но в летаргията ти, поколение, мракът продължава да се увеличава в теб и ставаш дори по-арогантно; Светлината Ми блести толкова ярка, но в твоя мрак, поколение, никой не Я вижда; ето, идвам да осветля ужасната ти нощ, но до днес Светият Ми Дух не бива почитан;

тъпчете се, поколение, с всичко, каквото е несвято и е мерзост в Очите Ми, чувате за емисари изпратени от Мен и показвате своята признателност, издигайки ръцете си, възхвалявайки Ме за това, че ги изпращам като “посланици на Всевишния”, за да бъдат сред вас; но вместо да спазвате Словата Ми, издържливостта ви ce повлиява от наклонността ви към сензационното; тези хора са, както казват Писанията за тях: “приличат на вял човек, затъпял от съня, когото се опитвате да разбудите, след като сте му обяснили някои неща и който, когато свършите, ще каже, “за какво става дума?” сърцето му, като счупена делва, не задържа нищо от знанието, което му бях дал и тогава като глупак ще се загуби;”

поради тази причина Сатаната е издигнал толкова лъжепророци, които имитират3 Ученията Ми и Божествените Ми Действия; толкова измежду вас четат това, което не произхожда от Мен, а е от човешки произход и лъжливо произведение на лукавия; но ще повикам всички скрити деяния, добри или лоши, на съд; бях се провикнал от самото начало: “елате всички вие, които се блуждаете в тази пустиня и Ме открийте, своя Троичен Бог;”

виждаш ли, не съществува затворена врата от Моя страна, но Призивите Ми не биват вземани под внимание, нито биват почитани; честите Ми посещения при вас заедно с Моите избраници, носейки чак до краката ви Спасяващия Mи Химн на Обич, за да ви обновя и да възстановя разклатения Mи Дом, останаха неизползвани;

бях казал на някои от вас: “ще ви лиша сега от посещенията Си, след като изглеждате безразлични към искането Ми да умножите в ръцете си плодовете на труда й, евангелизирайки благата вест;” и това направих; освен това, това заминаване и отсъствие са необходими за вашия растеж; сега или никога е часът да хванете сърпа и здраво да жънете; съберете реколтата, която вие въобще не бяхте подготвили и имайте Моите благословии;

Васула, осиновено Мое дете, научи се, че Ние4 сме постоянно на твоята страна, преобразявайки те чрез любящ съюз; потопих те в бистрите Си извори5 изтичащи от Устата Ми, за да ти науча Мъдростта, помагайки ти да проникнеш в Нас за по-дълбоко проумяване на Троичното Ни Божество; кой би ти дал такова спокойствие, такава свобода на духа, кой би те покрил със сапфири?6 и сега, кой ти дава почивка в Своите Обятия, оттегляйки те от създанията?

от самото начало те изпратих с царско великодушие, все още капеща от бистрите Си извори, за да бъдеш сред окаяните и бедните; поникна в изворите Ми, и както Моисей, когото бях обгърнал в облак, те обгърнах в Обятията Си в свято съзерцание, по време, на което душата ти и умът ти се издигат в Божественото;7

в Своята благосклонност и в неизказаното снизхождение на Обичта Cи, ти давах от време на време бегли мигове на Блаженствен Взор; за да те запазя щастлива, ти се появих, понякога като прозрачен воал, а в други моменти, те обхващах изцяло, за да покажа, че идваш от бистрите Ми извори;

за да те насърча, дадох знамения в твоите събори и чудотворения, за да придружават теб и мисията, която ти дадох; това поколение стана свидетел на ослепителни чудеса;

ах!8 ако само някои биха оценили повече съкровищата, които изляхме върху тях…

Аз9 съм живителното вещество на душата ти и Този, който те доведе в синовна обич в Нашата Божественост, за да водиш свят живот и да станеш, посредством осиновяване, друго едно дете на Отеца; Аз съм Суверенният Повелител на душата ти, но също така твой Приятел, давайки ти възможност за свободно слово, позволявайки ти да изразиш мнението си, мислите си и свободната си воля, които възстанових в теб;

и така, виждаш ли, Васула Моя, какво означава да си дъщеря по благодат, както Словото е Син по естество?

беше повикана да участваш в този Спасяващ Божествен План, но и да влезнеш в Троичния живот; ела и дишай в Мен и изпълни душата си с Божествената Ни Обич, тази Божествена Обич, която те привлича в съвършено обединение с Нас;

10чуй, Моя избранице, зная колко си усърдна, когато става въпрос за Моите Интереси и Моята Слава; зная също какви жертви предоставяш, за да се завърне светът при Мен и колко си предана и готова да Ме утешиш, когато Ме виждаш да протягам Ръката Си, умолявайки, измолвайки Дома Mи да се обедини и да сключи мир, както зная какво чувстваш, когато Ме виждаш да се просълзявам поради отхвърлянето, което получавам;

но сега, на Свой ред, искам още веднъж да те уверя за благоволенията, които ти дадох и за грижовността, която изпитвам към теб; да, зная също до каква степен отсъствията Ми11 могат да ти причинят болка дори, когато не са продължителни, а временни;

Ах, Помазан мой,
умът ми все още не може да схване отсъствията Ти,
без да изпадне в тревога.

а, но дадох клетва, която няма никога да престъпя, да свършим заедно мисията ти, никога да не те изоставя;

победата е близка, тъй като Силата на Обичта Ми е далеч по-голяма от силата на лукавия и на целия ад събрани заедно; затова, възрадвай се и Ми позволи да те запазя в службата Си, имай ушите си отворени за Гласа на Святата Мъдрост; горещо Мое желание е да те обуча и тогава мога да довърша върху теб Божественото Дело, което бях започнал;

затворена в Мен, в Сърцето Ми, искам да се намираш в постоянно състояние на съзерцание, в което душата ти остава спокойна и опиянена в сладостта Ми; продължи да черпиш от Сърцето Ми Моите откровения и указания, за да ги предадеш на това поколение и на всички идващи; Светият Дух ще продължи да те облагодетелства, осветлявайки интелекта ти с Възвишената Си Светлина и посредством тази Светлина ще разхубавиш Църквата Ми; остани малка, истински малка, позволявайки на мощното Му действие да бъде още по-резултатно; изповядвай Веруюто с обич и продължавай в Светлината Ни, без никога да се съмняваш в Нашето Богатство, в Милосърдието Ни и Нежността Ни, които показваме към теб;

Отецът Ми отвори сърцето ти с един само Свой поглед, като остър и пронизващ Светлинен лъч, отвори сърцето ти и го изпълни със сияйната Ни и Божествена Светлина, разкривайки в теб Нашия Образ, преобразявайки сърцето ти в Пролет, обновявайки те с река от добродетели, обновявайки Светилището Ни и Територията Ни, така че да станеш верният вестител, който ще Ни позволи да издълбаем върху теб Химна Hи на Обич, обогатен с неограничено мистично знание и проумяване;

ела, Божественият Ми План ще се изпълни в теб с Нежност, а не с тъга; приеми благословиите Ми и не се страхувай; ангажирах те за този апостолат на Единство и ангажирайки те, те почетох, обвързвайки те за Кръста Ми, така че да можеш да попиеш всичките Му етапи; прегърни Го с обич и помни Неговата победа!

Аз, Иисус, който се намирам до теб, те благославям; ic;

Духът на Бога говори чрез мен,
Словото Му е на езика ми
обкова ме в Сърцето Си като скъпоценен камък върху корона,
пристъпи от Престола Си, за да покрие пътя ми с рози;
Ти отстъпи Скиптъра Си на едно несъществуващо създание,
без да се безпокоиш дали този Твой милостив жест
би снижил Скиптъра Ти;

в Гръдта Ти бях научена на знанието на Мъдреците;
от отблъскваща дрипа ме превърна в Свой вестител,

Благословено да е Името Ти. Амин.


1 Всичко това ми беше дадено на непознат за мен език.
2 В този пасаж, Иисус назовава Себе си “Жених”.
3 Разбрах, че някои преписват дори тези послания.
4 Святата Троица.
5 Словото на Бога.
6 Сапфирите представляват тук добродетелите.
7 В Бога.
8 Това беше въздишка от Бога.
9 Внезапно Светият Дух произнесе тези слова.
10 Сега продължава Иисус.
11 В смисъл, когато не ме зове.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message