DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Духът На Отеца Ми Е Постоянно Хулен

5 февруари 1999

Как да се отплатя
на Всемогъщия за Добрината,
която показа към мен?

Той извърши в мен чудеса;

изградих Престола Си в теб, за да пребъдваш във всички времена… Аз съм Царят ти, който те помаза, за да влезнеш в Царството Ми; Аз съм Царят на безопасността на душата ти;

Сърцето ми се топи като восък и се втечнява
в Божественото Ти Присъствие;
радвам се във Великолепието и Величеството Ти;
демонстрира Могъщието Си, като позволи Святото Си Присъствие
да се излее като река през пустинята на душата ми;
алилуя! и всичко, което беше замърсено в безводието на душата ми,
беше измито във величието на Обичта Ти;

да, любима Моя, познат съм за Милостта Си и за нежното Си Сърце; не си ли чувала, че мога да превърна пустините в реки и сухите земи във водни извори? възхвалявай Ме на съборите и дай на това поколение да разбере, че Царското Достойнство е Мое; какво могат да Ми дадат в зaмяна за Суверенитета Ми?

Царското Ми Сърце вдига бедните в духа, издигам нуждаещите се и окаяните, за да им дам царски одежди, позволявайки им да ходят в Дворовете Ми; благославям ги, като отпечатвам навсякъде върху тях Cвятото Си Име, отваряйки за тях вратите на добродетелта, за да бъде поведението им приятно за Царското Ми Достойнство; възпитани от Мен, те ще се научат как да водят безупречен живот;

Ще разглася величието
на Името Ти на всички събори,
без страх ще се провикна, че Милостта е с нас,
навеждайки се от небесата, за да стигне до нас;

и с благост се намесваш спрямо онези, коите ме преследват;
спаси ме от човешкото потисничество;
подкрепи ме, както ми го обеща
и нека злодейният и лъжлив език да бъде сподавен;

забеляза ли някакви ограничения? хайде, кажи го…

Дали греша, ако кажа: не намирам голяма поддръжка от “вътрешните стени” на Дома Ти...

никой няма да може да те удари, дори “вътрешните стени” на Дома Ми, както ги нарече, докато съм с теб и на твоята страна;

“вътрешните стени” щяха да се затворят над теб, но зидарите, които се трудиха, за да построят тези “вътрешни стени”, напразно се трудиха; самото ти усърдие за Дома Ми, което те поглъща, ще ги събори…

но не те попитах дали имаш или не поддръжка от “вътрешните стени” на Дома Ми; попитах те дали забеляза някакви ограничения…

Не, не като цяло; Посланието Ти се разпростира
и виждам Славата Ти и Могъщието Ти;
велики са постиженията Ти, Боже мой;
Ти позволи на децата Си да видят Славата Ти;
управляваш всичко… и разпростираш Cвятото Си Послание на Истинския в Бога Живот…

така че не се страхувай; ако някой те прегъне, отново ще те вдигна; издигнах те, за да бъдеш Моя ученичка; Аз съм Женихът ти, затова ела, влез в радостта на своя Господ!

слушай внимателно и пиши: до този ден не беше обърнато достатъчно внимание на Милостивите Ми Призиви,1 нито бяха зачетени предупрежденията Ми; ученичко Моя, Завръщането Ми е неминуемо, изпратих те да провъзгласиш Словата Ми в този свят, и да говориш в Cвятото Ми Име, но мнозина продължават да не се вслушват;

часът на Сатаната е към своя край, тъй като триумфът Ми е близо; ето защо държи толкова много пленници, обвързани с отстъпничество; обвързани с лъжа;

поколение! поколение, отстъпничествата ти бяха многобройни, но по-голямо от това не съм виждал и днес това зло поколение отказва да се вслуша в Милостивите Ми призиви и продължава да следва това, което им повеляват закоравелите им сърца; свиват раменете си и казват, дъще Моя: “предпочитаме да правим, каквото си искаме…” и избират злото… след като изоставиха Извора на Живата Вода, ще умрат в отстъпничеството си;

Отецът Ми е повече от обиден; докога земята ще се разделя и разкъсва? докога Църквата Ми ще е разделена и в бунт?2 Духът на Отеца Ми е постояно хулен и осмиван от мнозина Мои служители; това поколение все още ли не е чуло шум от небето? все още ли не сте чули от висините риданието на светиите?

ах, Васула, виждайки тези души3 да се наслаждават в мерзостта си, как да не иска отмъщение небето? и бих добавил със сълзи в Очите Ми, че мнозина от сановниците на Църквата Ми се доверяват повече на това, което високо се цени от хората, като забравят, че за Мен тези неща са отблъскващи в Очите Ми;

питам ви сериозно: не изпълвам ли Аз небето и земята? няма ли тогава да излея Светия Си Дух върху цялото човечество, за да изпълня Обещанието Си?

и така, казвам на всички тези, които следват това, което диктуват закоравелите им сърца: “тъй като не виждате земята да се изпълва с  блясъка на славата на Духа Ми, и продължавате да наричате зло това, което е добро и свято, поради собственото ви неверие ще привлечете върху главите си собствените си грехове;”

благословии за вярващите, нека влезнат в Радостта Ми!

не бих искал никой да попадне на пътя на заблудата и да повярва, че гневът на Отеца Ми е намалял; Милостта Му е голяма, но също толкова голяма е и строгостта Му; и ах, поколение, как можеш да избягаш от проклятието? ще пожънеш това, което пося през всичките тези години…

затова, Васула, пробегът ти не е приключил; възхвалявай Името Ми на съборите Ми;4 дадох ти духовен дар да обръщаш сърцата на бащите към децата им и сърцата на децата към бащите им; мнозина ще се възползват от дара ти, и от усилията ти; онези, които ще се вслушат, ще получат в сърцата си освещаващи благодати и чрез тези благодати, голяма част от ръждата на греховете им ще бъде излекувана, защото ще бъдат онези, които приветстваха Светия Ми Дух на Благодатта;

тези времена са времената на Деня Ми, за който говорят Писанията,5 и за поглъщащ огън, когато небето ще пламне, и горко на непокаялoтo се сърцe! колко повече да те предупреждавам, поколение? божественото Ми посещение е предстоящо и Огънят на Пречистването наближава, в чиято топлина душите ви ще се стопят като восък;

предоставих ти, поколение, и продължавам да ти предоставям благоволението на задушевното Си и божествено приятелство, но ти не го прие и мнозина от вас не разбраха какво ви предоставяше Женихът;

дъще, помни, че те обгърнах в специалните Си грижи; не чу ли свидетелствата на онези,6 на които дадох благодатта да видят Лика Ми върху теб, укрепвайки ги c появяването Ми? така че не подценявай божествената Ми Сила; ще продължа да се показвам върху теб, украсявяйки те с Лика Си, тъй като това е угодно на Отеца Ми;

дръж очите си приковани върху слабостта си, окаяността си, несъвършенствата си и върху така многобройните си опасения, след това милостиво Ми давай винаги свободата да искам от теб времето ти и съгласието ти да християнизираш това дехристиянизирано общество, каквото е твоето, както и да се застъпваш любящо за Единството на Църквата Ми;

нека единственият ти интерес да бъдат Моите Интереси; моли се за завръщането при Мен на грешниците; тези молитви, които Ми предоставяш, са като ароматно ухание на тамян; въздишката ти7 ароматизира Сърцето Ми и я приех с удоволствие…

обичай Ме и поправяй за онези, които всекидневно Ме разпъват… възрадвай се на Присъствието Ми, Аз съм с теб;

Аз, Иисус, те благославям; ic;


1 Не толкова, колкото би могло да се очаква.
2 Чух в същото време непомирена и без мир.
3 Тези души: отстъпилото поколение.
4 Господ има предвид събиранията за молитва.
6 Мнозина, в различни нации, станаха свидетели как Святото Лице на Христос се появява на моето лице.
7 Внезапно въздъхнах, тъй като познавах мисията си дадена ми от Всевишния: да умолявам, да поправям и да тичам по света, евангелизирайки без почивка, така че животът ми да се превърне в непрестанна молитва и жертва.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 



Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message