DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Тринадесет Години Благословени Послания - Даниил

28 ноември 1998

(Днес се навършват тринадесет години помазани послания. През целия ден се намирах в размисъл за това как ми беше дадена цялата тази благодат, без да я заслужавам. Казвах си: “Никой не е намирал такова благоволение в Божиите Очи в плачевното състояние, в което се намирах; Бог се смили над душата ми; Царят на царете ме доведе в Царското Си Семейство; повика ме с името ми и ме покани на големия Си банкет, отнесе се с мен с царска разточителност; и сякаш това не беше достатъчно, за да утоли горещото Си желание да ме удовлетвори, от прекомерната Си и изобилна обич към мен, Царят на царете ми даде привилегирован достъп по всяко време до Царското Му Присъствие; cвободно да влизам и да излизам от Царските Му Дворове; моята окаяност, и както изглежда и моята нищожност, бяха спечелили благоволението Му; в Своята решимост да ме спаси Той ми разкри небето и земята и всички чудeca, намиращи се под небето; и за да прославя Името Му, нашият Господ и Бог ме научи как да възпявам Неговото Име.”)

О, Господи, въпреки че Смъртта
втренчено ме гледаше в лицето,
голямото Ти Могъщие ме спаси;
Ти предаде Царския Си Скиптър на нещо,
което не съществуваше;1
нека всички да почитат завинаги 
Могъщието на Твоето Име и Скиптъра Ти;
показа с радост на окаяната ми душа
Твоите Богатства и безкрайните великолепия на Царството Ти;
никога не се отнесе с мен така, както грешките ми заслужаваха,
напротив, даде указания на моя ангел, казвайки:
“вземи я, доведи я вкъщи жива и здрава при Нас2 и в Дома Ни…”
и това направи…

(След това ангелът ми привлече вниманието ми. Помолих му, както навремето, да ми нарисува нещо…)

дъще-на-Всевишния, мир, мир; влез в радостта на нашия Господ; бъди Му покорна, на Него само; Аз, твоят ангел пазител, ти поднасям тази роза от сърцето Cи; проумей и се научи да познаваш нашия Господ; влез в Свещеното Сърце; Бог те призова и сега ти сключи мир с Бога;

Аз, Даниил, служител на Бога, те доведох при Всевишния; днес небето се радва; ела, приближи се доверчиво до Престола на Благодатта;

Аз, Даниил, те благославям в името на Пресвятата Троица;
Даниил-Cлужител-на-Бога;

(Отецът се наведе от Небето и се приближи до мен…)

Васула Моя, нищо не Ме радва повече от това да се съсредоточаваш в Моето Присъствие; величай Словото Ми; Аз, Бог, гледам надолу от Небето в твоята стая, цвете; ти видя Славата Ми, вкуси сладостта Ми и получи благоволението Ми; преди да се родят планините, преди да поникне нещо на земята, Аз те избрах, любима Моя, да изпееш мелодична песен, почитайки Трисвятото Ми Име и давайки живот на мъртвите със Словото Ми; от раждането ти, дете Мое, бях възложил на Своя Ангел да те пази и да те доведе при Мен; разбираш ли? може ли някой да каже: “Бог не показа Божественото Си Могъщие; Бог не си спомня Обичта и Вярността Си към Своето сътворение;”

ах, Васула, изминаха тринадесет благоуханни години, тринадесет години помазани Послания поверени на теб, за да оповестиш на нациите Моята Воля; Аз говорих и ти повярва… дадох ти това огромно съкровище и изпълних поколението ти с мириса на уханието Ми и всяка душа, която Ми отвори прозореца на сърцето си беше ароматизирана отвътре и отвън, сладостта Ми проникваше дори до мозъка на костите, ароматизирайки душата, ума и духа… не знаеше ли, че когато обещавам, изпълнявам?

дете Мое, опри се сега на същото това Сърце, до което най-близо е Синът Ми, Иисус Христос - и помни: ще възпитам това поколение и ще ги накарам да проумеят, че безсмъртието се намира в родството с Триединния Бог; намерението Ми е да привлека всяка душа в божествен и съкровен съюз на обич, обожествявайки ги в Нашата еднаква Същност, и в Нашата еднаква Воля…

О, слава на Триединния ни Бог,
Бог на небето и земята,
пред чието могъщие цялото сътворение ще прегъне колене;
слава на Него от поколение на поколение в Църквата;

нека всички да провъзгласим:
има един Господ, една вяра, едно кръщение
и един Бог, който е Отец на всички,
през всички и във всички;
и има едно истинско богословие:
това е съзерцанието на Бога
в Триединната Му Слава и в Божественото Му Тайнство!

бъди благословена; пред очите на цялото небе, Аз, твоят Вечен Отец, те благославям, давайки ти елея на Божествената Си Обич на челото ти;


1 В преносен смисъл: не съществувах, докато нашият Господ ме не възкреси от духовната ми смърт.
2 Троицата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message