DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вдишваш Палещо Отстъпничество

5 ноември 1998

(В С.А.Щ. се вдигнаха много пререкания срещу мен, преди пристигането ми. Изглежда, както веднъж ми беше казал нашият Господ, че с приближаването на Светия Дух, всички демони се развилняват, и дяволът изпраща с цялата си ярост силите на злото, за да предизвика хаос. Какъв характерен начин на дявола да се бори срещу спасяващото послание на Спасителя ни! И колко пъти го е прилагал преди пристигането ми срещу онези, които са Божии благочестиви деца! Нека тези души, които позволяват на Сатаната да им шепне в ушите и го слушат, да им бъде простено и да бъдат пазени от зло… Въпреки това, тъй като всичкият този шум излизаше от дълбините на Преизподнята, Могъщата Ръка на Бога можа да го прогони и накрая нашият Господ възтържествува. Дойдоха хиляди души, събирайки се да чуят посланието на нашия Господ, а онези, които бяха жертви на Сатаната и бяха направили лъжливи изявления основани на слухове, така че да ми попречат да присъствам, бяха обезсилени.)

Благословен е този, който се грижи за справедливостта и действа с почтеност…

дете Мое, знай, че всеки език пророкувал обвинения срещу теб, ще бъде опроверган в Присъдата, освен ако не се покае; молитва и изкупителен тамян е това, от което се нуждаят;

при звука на Светия Ми Дух всички демони се измъчват и укрепват силите си по всякакъв начин, стигайки до крайности, връхлитайки срещу пратениците Ми с безмилостен гняв и лъжа, тъй като тези Господства, Началства и Власти имат голяма сила на земята, но не се страхувай, те са покорни на заповедите Ми; отстъпват пред Мен и треперят пред Кръста Ми;

помазах те с елей, весела Моя вестителко, за да бъдеш Ехото Ми на Обичта, Единството и Помирението; казвам отново и отново, че те направих свидетел за народа Си, разбираш ли? всички се събират и идват да чуят Любвеобилния Ми Химн и когато го правят, растат лъчезарни, защото ги озарявам като слънце с блясъка Си и Славата Си;

днес ти казвам: Спасителят ти ще приближи победата Си; Завръщането Ми няма да се забави; ще донеса спасение на онези, които Ме обичат;

от самото начало прорекох бъдещето и предрекох предстоящите събития, но косите на много хора вече побеляха и все още не разбраха словата Ми и няма никога да ги разберат; отсега, ще ти давам проумяване; бях те предупредил веднъж1, поколение, че поради това Голямо Отстъпничество, бунтовниците,2 които се самоназовават учени със степени, тайно са си проправили проход в Светилището Ми, за да грабят и обират свободно с намерението да стъпчат като калта по улиците, Божествеността Ми и Вечната Ми Жертва, установявайки се законодатели на позорни закони;

бях казал, че Ръката Ми все още е вдигната, за да удари и че Справедливостта Ми ще духне върху вас, причинявайки ви неизброими пришки, изгаряйки поколението ви и всичко живо около него; мнозина тогава ще поискат да дишат, но ще вдишват само парещ въздух, който ще ги гори отвътре, оставяйки ги като жив факел;

не знаеше ли, изродено поколение, че в тези дни на мрак, в които живееш, вдишваш палещо отстъпничество? отстъпничество, което те изгаря отвътре и отвън, предизвиквайки неизброими пришки в най-съкровеното ти същество? някои ще попитат, “защо Бог ни го направи това?” не бяхте ли чели: “гневът на Бога се разкрива във времената ви, от небето, срещу цялото беззаконие и поквара на хората, които държат истината затворена в нечестивостта си;"3 но няма нито един, който да разбра думите Ми…

бях молил за големи и истинни изкупления, за да не се налага да страдате от последствията на това Oтстъпничество, но получих много малко изкупления, защото думите Ми бяха цензурирани поради липса на доверие в Мен; не Ми се довериха и не повярваха изцяло в Силата Ми, за да разпространят думите Ми и да предупредят това поколение;

самото ти поведение, поколение, и действия те доведоха до това Oтстъпничество, и то пронизва сърцето ти, но в същото време, казвайки ти това, Очите Ми се изпълват с Кървави Сълзи и Сърцето Ми продължава да ридае като флейта за всички вас…

днес се провикваш, поколение: “Боже мой, тревожа се за семейството си и за себе си; гърча се от болка поради този парещ вятър;” но до този ден словата Ми биват пренебрегвани и не се взeмат насериозно; задъхвате се за свеж въздух, докато вътрешно горите, и въпреки това, когато Светият Ми Дух на Благодатта слиза със сила върху вас, за да ви освободи и идва в слава при вас, за да вдишате Диханието на Живота, Диханието на Бога, което е Светият Дух, бунтовните ви и непокорни сърца продължават да Ме отхвърлят;

Завръщането Ми е неизбежно, но не разбрахте напълно нито това, нито значението му; и е така, Васула Моя, Обичта Ми към всички вас Ме принуждава да побързам със Завръщането Си;

Всемогъщата Сила, Мъдростта и Добрината ще надделеят не след дълго; еклезия ще се възроди в Триединната си Слава; благословен е този, който Ми позволява да обитавам в душата му;

благословен е този, който се обляга на Гръдта Ми и Ми позволява да го прегърна, душата му ще бъде разпозната4 в Дворовете Ми по мириса на уханието Ми върху него;

благословен е този, който приема Словото Ми и го пази, ще бъде отсъден свят;

кажи на това поколение и особено на онези, които не Ме познават, че Аз, в Божествената Си Обич, който ти дадох мистични благодати, за да издигнеш Църквата, да я разхубавиш и да й дадеш да пие от Изворите на Живата Вода, съм Авторът на това откровение и премълчавам още по-големите благодати на Могъщието Си, защото ще ти бъдат дадени по-късно и в подходящото време;

Даде ми непринудено от Собствените Си Блага,
Господи, Любовнико на Живота;
Милостивият Ти дар спаси мен и много други;
Слава на Бога, възхвала на Святото Му Име!

почивай сега, любима Моя, в Мястото си на Почивка;5 мелодичното сърцебиене, което чуваш са Въздишките Ми на Обич за всеки един от вас;

ела, ние, нас?


2 С други думи “бунтовниците” са “димът на Сатаната”, за който говори Папа Павел VI.
4 Приета.
5 Свещеното Му Сърце.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message