DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вдъхваш Парещо Отстъпничество

5 ноември 1998

(В С.А.Щ. се вдигнаха много пререкания срещу мен, преди моето пристигане. Изглежда, че както веднъж ми беше казал Господ, с приближаването на Светия Дух всички демони се развилняват, и дяволът пуска в сила силите на злото, за да предизвика хаос. Това е характерният начин, по който дяволът се бори срещу спасяващото послание на нашия Спасител! И колко пъти се разяряваше преди пристигането ми срещу онези, които са предани деца на Бога! Нека душите, които позволяват на Сатаната да им шепне в ушите и да го слушат, да им бъде простено и да бъдат защитени от злото… Въпреки това, тъй като всичкият този шум излизаше от дълбините на ада, Мощната Ръка на Бога можа да го отстрани и накрая нашият Господ възтържествува: пристигнаха хиляди души, събирайки се да чуят посланието на нашия Господ, а онези, които бяха жертви на Сатаната и бяха направили лъжливи декларации от мълви, за да ми попречат да дойда, бяха обезсилени.)

Благословен да е този, които търси справедливостта и действа с неразделност…

дете Мое, знай, че всеки език произнесъл обвинения срещу теб, ще бъде опроверган в Присъда, освен ако се покае; молитва и изкупителен тамян е това, от което се нуждаят;

при звука на Светия Ми Дух всички демони се измъчват и увеличават силите си по всякакъв начин, стигайки до крайности, връхлитайки срещу Моите пратеници с неумолима ярост и лъжи, тъй като тези Господства, Власти и Сили притежават голяма мощ на земята, но не се страхувай, те са подвластни на Моите заповеди; отстъпват пред Мен и треперят пред Кръста Ми;

помазах те с елей, весела Моя вестителко, за да бъдеш Моето Ехо на Обич, Единство и Помирение; казвам отново и отново, че направих от теб свидетел за народа Си, виждаш ли? всички се събират и идват да чуят Химна Ми на Обич и когато го правят растат лъчезарни, защото светя над тях като слънце с блясъка Си и Славата Си;

днес ти казвам: твоят Спасител ще направи по-близка победата Си; Завръщането Ми няма да се забави; ще донеса спасение на тези, които Ме обичат;

от самото начало прорекох бъдещето и предрекох събитията, които предстоят да дойдат, но побеляха косите на много хора и все още не са разбрали словата Ми и няма никога да ги разберат; отсега, ще ти дам проумяване; веднъж1 бях те предупредил веднъж, поколение, че поради това Голямо Отстъпничество, бунтовниците,2 които се самоназовават учени със степени, тайно са си проправили път към Моето Светилище, за да го разграбят и да го разбият в пълна свобода с намерението да стъпчат като пътна кал Моята Божественост и Вечната Ми Жертва, поставяйки себе си законодатели на позорни закони;

бях казал, че Ръката Ми е все още вдигната, за да удари и че Справедливостта Ми ще духне върху вас, причинявайки ви неизброими подутини, изгаряйки поколението ви и всичко живо около него; тогава мнозина ще поискат да дишат, но ще вдъхват единствено палещ въздух, който ще ги гори отвътре, оставяйки ги като жив факел;

не знаеше ли, изродено поколение, че в тези мрачни дни, в които живееш, вдъхваш парещо отстъпничество? отстъпничество, което те изгаря отвътре и отвън, предизвиквайки неизброими пришки в съкровеното ти същество? някои ще попитат, “защо Бог ни го направи това?” не бяхте ли прочели: “гневът на Бога се разкрива във вашите времена, високо от небето, срещу всяко беззаконие и поквара на хората, които държат истината пленница на своята злост;"3 но нито един не е разбрал словата Ми…

бях поискал големи и истински изкупления, за да не страдате от последствията на това Oтстъпничество, но получих много малко изкупления, защото словата Ми бяха цензурирани от липса на доверие в Мен; не Ми се довериха и не повярваха изцяло на Могъщието Ми, за да разпространят словата Ми и да предупредят това поколение;

самото ти поведение, поколение, и действията ти донесоха върху теб това Oтстъпничество, и то пронизва сърцето ти, но в същото време, казвайки ти това, Очите Ми се изпълват с Кървави Сълзи и Сърцето Ми продължава да ридае като флейта за всички вас…

днес се провикваш, поколение: “Боже мой, тревожа се за семейството си и за себе си; гърча се от мъка поради палещия вятър;” но до този ден словата Ми биват пренебрегвани и не се взeмат насериозно; задъхвате се за свеж въздух, докато вътрешно горите, и въпреки това, когато Светият Ми Дух на Благодат слиза със сила върху вас, за да ви освободи и идва прославено към вас, за да вдъхнете Диханието на Живота, Диханието на Бога, което е Светият Дух, бунтовните ви и непокорни сърца продължават да Ме отхвърлят;

Завръщането Ми е неминуемо, но не сте разбрали нито него нито неговото значение; и така, Васула Моя, Обичта Ми към всички вас Ме принуждава да побързам със Своето Завръщане;

Всемогъщата Сила, Мъдростта и Добрината ще надделеят в кратко време; еклезия ще се съживи в Троичната си Слава; благословен да е този, който Ми позволява да пребивавам в душата му;

благословен да е този, който се опира на Гръдта Ми и Ми позволява да го прегърна, душата му ще бъде разпозната4 в Дворовете Ми по мириса на благоуханието Ми върху него;

благословен да е този, който приема Словото Ми и го пази, ще бъде обявен за свят;

кажи на това поколение и особено на онези, които не Ме познават, че Аз, в Своята Божествена Обич, който ти дадох мистични благодати, за да издигнеш Църквата, да я разхубавиш и да й дадеш да пие от Изворите на Живата Вода, съм Авторът на това откровение и пазя още по-големи благодати от Могъщието Mи, които ще бъдат дадени по-късно и в подходящото време;

Даде ми непринудено от Собствените Си Блага,
Господи, Любовнико на Живота;
Милосърдният Ти дар спаси мен и много други;
Слава на Бога, прославено да е Святото Му Име!

почини си сега, любима Моя, в Мястото ти на Почивка;5 мелодичните сърцебиения, които чуваш са Въздишките Ми на Обич за всеки един от вас;

ела, ние, нас?


2 С други думи “бунтовниците” са “димът на Сатаната”, за който говори Папа Павел VI.
4 Приета.
5 В Свещеното Му Сърце.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message