DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Скалата И Основата На Християнството

20 октомври 1998

Господи мой и Боже мой,
Ти си наистина най-Красивият
и потопен в Красотата Си
си Божествен и Чист;
как да не се влюбя,
и всички други, в Сладостта Ти?
Изяществото е роса върху Устните Ти,
и във величието и блясъка Ти
ни благослови, ухажваше ни, облагодетелства ни
и ни покри с неизброими дарове,
за да приличаме не само на ангелите Ти,
но да приличаме на Теб;

Словото Ти е като брокат,
с коъто ме облече,
украсявайки душата ми с величието си;
и всичко това го направи
с най-голяма наслада
и без да смяташ,
че това би може да омаловажи
Скиптъра Ти на царския Ти сан!

Бог ме помаза…

действително те помазах и то с голяма радост…

ела сега и се опри на Мен; няма да намериш по-лоялен от Мен; по-силен и по-могъщ от Мен няма да намериш; Аз съм Скалата и Основата на Християнството; Аз съм Този, който е, беше и предстои да дойде;

станахме съратници; Аз и ти, ти и Аз, вплетени заедно в едно; никаква човешка сила не би могла да издигне душата ти, освен ако не й се даде отгоре;

в пълна истина ти казвам: Женихът ти ще продължи да те напоява с небесната роса,1 за да напоиш и ти на свой ред сухата почва с потоци от Наставление; тогава смоковницата ще произведе смокините си и лозата гроздето си; маслиновата реколта ще се обогати, защото дойде времето за Божествената Ми Справедливост да събори нечестивите, които се просват пред Звяра;

скоро бурята ще свърши…

- служи на Дома Ми и говори в Името Ми, така че, в безотвъдната Си Обич, да продължа да изливам благословиите Си над това поколение;

- служи на Дома Ми и направи Трисвятото Ми Име да звучи като музика за отстъпилите уши и ще бъдат излекувани;

- служи безрезервно на Дома Ми, избранице Моя, с чистата Ми Манна и изпълни изгладнелите усти със Словото Ми;

- служи на Дома Ми, така че да възстанови силата си, напомняйки му, че Присъствието Ми осветлява всеки мрак;

ах, Васула, кажи им как очаквам от тях да Ме поканят, и щом видя устните им да се отварят, готови да произнесат първите думи на поканата, ще слезна при тях и ще ги издигна от тези мътни води, за да се извисят с Мен на крилeтe на вятъра; няма да се скрия, нито ще скрия Радостта Си, а ще им говоря в поезия, разгъвайки тайнствата едно след друго;

ще излея върху сухата почва вода,2 и потоци3 върху безплодната земя; ще излея Духа Си, както и Благословиите Си и ще прокарат всички; наситени в духа си с небесната роса, ще Ме почетат;

нежният ви Жених отново ви потвърждава тези неща; тези неща, които Аз, в триединната Си Святост, ви бях разкрил много отдавна; няма друга Скала освен Мен, вашия Бог;

виждаш ли чудните деяния, които извършвам за Дома Си? определих те като свидетел в Дома Си и установих Делото Си навсякъде, където исках То да бъде;

виждаш ли как обичам Дома Си? опасан със сила, Аз Съм; затова, издигни гласа си в Дома Ми и попитай пастирите Ми: “има ли някой, който желае да работи с жизненост и обич за възстановяването на този олюляващ се Дом? има ли някой в него, който е готов да защити този Дом? има ли някой, който разбира сега какво казвам? има ли някой в Господния Дом, който да е разположен да разшири Божието Царство?”4

ако има някой желаещ, тогава ще го осветя с великолепието Си, като го облека със Себе Си; ще Му се покажа и ще Ме види да стоя пред него; ще види Вечния и Безсмъртен Цар, и ще привлече всички хора при Мен, защото ще обогатя душата му с неизменната Си Божественост, и ще го украся с всяко украшение, което може да си представи, и в царския си ръст ще излекува това поколение; глухите ще чуят и слепите ще прогледнат и всички заедно в един глас ще извикат: “принадлежим на Светата Троица: Отеца, Сина и Светия Дух;”

а ти, Васула, не се уморявай да пишеш; донеси плодове в изобилие; всички Мои ангели се радват при вида на тези плодове; на твоята страна съм, затова не се страхувай;

обичам те; ic;


1 Разбрах също: “с благодатното Присъствие на Иисус Христос”.
2 Благословии.
3 Светият Дух.
4 Гласът на Иисус отекваше като човек, който говори в празно помещение.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message