DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Скалата И Фундаментът На Християнството

20 октомври 1998

Господи мой и Боже мой,
действително си най-Красивият
и, потопен в Красотата Си,
Ти си Божествен и Чист;
как е възможно да не се влюбя,
както и всички други в Твоята Сладост?
Изяществото е роса върху Устните Ти,
и в Своето величие и блясък
Ти ни благослови, ухажва ни, облагодетелства ни
и ни покри с неизброими дарове,
за да заприличаме не само на Твоите ангели,
но да заприличаме на Теб;

Словото Ти е като дреха
везана със злато и сребро, с която ме облече,
украсявайки душата ми със Своето величие;
и всичко това го направи
с най-голямата наслада
и без да смяташ,
че това би може да омаловажи
царския Ти Скиптър.

Бог ме помаза…

действително те помазах и с голяма радост…

ела сега и се опри на Мен; няма да намериш по-верен от Мен; по-силен и по-могъщ от Мен няма да намериш; Аз съм Скалата и Фундаментът на Християнството; Аз съм Този, който е, беше и предстои да дойде;

станахме съратници; Аз и ти, ти и Аз, вплетени заедно в един; никаква човешка сила не може да издигне душата ти, освен ако това й се даде отвисоко;

съвсем наистина ти казвам: твоят Жених ще продължи да те наводнява с небесната роса,1 за да напоиш и ти на свой ред сухата земя с порои на Обучение; тогава смоковницата ще произведе своите смокини и лозето своите гроздове; маслиновата реколта ще се обогати, тъй като времето дойде за Божествената Ми Справедливост да събори злосторниците, които се прекланят на Звяра;

скоро бурята ще приключи…

- служи на Дома Ми и говори в Моето Име, за да мога, в безотвъдната Си Обич да продължа да изливам благословиите Си върху това поколение;

- служи на Дома Ми и направи Трисвятото Ми Име да отеква като музика в отстъпилите уши и ще бъдат излекувани;

- служи безрезервно на Дома Ми, избранице Моя, с чистата Ми Мана и изпълни изгладнелите усти със Словото Ми;

- служи на Дома Ми, за да възстанови силата си, напомняйки му, че Моето Присъствие осветлява всякаква мрачина;

ах, Васула, кажи им как очаквам от тях да Ме поканят и веднага щом видя устните им да се отварят, готови да произнесат първите думи на поканата, ще слезна при тях и ще ги измъкна от тези мътни води, за да отлетя с тях върху крилeтe на вятъра; няма да се скрия, нито ще скрия Радостта Си, а ще им говоря в поезия, разгръщайки тайнствата едно по едно;

ще излея върху сухата земя вода,2 и пороища3 върху безплодната почва; ще излея Духа Си, както и Благословиите Си и ще прокарат всички; наситени в духа си от небесната роса, ще Ме почетат;

нежният ви Жених наново ви уверява за тези неща; тези неща, които в троичната Си Святост ви бях разкрил много отдавна; не съществува друга Скала освен Мен, вашия Бог;

виждаш ли чудотворните деяния, които извършвам за Дома Си? определих те да бъдеш свидетел в Дома Ми и установих Делото Си навсякъде, където пожелах да бъде;

виждаш ли как обичам Дома Си? Аз Съм препасан с власт; затова, повиши глас в Дома Ми и попитай Моите пастири: “съществува ли някой, който да е готов да работи с усърдие и обич за преустрояването на този разклатен Дом? съществува ли някой, който да желае да защити този Дом? съществува ли някой, който да проумява какво казвам сега? съществува ли някой в Дома на Господа, който да е разположен да разпростре Царството на Бога?”4

ако съществува някой да желае, тогава ще блесна над него с блясъка Си, обличайки го с Мен; ще Му се покажа и ще Ме види изправен пред себе си; ще види Вечния и Безсмъртен Цар, и ще привлече всички хора при Мен, защото ще обогатя душата му с неизменната Cи Божественост, и ще го украся, с каквито украшения би могъл да си представи човек, и в царския си ръст ще излекува това поколение; глухите ще чуят и слепите ще видят и всички заедно в един глас ще се провикнат: “принадлежим на Светата Троица: Отеца, Сина и Светия Дух;”

а ти, Васула, не преставай да пишеш; донеси плодове в изобилие; всички Мои ангели ще се възрадват при вида на тези плодове; на твоята страна съм, затова не се страхувай;

обичам те; ic;


1 Разбрах същевременно: “с прелестното Присъствие на Иисус Христос”.
2 Благословии.
3 Светият Дух.
4 Гласът на Иисус прозвуча като ехо, като на човек, който говори в празно помещение.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message