DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Вестител И Апостол На Троичното Ни Божество

19 октомври 1998

Господи, помогни ми във всичко,
помогни ми да изкупя за народа Ти, за Църквата Ти,
да предоставя жертви, молитви,
които да се издигнат като тамян в небето,
и да cа успокоително благоухание за Отеца,
свят елей за Сина
и посвещение на Светия Дух;

o, Света Троице, бродерия на душата ми,
превъзходен орнамент на сърцето ми,
емблема на ума ми, благозвучие на гласа ми,
часови на същността ми,
какво повече да кажа и да е достатъчно?

сами1 обградихме Нашата територия, в Нашата една Същност и една Мощ и едно Знание, Ние сме един само Бог, да, с една Воля и с една Власт, обградихме Своята собственост,2 за да й дадем език на ученик, миропомазвайки Божественото Си Дело;3

в Своето Могъщие изляхме Себе Си в теб като животворна течност; като лъчезарно пролетно слънце блеснахме над теб, укрепявайки града и светилището Си,4 преди потисниците ти да те малтретират;

появихме ти се в Своето Знание, оповестявайки ти се, обучавайки теб и чрез теб другите на знанието, което бяха получили мъдреците;

празник5 на Нашето Милосърдие! наслада на Троичната Ни Святост, бъди вкоренена в Нашата Воля и бъди като стръкче тамян през лятото, за да продължиш да показваш Истината и да даваш по-добро обяснение на Откровението, което ти беше дадено;

желаем да те наводним с Нашата Светлина, за да проумееш по-добре Словото Ни, отпечатвайки Божествения Си Образ върху всяко слово, което ти се дава; Величието Ни ще допълни всичко, каквото ти липсва; “тогава, като маслиново дърво натоварено с плод, като изкована златна ваза покрита с всякакъв вид скъпоценни камъни”6 ще изкупиш с достойнство в този час на болезнено отстъпничество, и като псалти пеещи хвалебствени химни, слабият ти глас ще пледира с Нас, с Нашите условия, с Нашето благоразумие и в Нашата Воля; в Царското Ни великодушие и в Нашата прегръдка дарихме на сърцето ти Мъдрост, за да бъде предадена на това поколение и да могат да се възползват от Hея;

затова, малка ти, продължи да вървиш в пътя покрит за теб със сапфири, и бъди вестител и апостол на Троичното Ни Божество; засей всяка страна, така че Царството Ни да се разпростре от море до море; планините и възвишенията ниско ще се преклонят пред Нашата спасяваща справедливост; и в Своето Могъщие ще призовем към съществуване тези неща, които не съществуват,7 както и тези, които съществуват;

8Аз съм Животът и Възкресението, които водят мъртвите към живот; остани Ми предана и се разцъфти; никога не се измъчвай; бъди като роза растяща на брега на поток; бъди благословена и излъчвай за Спасителя си сладък мирис като тамян, разпростирайки благоуханието си заедно с Моето в Дома Ми, опиянявайки семейството Ми, водейки ги при Мен и в едно сърце;

ще те закрилям от яростта и завистта; кажи: “всички дела на Бога са добри и Той ще се погрижи за всяка нужда, когато дойде времето й;”9 да, възхвалявай Делата Ми и бъди по този начин Моят рай, Параскеви “μου”;10

О, Господи,
нека запазя в ума си
Твоите Указания и не оставяй
забравата да ме завладее!

Укрепи крачките ми, Славни Господи,
и ме пази будна и на Твоя Служба…

дете Мое, Мъдростта освети душата ти като приятен пламък, разкривайки ти безспир Нашите тайни, но и Нас Самите, по начин, който да може да съживи това поколение, давайки му сила да се увеличи в Нашия блясък и да стане достойно да влезе в Рая;

по Нашата Собствена свободна Воля, в Троичната Hи Слава, толкова ни хареса да ти дадем задушевното Ни приятелство и да излеем в изобилие върху теб порои от наслади и утехи; разкрихме ти нещо забравено от Църквата Ми: тази преливаща сладост, да! божествената сладост на Всемогъщия Бог, сладост привличаща миряди ангели около Престола Ми, неизброими души да Ме боготворят и да се наслаждават в това небесно пиршество; в неизказаната Ни сладост, държим в обятията Си цялото Небе;

Моята Църква забрави, да, и Ме пренебрегна, Моята Собствена Невеста… остана гола и не показва никакъв интерес към божествената Ми сладост; “как е възможно, Невесто Моя, да Ми обръщаш гръб, когато ти отварям Сърцето Си, за да разговарям с теб? Сърцето Ми е изпълнено с неизказана сладост, ах, но ти не разбра какво е това, което привлича при Мен сътворението Ми…”

задушевна Моя спътнице, отвърни очи от това, което те заобикаля и закови очите си, ума си и душата си в свято съзерцание на Сърцето Ми, и Ми позволи да продължа с теб сладкия ни и задушевен разговор;

живот щедро изразходван за Мен по собствена и свободна воля, Ме очарова, твоя Божествен Другар; живот понесъл обиди и клевети заради Мен, Ме трогва до сълзи; радост-на-Сърцето-Ми, все още не си разбрала добре как в горещата Си обич, която изпитвам към теб, неразривно се свързах с теб, така че да станеш един дух с Мен; затова остани в Мира Ми; вярната Ми Обич няма никога да те изостави;

Ах, Царю мой,
сърцето ми е развълнувано от благородната Ти тема,
опиянява се, когато се обръщаш към мен.
Изяществото11 е върху мен като роса,
засенчвайки ме в мощната Си прегръдка;
моята крепост е Самият Бог,
Богът, който предано ме обича.

виждаш, обич Моя, всяка структура свързана с Мен расте в святост и чистота в Моята Божественост; следователно, ти, Васула Моя, биваш съграждана в Мен в свят съд, който Ме съдържа, чиста и свята обител за Троичната Ни Святост, в Духа, където можем да съзерцаваме Себе Си; затова, радвай се и бъди щастлива пред своя Жених, който е повече отвсякога великодушен към теб; остани безупречна и няма никога да те разочаровам;

сега, радост-на-Сърцето-Ми, можеш да се завърнеш при другите си задачи; приеми от своя Спасител Целувката Му на Божествена Обич върху челото ти;

Аз, Иисус Христос, те благославям; ic;


1 По Собствената Им Воля, Светата и Пребожествена Троица ме направиха Своя и дойдоха да обитават в мен, тъй като го решиха и никой друг.
2 Mен.
3 Създавайки ме.
4 Ние сме Градът и Светилището на Бога, който обитава в нас.
5 Бог ме нарече: Празник!
7 Ще поведе това поколение към духовно възраждане.
8 Сега говори Иисус.
10 На гръцки: “μου” = “моя” (Параскеви).
11 Бог.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message