DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Онези, Които Се Бунтуват Срещу Моята Божественост Трябва Да Бъдат Унищожени

12 август 1998

(След като казах трите молитви:)

ах, дете!1 дете на Отеца, на Сина и на Светия Дух! Аз, Иисус, стоя2 пред теб; Моя наслада и Моя градина, в която построих Моето небе;3

защото наближи денят, когато всички онези, които се бунтуват срещу Моята Божественост трябва да бъдат унищожени4 и оголени до последния им помощник; изпращам те в страна,5 където ще опънеш клончетата си отвъд морето; изпращам те в нация,6 която се съпротивлява на всичките Ми Божествени Призиви във вашите времена и която в нощта си каза в миг на лудост: “трябва да направим нещо, за да затворим устата на тази жена;” там ще те изпратя, любима, където Сърцето Ми продължава да ридае за тях като флейта… ще те изпратя при тях, за да произведе отново маслиновото дърво своите маслини и лозето своя плод; ...7

о, страж8 на Кулата! колко още ще се тъпчеш с плячката си? но всичките ти омразни заплахи ще бъдат напразни… и ти,9 който кадиш тамян на Звяра, как можеш да идваш при Мен, да влизаш в Светилището Ми и да се представяш пред Престола Ми, казвайки: “в безопасност съм и съм силен да съборя всяко царство; мога в безопасност да продължа да правя всички тези мерзости; никой не ме видя;”

Аз видях; видях те и ще те разоблича на нациите… виж как изопачаваш с лъжливия писец на племето си Моя Закон и Установената Ми Евхаристия! можеш ли все още да казваш: “Христос не може да види”? как е възможно ти, който казваш “виждам” да не виждаш и да не разпознаваш своя Спасител и своето Наследство? дори къртицата вижда по-добре от теб и разпознава дупката си;

ела и се покай или си неспособен да се покаеш? нека очите ти да пролеят сълзи и да се покаят; ела да се покаеш с цялото си сърце и благо ще те поправя и ще ти простя всичко, което направи;

престани да огорчаваш Светия Ми Дух; ненавиждам гордостта и арогантността, но ако се покаеш, не се страхувай; разбираш ли? твоят Изкупител протяга Ръката Си към теб; Светият, който ти даде званието ти на свещеник и те украси с царски дрехи, декорирайки те с властни емблеми, за да пасеш стадото Му, ти казва сега, както баща казва на своя син: “от територията на Звяра, сине Мой, нищо не наследяваш, но от Мен, своя Господ, ще имаш вечен живот: Аз съм твоят дял и твоето наследство;”

ще чуя ли от теб тези благословени думи:

“ликувам от радост в моя Господ; душата ми се радва в Трисветия ми Бог, тъй като ме облече в дрехите на спасението, в Своята Божественост ме облече; и като жених, който украсява своята невеста, Той ме увенча с неувяхващ венец; като невеста украсена със скъпоценни камъни, бях покрит с Неговите украшения; нека сега моят Бог, в Триединната Си Слава, да се наслади в мен; нека Пролетта10 да процъфти в сърцето ми и в костите ми; ах, как се радва душата ми в Неговата Божественост, която ще бъде емблемата на моето обожествяване;

“Ти, който всяка година красиш земята и съживяваш нейната сухост, превръщайки я в цветна леха в различни оттенъци, ела да украсиш сърцето ми и го превърни в пролет, така че всички ангели да се възрадват и да кажат: “вижте! има в себе си Пролетта на Яхве! Женихът на цялото сътворение може сега да пристъпи в Своята градина, в Своя рай; Господ на господите може сега да се радва в него и да съзерцава с възхита Своето отражение; красотата и славата принадлежат на Всевишния; Дреха на Славата,11 не се бави да облечеш детето Си в Царска Порфира;”

“благоволи милостиво да ме изслушаш и да ме освободиш от така окаяната ми плът, която властно ме държеше затворник на тази земя и на всичко, което й принадлежи; ето, заставам пред Престола Ти, за да Ти предоставя сърцето си,12 единственото нещо, което притежавам, в знак на моята обич; ах, прелестни Женихо, преобрази сърцето ми в чисто сърце и ме обожестви чрез божествената сила на Светия Cи Дух, Параклита, Божествения; нека сега Той да засияе в мен като Парусия и душата ми ще живее и ще прослави също Триединната Ти Божественост;”

тогава Аз, Иисус Христос, ще ти отговоря и ще кажа: “ще възнаградя смирението ти, като оставя проклятието да се самопогълне; няма да бъде вече твоят мрачен съпътник, тъй като сега ти замени злото с обич, размени мрака със светлината; и въпреки че ще продължиш да живееш в плътта си, духът ти ще ходи в небето и сърцето ти, което Ми даде, ще има своята венчавка; да, дете Мое, защото, както женихът се радва на своята невеста, така твоят Бог и Всичко, ще се радва в теб; отсега нататък Безмерната Доброта ще ти бъде роднина;”

… а ти, Васула Моя, казвам ти: в подходящото време ще те изпратя при тях и ще се покажеш; сега те освобождавам, прелест Моя, да свършиш и останалите си задачи;13

бих желала да мога да бъда като Мария, а не като Марта;

щастлива съм, когато седя с Теб, превъзходни Ти, наслаждавайки се и празнувайки в Твоето Присъствие;

не се оплаквай, Васула, възрадвай се в Мен; чуй, ще те утеши ли, ако ти кажа, че в тази Моя неизразима Обич, която изпитвам към теб, съм те вградил като изумруд в царската Ми корона? би ли те утешило, Моя ти, ако ти кажа, че си Моят венец от благоуханни цветя, които никога не увяхват, след като красят Моята Глава, и че си за Мен като концерт от сладка музика в Ушите Ми? би ли те утешило, ако ти кажа, че си станала духовният Ми престол и че посещенията Ми при теб са като аромат на фини парфюми давани на Мен?

великодушно сърце е това, от което Господ се нуждае; имаше толкова мигове, когато очите Ми бяха насочени само към теб и само за теб; ах, Васула!

Ах, Господи мой, Всевишни!
Очите ми са приковани към Теб;
също и целият ми ум и сърце…
Ти наистина плени сърцето ми в Твоята Божествена Обич
и в царската Ти щедрост.

и ти, Моето;

Ти си единствената ми наслада!

и ти, Васула Моя, си единствената Ми наслада, когато очите ти Ме гледат с пламенност, с усърдие и с обич за Мен… да Ме имаш в сърцето си е Живот;

Животът си Ти…

Дело Мое,14 скрий се в Мен и се възрадвай в Мен, влез в прелестите на своя Спасител; Аз, Господ, ще ти разкрия повече от Сърцето Ми;

ела; благославям те;


1 Иисус изглеждаше много радостен.
2 Чух същевременно думата “съм”.
3 В същото време чух думата “Царство”.
4 Разбрах също така, че по-скоро “идеята” на бунта ще бъде унищожена, а не самите бунтовници.
5 Италия.
6 Рим “Вечният Град”.
7 Последва пауза, сякаш Христос размишляваше, след това Гласът Му се издигна като на Съдия.
8 Иисус се обръща конкретно към едно лице.
9 След това към друго лице.
10 Тук Пролет означава Бог.
11 Ангелите възкликнаха на Бога “Дреха на Славата”, защото за някой, който е в състояние на святост, може да се каже, че е облечен в Христос.
12 Свободната воля също.
13 Домакинските, разбира се…
14 Всички ние сме Делото на сътворението Му, но тук означава и преображението, което Господ направи в мен: завръщането ми при Него.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message