DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Горко На Онези, Които Протягат Ръката Си, За Да Съборят Това, Което Се Строи От Мен!

29 май 1998

В нестихващата болка на духа ми, трябва да говоря,
да тъжа в горчивината на душата ми;
ела, умолявам Те, погледни ме;
да не би да свърши с мен?
корените ми са пуснати в Теб,
но в мълчанието ми казвам:
“сигурно Господ Бог ми е сърдит;
в един от тези дни сигурно ще ме отсече;”

търся светлина, за да проумея,
но тук е само мрак;
да не би да бях безчувствена към Твоята Добрина?
дали по някакъв начин Те разочаровах или пренебрегнах?
или гледката на слънцето в неговата слава
или сиянието на месечината пресичаща небесата
откраднаха сърцето ми от Теб, така че на тях да изпрати ръката ми целувка?

любяща Моя съпруго, позволи Ми да излея върху теб сладкото Си ухание и запомни едно нещо: Аз, Иисус Христос, Словото на Бога, винаги ще задоволявам всичките ти нужди;1

многобройни са неуспехите ти, но го бях предвидил всичко това, преди дори да ти оповестя Посланието Си; дадох ти обаче, в неизмеримата Ми Обич към теб, място в Мен, където, на това специално място, да доведа душата ти в съвършенството, което търся от Моите светии; ах, Васула, преливащата милост съм Аз, неизмеримата обич съм Аз, и въпреки това, ти все още Ме познаваш толкова малко, гълъбице Моя; защо тези мрачни мисли за Мен? всичко, което имам, е твое и завинаги;2 затова се ободри и Ми спести тази ненужна Чаша; Животворното Слово ти беше дадено даром, така че ти, на свой ред, да го дадеш даром на другите; в Делото Ми, както виждаш, имах модел, и искам да продължиш да правиш всички неща, които научи от Мен и които беше научена да правиш в Моето Име;

не се страхувай от никого, когато се събирате заедно в Името Ми, за да християнизирате това дехристиянизирано поколение; всичко, което правите, е за Моята чест и Моята слава; Аз строя; Аз съм, който издигам строежа, и горко на онези, които протягат ръката си да съборят това, което се строи от Мен! посвети се сега на Моите задачи и помни, че няма граница между теб и Мен; винаги съм с теб, любима Моя;

благославям те; ic;


1 Иисус има предвид с това моите пропуски и неуспехи.
2 Нашият Господ изрече тези думи много бавно с тъжен Глас, защото сътворението, на което в божественото Си благоволение, даде толкова много, все още не го разбира.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message