DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Получих Плодове От Божественото Си Дело

19 април 1998

Господи?

Аз Съм; мир на теб;

нека бъде узнато: устите, които разгласяват клевети срещу теб, разгласяват клевети срещу Моите дарове към теб; това прегрешение ще им натежи много, освен ако излезнат напред и се покаят!

ще повторя това, което вече ти казах, присъединих сърцето ти към Своето завинаги и обещанията Ми остават твърди; присъединих сърцето ти към Своето, така че да e в безопасност, няма начин да бъде изкоренено; ти си, гълъбице Моя, добре вкоренена в това, което дава живот и свобода; ценно Мое дете, успокой сърцето си и не обръщай внимание на свирепите клевети по твой адрес, едва ли знаят, че Мен клеветят, а не теб, нанасяйки впечатлителни рани на Тялото Ми; онези, които в своите недостатъци с насилие настояват да клеветят Делото Ми, накрая ще получат своя дял…

в Безмерната Си Обич, ще се увеличавам в теб и докато Главата Ми ще си почива върху твоето сърце, ще продължа да прошепвам в ухото ти Обичта Си и спасителните Си и освободителни Слова;

ученичко, помни, не се обезсърчавай; погледни около себе си; получих плодове от Божественото Си Дело, затова, вдигни лицето си към Мен и се усмихни, усмихни се и Ме ощастливи;

Разбрах сега, че в близкия ни съюз, Добрият ни Господ чувства всичко. Дори, когато се чувстваме нещастни, това Го прави нещастен, поради това, че сме нещастни.

позволи Ми сега да си почина в Своето небе,1 докато ти разсъждаваш върху Моите Слова;


1 Нашият Господ има пред вид: “Остави Ме да си почина в сърцето ти.”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message