DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Иисус Затрогващо Те Кани Да Станеш Съпричастна На Тялото Му

9 април 1998

(Говори нашата Богородица:)

Васула Моя, Присъствието Ми е Мир и Радост; да, защото съм твоята Майка, преди майката ти на земята;

поделям, както майка поделя с децата си, вашите радости, вашите страдания и всичко, каквото изтърпявате; дава Ми голяма радост, гледайки децата ми да живеят истински живот така, както им беше указано в самото начало от Вечния Отец;

днес, Васула Моя, съществуват много измамници, но беше казано, че както в миналото имаше измамници,1 така и вие ще имате своите лъжепророци; в началото се опитват да ви закупят за себе си,2 след това много бързо се обръщат срещу вас, след като веднъж осъзнаят, че злината им е изобличена в Светлината на Истината, която ви се дава чрез Духа; ах, дете Мое, обгърнах те в Неопетненото Си Сърце, по този начин закрилям Своите деца;

в неизменната Си Обич, която изпитвам към всички вас, като Майка, ще бъда винаги вашата доброжелателна Закрилница и Застъпница; не сте ли чували наистина, че ставам като лъвица, която закриля своите лъвчета, когато осквернени ръце се протягат към вас? никой не би бил способен да те изтръгне от Мен; Васула Моя, ти се посвети на Мен и подписа посвещението си на Мен с кръвта си3 и с това Бог те потвърди, укрепи те и те подкрепи, тъй като благодатта Му и силата Му траят за вечни времена;

Синът Ми, Иисус Христос, е винаги до теб и здраво държи ръката ти в Своята, така че никога да не бъдеш отделена от Него; Любимият Ми Син е сладко развълнуван, когато ти и другите, които благосклонно разпознахте Милостивия Му Зов посредством благородната Му тема, жертвате, каквото имате за спасението на душите;

и Бог, Отецът, който е най-благият от всички отци, те облагодетелства измежду хиляди, давайки ти този неоценим дар и учейки те с Мъдрост, изпълвайки ума ти, както и този на другите с всичко, каквото е истинско, всичко, каквото е благородно, всичко, каквото е добро и чисто; в неудържимата Си Обич, която изпитва към всички Свои създания, Създателят те трижблагослови от Престола Си; отгледа те в царските Си дворове с нектар от Устата Си,4 и от Величествения Си Престол Бог стигна до теб, за да те утеши и посредством теб милиони други имащи отчайваща нужда от утеха; ах! какво не би направил за всички вас в божествената Си Доброта! това е нещо, което философите на вашите времена няма никога да схванат, защото не съответства на начина, по който те мислят;

възрадвай се особено много, дъще, тъй като получи благодати повече отколкото въобще би могла да заслужиш; възхвали също така Светия Дух на Бога слязъл благо и нежно отвисоко над теб, за да ти даде Своето приятелство, да те помаже и да ти покаже Пътя; затова, прослави Предвестника, който те преизпълни с Обичта Си и ти даде да вкусиш от задушевната Си сладост, издигайки те върху Крилете Си, за да се устремиш в небесата с Него; затова не се страхувай… докато си присадена върху Неопетненото Ми Сърце, не се страхувай...

моли се, Васула Моя, за онези, които тълкуват неправилно Божествените Ни Послания, бъди милосърдна с тях, тъй като не знаят какво правят… смили се над тяхното запустение и не оставяй езика си да ги осъди, остави Единственият Съдия да ги съди; ще го направиш ли това за Мен?

Ще се опитам, ще се опитам да си го спомням.

опитай се… бъди вечно добра, Васула Моя, и бъди търпелива; не оставяй подобни изкушения да те обсипват и да деформират душата ти; остави Този, който е Всевишният да се възрадва в теб; по-скоро изкупи за тях, и всеки път, когато изкупуваш, за този твой жест Добрият Господ ще те помазва с мирото на Божествената Си Обич и Лицето Му ще блесне върху теб и ще изпълни Благословиите Си върху човечеството; действай, както Бог желае да действаш;

облекчи Ме от болките, които Сърцето Ми всекидневно изтърпява от онези, които отричат действителното Присъствие на Сина Ми в Святата Евхаристия; Иисус затрогващо те кани да станеш съпричастна на Тялото Му; знай, че те желае с цялото Си Сърце и при всеки жест на великодушие от твоя страна, от Сърцето Му бликат Реки на Милосърдие и Добрина изтичащи върху множество закоравели сърца…

5О, Царска Девицо,
неразделно съединена със Сърцето на Иисус,
предоставям Ти всички грешници на света,
които обиждат Сина Ти в Благословеното Тайнство,
нека тези, които Го удрят да бъдат опростени от Бога
посредством Невинността Ти, Блаженството Ти и Благото Ти Сърце,
което стана най-Святата Дарохранителница на Бога.
Амин.

амин;

довери се на Бога, Васула Моя, защото има могъщието и Мъдростта да се приближава до виновните и да изправя пътя им… бъди благоразположена за Господа, за да Му предоставяш хвала и слава; ще ти разкрие6 Своите намерения;

остани в Божия Мир; благославям те;


1 Нашата Богородица има пред вид лъжепророци.
2 Посредством порой от ласкателни лични послания към вас.
3 Бях убола пръста си и с кръвта си подписах посвещението да стана Робинята на Благословената ни Майка.
4 Внезапно, докато слушах тези слова, разбрах значението на едно старо видение, когато бях отведена в духа в Дома на Отеца, където съществуват многобройни стаи и едно Пиршество подготвено за нас. В това видение бях заведена в една стая с балкон. Учудващото тук беше огромният мир царящ навсякъде. След като излязох от тази стая, чух детски говор идващ от съседна стая, чиято врата беше притворена. Не беше необходимо да влезна в стаята, за да видя, но видях, във видението, с очите на душата си, кой се намираше във вътрешността на тази стая. Видях жена седнала върху дървена пейка да наблюдава бъбрещо дете, седнало на пода, в краката й. През цялото време на видението, не успях да разбера кои бяха тези две лица, защото Бог не ми разкри тяхната самоличност. Но сега, от словата на Благословената ни Майка, тази загадка ми беше разкрита. Жената беше Благословената ни Майка, а детето бях аз. Бях видяла себе си. Бях в дворовете на своя Отец, който действително ме отглеждаше с нектар, а Майка ми се грижеше за мен и единственото, което можеше да бъде чуто в тази впечатляваща тишина беше бъбренето на дете. (Видение на 22 ноември 1986)
5 Внезапно душата ми изпълнена с Духа се провикна.
6 Напътствените въпроси, които трябваше да подготвя за международната сбирка на ИвБЖ.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message