DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Коя Е Пролетта На Яхве?

25 февруари 1998

Яхве,
направи обичта ми да се преплете така в Твоята, че да кажеш: “добре дошла в Дома Ми!”

Твърдя, че тази обич е преплетена и c Божествената Ти Воля
и че не е достатъчно само да бъдат проумени Словата Ти, но и да действаме според Тях, Господи мой.

Васула Моя, сянката на смъртта носеща се над твоето поколение, сянка, която може да го спусне в най-големите дълбочини на бездната, е покрила сега голяма част от него; уви за онези, които се настаняват съвсем удобно, чувствайки се в безопасност сега; това са онези, които играят ролята на Бог, казвайки: “Яхве няма никаква власт над нас;” седнали доверчиво на престолите си заявяват, че никой не може да се равнява с тях, необходимо ли е да кажа повече? обичта липсва от тях…

ще говоря, а ти ще пишеш; моли се казаното от Мен да отеква ясно в ушите на всеки един; поверих ти най-благородното от Делата Си във вашите времена; това Божествено Дело се намира в ръцете ти; да, хареса Ми да ти Го дам и да Го поставя с голяма нежност в ръцете на едно просто дете, което ще зависи изцяло от Мен;

- 1точно сега не искам това да е само едно краткотрайно посещение от Престола Ми при теб, но дай Ми времето си и ще приема приношението ти, както се приемат гирланди от гардении…

Ах, Господи мой,
небесното Ти Присъствие
е придружено от най-възвишените благоухания.
Затова, покажи ми, Господи мой, Красивото Си Лице
и ме покрий с лъчезарната Си Светлина.

Нека чуя Гласа Ти
като най-сладката мелодия, по-сладка от хилядa
медни пити заедно.

ела тогава да вдъхнеш мирото излизащо от Устата Ми;2 - какъв е флагът, който съм издигнал над теб?

Флагът, който виждам издигнат над мен е Обич.

да, обич; обичта е над всичко; който обича, изпълнява Волята Ми; това е ключът за влизането ви в Царството Ми на небето;

ако твърдите, че живеете в Мен, но нямате никаква обич, тогава не можете да кажете, че живеете в Мен; истински в Мен живот е да живеете същия живот, какъвто Христос живя; чухте, че не са тези, които викат към Мен Името Ми, които ще влезнат в Царството Ми, а само онези, които захранени с обич3 изпълняват Волята Ми, докато са още на земята;

кажете Ми, каква е ползата от овощно дърво, което не носи плод? или пък, за какво служи една арфа без струни? с други думи, за какво са Ми вашите хвалебствия, когато ги казвате без обич? каква полза от вашите жертви, когато ги принасяте без обич? затова, целта ви трябва да е обичта, защото според обичта ще бъдете съдени накрая, а не според красноречието на речите ви или според знанията ви, нито според която и да е ваша жертва, нито според даровете, които в Своята благосклонност ви предоставих; ще бъдете съдени според мярката на обичта ви; тези харизми ви бяха предоставени от Мен, за да изградите Църквата; нека основите ви и обектът на делата ви и на харизмите ви да бъдат издигнати върху обичта, така че да не спирате да вършите добрини; да, защото добрият човек печели Моето благоволение;

Градът Ми4 ще бъде издигнат върху Благословиите на Светия Ми Дух… и бурята ще отмине… тогава всяко създание на земята ще живее истински живот в Мен и обичта им ще бъде така преплетена с Волята Ми, че душата им ще стане престол на Мъдростта; да, точно за тях се казва в Писанията: “душата на праведния е престолът на Мъдростта”, защото от сърцата, които Ме обичат не липсват съкровища; когато Духът Ми говори чрез устата ти, гълъбице Моя, и каза: “не е достатъчно само да проумявате словата Ми, a трябва да действате според тях” това беше, за да ви направя да разберете, че ако обичта ви не отговаря на Божествената Ми Воля, Падението ви ще бъде Голямо;

докато се прилепвате към този отминаващ свят, няма никога да разберете, че тялото ви може да бъде заловено в Светия Ми Дух, така че мислите ви да се превърнат в благородни мисли; тогава, в това божествено благородство на мисълта, и в това състояние на божествена благодат, поглъщайки в себе си силата на Божествеността, Делото Ми във вас ще бъде извършено и Волята Ми изпълнена;

и както бях казал навремето пред всички вас, казвам го отново: ще дойде времето, и този час е близък, когато, въпреки че ще продължите да се намирате всред хората, умът ви ще бъде на небето, прославяйки Троичната Ни Святост; и докато тялото ви ще се движи сред хората, душата и умът ви заловени във Волята Ми, изпълнени с благородството на Светлината Ми, ще бъдат като на ангел, и ще видите себе си да върви в Едем, в Рая между Моите ангели и светии, защото съюзът ви с Мен ще бъде пълен…

ах, и Ние ще се възрадваме, виждайки Себе Си във вас; ще имате образа на невидения Бог; във вас ще гледаме небето;5 вие, които ще Ни притежавате, ще бъдете способни да водите начин на живот, какъвто очакваме от вас, живот, който ще достигне, чрез съвършена мъдрост и духовно проумяване, най-пълното знание на Божествената Ми Воля; животът, който ще водите, прескъпи Мои деца, вие, които бяхте създадени за Имперските Ни Дворове, ще бъде във всичките си аспекти според Моя Ум; ще ви осветя и ще получите силата да станете изцяло предани; когато всички тези неща6 бяха оповестени в Посланието на Истината,7 малцина от вас разбраха Словото Ми;

днес светът слуша, но нищо не разбира, гледа, но създава образи, които никъде не водят; колкото до онези, които изглеждат, че са близо до Сърцето Ми и които държат ключовете на Царството Ми, дори те не разбраха; въпреки това, пламенно копнеят да Ми предоставят преданости, благовещения, отнасят се строго към тялото си, приравнявайки се с онези, които увенчах с венеца на славата,8 но когато Божественото Ми Дихание9 лъхва върху вас аромат, сладко благоухание, за да ви обнови, да, когато Светият Ми Дух слиза от небесните висини, за да възпламени земята като кръщелна целувка, те правят всичко възможно да угасят Огъня на Светия Ми Дух; днес, когато Гласът Ми може да бъде чут, Той безпричинно ги плаши и правят незабавно всичко възможно, за да Го потушат;

Аз, който съм Авторът на неоценими чудeca, съм готов да отворя небесата и да ви оповестя тайнството на Моята цел: изливането на Светия Ми Дух, Който е Обещанието написано в Писанията, и Който ще действува върху сътворението Ми, както никога досега в историята, издигайки ги по всякакъв начин на небето, носейки всичко, каквото е на земята, колкото е възможно по-близо до небето; Аз, Васула, който водя всички неща и решавам по Своя Воля, никога не наруших дадено обещание, a съм познат за това, че събарям всякакво препятствие на разделение; поради това, трябва да поставите надеждите си в Мен, защото, както казах, готвя се да захвърля във въздуха, със силата и благодатта на Светия Ми Дух, препятствията на вашето разделение и да ви обединя, за честта Ми, в едно Тяло; тогава поколението ви, след като дойде на себе си, ще се провикне към Нас:

“прелестна Троице!
пази очите ни пленници на Неповторимото Сърце
и достави на душата ни, каквото й липсва;

“помажи ни, о, Свята и Божествена Троице,
изливайки елея Си върху нас, така че да останем
неразривно съединени с Теб, във Волята Ти
и ни подготви за славното Ти царуване
на Царството на земята,
в което Волята Ти ще стане тамянът
на всекидневния ни живот
и емблемата на челoтo ни,
а Обичта, флагът над главите ни;”

ах, лилия Моя, твоят Създател ти казва това, за да отидеш и да го кажеш на Моите:

“Яхве, моят Господ и Отец всеблагодатен,
ще ни украси с Имперските Си Дрехи
и земята ще бъде украсена със скритите съкровища,
които Той така милостиво запази за нашите времена;”

ще украся тази земя в Пролет, Моята Пролет; коя е Пролетта на Яхве? Пролетта Ми, любими Мои, ще бъде, когато цялото Ми сътворение заблести със сияйна светлина; в кръщението на Пречистването ще бъдете променени в своя първичен образ; в това Пречистване всеки един ще копнее за по-близък съюз на обич с Мен, и с жар сърцата ви ще търсят Истината, Пътя и Живота; и в Истината, в която душата ви надарена с Духа Ми на Благодат ще вдъхва опияняващи аромати, ще бъде усъвършенствана; мрачният ви образ няма вече да съществува, защото Аз, вашият Жених и най-благият от всички бащи, ще блестя над вас;10

Обичта се намира на пътя на завръщането, за да възстанови Царството Си; това ще бъде царуването на Царството Ми на земята и Волята Ми ще се изпълни на земята, както е на небето;

затова, сега е времето на покаянието; тази епоха е зла, но животът ви трябва да я изкупи; отречете се от волята си и намерете благоволение в Мен, признавайки коя е Моята Воля; ах, Васула, благословена на Зова Ми, разпростри Словата Ми в реки на Милосърдие и Надежда; бъди като лилия в този период на Пости, забравяйки себе си, и нека твоят Пазач да се грижи за теб; заличи се изцяло, превръщайки се в течно вещество, така че да потечеш в Мен, своя Бог, ставайки един дух с Мен…

Аз, Бог, ще те срещна във всеки час на деня, в който пожелаеш; повикай Ме независимо кога, любима Моя; затова, издигни ума си в признателно хвалебствие към Мен и възпей Името Ми трижди Свято за това, че ти дадох този ценен дар: отворена врата към Мен;

11градина на Града Ми, държава на Държавата,
с радост черпи от Мен: Живот;

ах! и бъди погълната в Моята Божественост; не позволявай на никаква сянка да пресича духа ти; твоят Господ мило се навежда сега към теб, за да те облече с украшенията на Своята Обич; ще се увелича в теб, затова не отстъпвай на слабостта си, натъжаваш Ме, съмнявайки се в Добрината Ми; прегърни от все сърце скъпоценната роса на божествената благодат носеща духа ти в Благородната Ми Светлина; поканена си от Самата Пролет;

Господи мой,
мнозина велики царе биха дали цялото си Царство,
за да получат една капка от тези благодати,
които така нежно ми поднесе в огромната Си и божествена Обич.

Ще си позволя да отида и да кажа:
“Да! Да! В момент на лудост на Обичта Ти,
Ти ми даде благоволения в изобилие,
разпилявайки ги без мярка и над какво?
Над една окаяница…”

но ти си Моята избраница! видях бегло в човешката ти крехкост, дори тогава,12 какво се намира под кората на греха, видях под тези мрачни пластове детска обич, и виждайки това, Сърцето Ми се развълнува до сълзи; това беше достатъчно, за да плени Моето Милосърдие; въпреки че беше подвластна на греха, струйка обич изтичаше от теб от време на време; тогава казах: “Аз Самият ще съкруша всичко, каквото не съм Аз и ще съживя, възпламенявайки малкото, което е останало от Мен” и в преливащото изобилие на спасяващата Ми благодат направих според Своята Воля;

ела сега, бъди като пламенен факел в мрака на cвоята епоха; приближавай се често до Мен, за да вкусваш от сладостта Ми, изживявайки насладите в тази близост, но същевременно Ме почитай;

(Tова послание ми беше давано с прекъсвания. След това, с по-късна дата, посланието беше продълженo през месец март, тъй като не беше завършено. Това стана поради многото пътувания свързани с мисията ми.)

март 1998

(Продължение на предишното послание.)

Васула Моя, слязох на земята заедно с Моя Син Иисус Христос и със Светия Дух, от Небесния Ни и Прославен Престол Лично и те посетихме по този начин, за да отпечатаме върху теб Своята Тема на Обич;

възложихме ти задачата да предадеш божественото Ни Слово на много нации и ти направи това, което ти поискахме да направиш; остави дом и семейство, удобства и страна заради Нашето Име, прескъпа Моя, затова, остави Ме да ти припомня отплатата за себеотрицанието: само за това, ще ти бъде възвърнато стократно и ще наследиш Царството Ми, което е вечният живот; дъще, на която поверих това огромно съкровище, не се вслушвай в антагонистическите обсъждания провеждани в Името Ми, бъди като гълъбица устремена във въздуха, над всякакви крясъци и раздори, така че да не те разсейват и смущават външните неща; обърни погледа си към Мен, припомняйки си, че Аз съм твой и че ти си Моя;

не изразявай недоволство, когато получаваш по-малко прославени благоволения,13 отколкото през първите три години, защото всичко, каквото беше направено за теб беше за Моята прослава; за да предпазя смиреността ти, направих това деяние на Мъдрост, неразбираемо може би за теб, но деянието Ми ти даде навремето свободата да дойдеш при Мен и да работиш своеволно за Мен; деянието Ми те постави в такова положение, че да можеш да дойдеш при Мен със свободната си воля, издигайки мислите си при Мен, предоставяйки Ми, каквото ти е възможно; и докато гледам Своето семе да дава живота си като жертвоприношение за мнозина, не разчитайки на никого другиго освен на своя Спасител, който издигна душата й от долината на смъртта и който я отведе в задушевен съюз в Неговото Сърце, ще се възрадвам на Своето семе;14

сега, кажи Ми, може ли човек да заблуждава Бога?

Не, никога. Това, че се облича през цялото време в бяло,15 не прави човека по-свят, нито по-добродетелен или истинен.

и въпреки това, мнозина заблуждават сърцата на децата Ми, заблуждават Мен с лъжите си;16 казвам ви, когато дойде Моят Ден ще бъдат изключени от Царството Ми, на това основание присъдата е произнесена; c благодатта Си ти дадох да различиш това, което произхожда от Истинската Светлина и това, което произхожда от мрака, но те оставих да видиш колко много повече са привлечените от мрака, отколкото от Светлината; казах ви го това, така че, когато времето за подбор дойде да си спомните всичко, каквото ви бях казал…17

напомни Ме на своите приятели; твоите приятели са Мои приятели, гълъбице Моя; кажи им какво казва всемилосърдният Отец: кажи им, че ако останат в Мен, в Обичта Ми, радостта им ще бъде пълна и всичко, към каквото се стремят, за Мен, в своята работа, но не успяват да го довършат или да го изпълнят, поради човешката си слабост, Аз като Отец, виждайки благородната им мисъл, ще взема предвид добрите им намерения да Ми се харесат; и така Аз, на Свой ред, ще доставя това, което им липсва, за да повярват мнозина в Моето Дело и в Божествената Тема на Обич; ще повярват не заради тях, a в очевидността на съвършеното Дело изпълнено в Моята Божественост;

- 18- а ти, гълъбице Моя, погледни Жениха, който те издигна и те насочи посредством Духа Си в Своя призив;19 изпей Ми псалм, казвайки:

Изворе на Жива Вода,
закрили душата ми в смутните времена,
запази душата ми прилепена към Сърцето Ти,
там, където Изворите на Яхве освежават
и радват всяко сърце
дошло да си почине в недрата на този Център на Обич;

о, погледнете Този, който ме облече
с Имперските Си Дрехи,20
така че неуморно да привлича нациите една след друга, за да се съберат в едно тяло
около Благословената Троица;

погледнете безмерната Му Благост,
която се радва дори в окаяното ми сърце,
сякаш не съществуват други създания да бъдат спасени освен мен;

благословен да е Яхве завинаги;
амин;

да! в Своята Божественост ти дадох Живот, поглъщайки твоите несъвършенства; и сега, присъединена и неразделно свързана със Самата Божественост те трижблагославям в Името Си; нека постиженията ти да донесат благополучие на цялото човечество; изпълнявай ги, пазейки Свято Името Ми и живеейки в мир с всеки един;


1 Тук за малко се поколебах, помислих си, че Бог ще приключи посланието Си тук и ще ме остави да си вървя, но Той продължи с това, което следва.
2 Тук Бог се спря и след това продължи, променяйки тона на Гласа Си.
3 Тук обич означава също покорство към Божието Слово.
4 Тук разбрах, че с “град” Яхве има пред вид “Царството Си на земята”.
5 Едно духовно небе.
6 Нещата, което Бог ни казва сега.
7 Святата Библия.
8 Светиите.
9 Светият Дух.
11 Внезапно Яхве, моят преблаг Бог, заговори в метафорична форма. Чрез светлина хвърлена в разума ми, ме накара да разбера, че в този пасаж “градината на Града Ми”, както и “държава на Държавата” означава “Васула на Моето Светилище”.
12 Бог има пред вид, преди завръщането ми при Него, т.е. преди божествения Му Зов към мен.
13 Директни отговори на нашия Господ на мои лични въпроси и на други лица, както и постоянни благоухания и видения с Присъствието Му.
14 Настъпи кратко мълчание.
15 Лъжепророците, и съществуват понастоящем мнозина, много повече от избраните от Бога души. Но Бог позволява това да става, за да постави народа Си на изпитание.
16 Особено едно лице, което непрекъснато поставя Бог на изпитание с лъжепосланията си, заговаряйки в мрака и мамейки мнозина да му вярват. В едно от посланията си това лице заявява, че посланията на Истинския в Бога Живот са престанали да бъдат автентични от август 1997, лъжа, която ще хвърли лицето в собствената му клопка…
17 След кратко мълчание, Бог заговори за онези, които ще присъстват на Международното Поклонение на Истинския в Бога Живот на Светите Места. Тук ще се съберат организаторите и разпространителите на Истинския в Бога Живот, здрави колони на Божието Послание.
18 Погледът на Господа се насочи към мен: изглежаше приятелски и бащински в същото време.
19 Докато Господът на Добротата произнасяше тези слова, душата ми се издигна във висините, където откроих Славата Му, давайки ми едно леко предвкусване на божествената Блаженост.
20 Това означава със самия Христос.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message