DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пази Ума Си Затворен В Ума Ми И Благоденствай Вътрешно

13 август 1997

Господи мой,
изля върху мен благословии като порой
и чрез тях душата ми намери своя Дом:
Дворовете на Яхве...
Tам, където щедро ни раздаваш Добрините Си
и където обитават хиляди миряди ангели.
Боже мой, Името Ти е като Химн,
и когато Го слушам душата ми ликува и пее в Неговия ритъм.

В незнанието ми, Господи,
не ме лишавай никога от Своята Светлина…
Амин.

1обич Моя, с теб съм винаги… заловено от твоята окаяност, Сърцето Ми няма никога да те изостави… ти стана дете на Божествената Ни Обич;

нуждаеше се някой да ти покаже не само елементарните принципи на Закона Ми и на Благодатта Ми, но и Посланието на Бога2 в Неговата пълнота; това, което направих за Своята Църква, го направих, за да ви обвържа всички заедно в обич, така че, възприемайки го това да успеете да Ни опознаете в Троичната Ни Святост; учение давано от Мъдростта на простодушните деца, но скрито от умните и учените;

пази ума си заключен в Ума Ми и благоденствай от вътре, обич Моя; ic;


1 Отговаря Иисус.
2 Писанията и Божествената Воля на Бога.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message