DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кой Дом Има По-голяма Нужда от Теб?

23 октомври 1986

Васула, кой дом има по-голяма нужда от теб? искам да избереш;

Иисус, ако ме питаш кой е по-значим, Твоят или моят, ще кажа, разбира се, “Твоят Дом”. Ако трябва да избера, избирам Твоя Дом.

благославям те;

(Иисус изглеждаше толкова доволен!)

ще те водя, малка ти;

ела, вземи със себе си Кръста Ми и Ме следвай; помни, ще ти помогна; ще бъдеш Моя ученичка; ще ти помогна да Ме разкриеш; Свят съм, Свят съм, затова бъди Свята, живей Свято; ще ти дам подкрепата Си; Васула, желаеш ли да работиш за Мен?

Назови се отново.

Иисус Христос;

Да, ще работя за Теб.

обичам те; повикай Ме, когато пожелаеш;

(Съгласявах се, без да осъзнавам в действителност какво означава да работиш за Бога. След като обаче обичам Бога, исках да Му доставя удоволствие. Не осъзнавах въобще неспособността си!)

чуй Ме, чуй виковете Ми, чуй виковете Ми, можеш ли да видиш Кръста Ми? Аз съм Иисус, който поражда това видение;1 провиквам се, страдам, защото ви броя, любими Мои, и ви виждам разпилени и несъзнаващи опасностите, които дяволът е приготвил за вас; Сърцето Ми се разкъсва, гледайки колко сте отдалечени от Мен!

(Иисус ми даваше в разстояние на цял месец картини с Кръста Си. Накъдето и да обръщах главата си, в която и да е посока, огромен тъмен Кръст се изправяше пред мен. Вдигайки очи от чинията си, докато ядях, този огромен Кръст беше там. Поглеждайки през противокомарната мрежа, отново Кръстът беше там. Минавайки от една стая в друга, било да седна или каквото и да е друго, Кръстът ме следваше и се намираше там. Цял месец сякаш ме гонеше.

Тогава започна да ме измъчва нещо друго. Че това, което става може би не e от Бога. Но тогава, ако е от дявола, как може да е така безумен? Започнах да се страхувам какво ще кажат хората за това, какво ще се случи с мен. Ще ми се присмеят!)

дъще, дъще, живей в мир!

(Бях мнителна.)

Кой е?

Аз съм, Иисус, остани при Мен; години наред те зовях; исках да Ме обикнеш, Васула…

Иисус, кога за пръв път ме повика?

по времето, когато заминаваше за Ливан; повиках те в съня ти; ти Ме видя; спомняш ли си как те притеглих към Мен, зовейки те?

Да, спомням си, бях се уплашила много. Бях близо десетгодишна. Бях се уплашила от cилата Ти, която ме притегляше. Приличаше на силно течение, като мощен магнит, който притегля малък магнит. Опитах се да се съпротивя и да се отдръпна, но не успях, докато най-сетне се прилепих към Теб и тогава се събудих.

(Беше ми странно, че Иисус ми напомня онзи сън. И че все още си го спомням!)


1 Видях един огромен тъмен Кръст.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message