DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Жената Украсена В Слънцето

20 март 1996

(Това послание беше получено от 20-26 март 1996. Благовещението беше на 25 март 1996.)

Твоя служителка съм и съм тук да Ти служа.
Величество, без Теб съм нищо,
Чисто задоволство на душата ми,
слушам.

любима Моя, ела и се научи: кой най-много Ме възхвали? ще ти кажа кой най-много Ме възхвали: беше Новата Ева; да! Жената облечена в слънцето, изправена върху месечината, а на главата Й венец от дванадесет звезди;1 тъй като Аз, който създадох небето и всичко съществуващо в него и земята и всичко, което тя носи, и морето и всичко, каквото се побира в него,2 Я поставих над всички тези неща;3

Царицата на небето присъства винаги до Престола на Всевишния; колкото е разстоянието от небето до земята, такова е и величието на Нейното Име; Името Й е обвито в светлина; нека целият свят да коленичи пред Тази, която носи Пресвятото Звание:

Майка на Бога;

в Непорочната Си утроба Ме прослави, приемайки Мен, неопетнения Агнец, правейки светилище за Светилището; ела и изпей нова песен в Нейна чест, нека всички жители на земята да почетат Неопетненото Й Сърце, Олтаря, в който бях заченат и станах Богочовек също;4 никой не Ме прослави, както Жената украсена в слънцето;

да! Тя е така изключително красива в съвършената Си Обич, че островите, планините, хълмовете, равнините и изворите, всичко се прекланя, когато Тя минава; и днес, както вчера, когато най-Справедливата Обич преминава през земята придружена от Моите Ангели, чиито очи не престават да се възхищават на Възхитителната, най-Святата от всички Девици, омаяни пред Красотата на Шедьовъра на Отеца Ми, когато минава оттам, Тя любящо посредничи и се отзовава на вашите умоления;

оставете Ме да ви кажа: Свещеното Ми Сърце е вашето небе; сътворение, Свещеното Ми Сърце, което толкова измежду вас отричат и пренебрегват, е вашето Небе; Раят ви, Царството ви, Делът ви, Мястото ви за отдих за Вечността; затова приближете се до това Сърце, което толкова ви обича и ще излея от Сърцето Си в сърцето ви неизброими благословии, за да превърна душата ви в пролетен празник, в кула от слонова кост, небе само за Мен; как може някой да се съмнява в Обичта Ми? ах, любими, всеки път, когато се съмнявате в Обичта Ми, слънцето се затъмнява от Моята тъга…

днес искам да ви разкрия, от голямата Си Обич, Сърцето на Своята Майка;5

6"о, Шедьовър на Отеца Ми! о, Върховен Шедьовър на Яхве! Невесто на Светия Ми Дух! Лъчезарeн Мой Табернакъл! Сърцето Ти, Любима на Любимите,7 е Едно с Нашето! Сърцето Ти е оградената Ми градина, запечатан извор; Сърцето Ти е Извор, който прави плодородни градините; Сърцето Ти, Обожавана, е Моят Престол, в който бях почетен; Сърце на Сърцето, което короновах в Наше присъствие и пред целия Ми небесен двор,8 как е възможно някое от създанията Ми да отрича Сърцето Ти?9 Ти, Ковчегът на силата, цялата облечена в добродетели, Новата Ми Песен,10 Арфата Ми, Крепостта Ми, Ти, която очарова Твореца на небето и на земята със Своето великолепие, Ти, която стоиш в Нашето Присъствие, стоиш по-близо отвсякога до тези, които се позовават на Теб; въпреки това как можа човекът да падне толкова ниско и да последва измамната пътека, отричайки Сърцето Ти?”

не чу ли, сътворение, че съм Сърцето на Сърцето Й? Душата на Душата Й, Духът на Духа Й? не чу ли, че Двете Ни Сърца са съединени в Едно? помисли върху Моето Сърце Избавление, помисли върху Нейното Сърце Съучастник в Избавлението, помисли върху Насладата на Сърцето Ми, което изгрява като зора, за да освети земята в нейния мрак, помисли върху Сърцето на Царицата, което сияе над човечеството, по-блестяща в блясъка Си от всички съзвездия взети заедно; по-блестяща от слънцето; Лъчезарна като Славата Ми поради неповторимото Си съвършенство; помисли върху Табернакъла на своя Бог; помисли и почети в най-голяма степен Моя Престол, както Аз го почитам;

не питай: “как е въможно Всевишният да Й е предоставил толкова висок престол в Небесните Си Дворове?” виж, не само Я определих да бъде Царица на Моите Ангели и на Моите създания, но Я определих да бъде и Престолът Ми; Царицата на небето и земята е Престолът на Царя на царете, тъй като Аз, Господът на Всичко, Й предоставих първото място в Свещеното Си Сърце;

родена да е Моята Величава Корона, родена да е Съдът на Истинската Светлина приела плът от рода на Давид, родена да е честта Ми и гордостта Ми, Духът, заедно с Мен и Отеца, каза:

“Всеблагодатна Мария, Ние сме с Теб; няма да скрием от Теб нито една тайна, Диханието Ни ще бъде Твое дихание, чисто излияние на Славата Ни; Мария, Наш образ на Добротата Ни, даваме на сърцето Ти Своя Мир; в това съвършено сърце Аз, Синът, ще възтържествувам; Сърцето Ни ще бъде Твое Сърце, разпалена пещ на божествена обич; Душата Ни ще бъде Твоя Душа,11 величествено съкровище, Рай за Нас; Духът Ни ще бъде Твой Дух; да, защото, който се съединява с Нас, е един дух с Нас;”

това е Тази, която толкова високо облагодетелствахме, Тази, която бива отхвърляна от мнозина и въпреки това е помадата на очите ви, балсамът за раните ви, милосърдното умоление към Вечния Отец за вашите молби; застъпница и защитник на душата ви;

слаби човеко… Невестата на Светия Ми Дух е Храмът на Храма, обещаната земя на немощните и измъчените, отражението на вечната Ми Светлина; утешителката на вашия Утешител е утехата за скърбите ти… какво има да каже човекът? какво може да каже човекът намиращ се в своята скиния? как би могъл да открие в тленното си тяло небесните неща създадени от всемогъщата Ръка на Отеца Ми, когато душата му е утежнена от греха? властваш над ума си, човеко, без светлина, без благоразумие;

отвори днес сърцето си, човеко, и всички тайнства, които ти изглеждат бездънни, ще ти бъдат разкрити от Божествената Ми Светлина, трижди Свята, и ще проумееш коя е Жената облечена в слънцето; тогава, цялото ти съществувание ще се издигне и сърцето ти ще заликува от радост и ще се очарова, когато очите ти, непокрити, видят Благословеното Сърце на благословените сърца, най-Cвятото от светите, Несравнимото Сърце, да гори с безмерна обич, с жив и сияен пламък;

тогава, приятелю Мой, ще проумееш какво е Добродетел, и как в това Добродетелно Девствено Сърце, Аз, Бог, станах Богочовек; ще видиш Майката на своя Спасител, Майката на пророците, Майката на учениците, Майката на харизмите, Майката на Триумфа, Майката на безграничните благодетели, Майката на ненадминатото Избавление; Лозето на Истинското Вино, Пътя на Пътя водещ всеки един при Мен, широко разтворената Врата на небето, от която могат да влезнат всички и да имат вечен живот;

- не забеляза ли как се смекчава Сърцето Ми и как винаги облагодетелства Нейното Сърце? как е възможно да отрека на това Сърце, държало вашия Цар, всичко, каквото иска от Мен? всички вярващи, благословете Сърцето Й, защото, благославяйки Сърцето Й, благославяте Мен;

ще я провъзгласите Царица и достойна да бъде обожавана, когато Я опознаете; затова вдигни очите си, сътворение, пред гледката на Нейното Сърце и ти обещавам, че няма никога да престанеш да се увеличаваш в лъчезарност; сърцето ти ще се издигне в пещта на Сърцето Й, и трептейки от ликуване и изпълнен, ще влезнеш в Сърцето Й, както човек влиза в океан на обич, след като богатствата на Сърцето Й са толкова обширни, както вълните на Морето идващо към теб и ти към това Море; Богатствата на небето и земята почиват всички в Нейното Сърце и могат да станат твои!

въпреки че нощта все още покрива ума и сърцето ти, стани! стани и обърни очите си към тази лъчезарна гледка на Сърцето Й, която толкова много пророци искаха да видят в своето време, но не можаха; стани и запей нов химн за Химна на Пресвятата Троица, пей и кажи: “братя! сестри! елате да бъдем покрити от Мантията на Благодатта в Благодатта; елате да бъдем покрити от Светлината на Царицата; елате да ни покрие със сянката Си Тази, която беше покрита от сянката на Светия Дух;” не чухте ли, че нациите ще дойдат под Светлината Й и царете под изгряващото Й величие, когато накрая Сърцето Й ще възтържествува заедно с Моето? загадка за богатите в сърцето, но за бедните и смирените е Благословия, за която така дълго копнееха...

о, елате! преди да ви изпревари пороят на греха! елате в този Ковчег,12 който може да ви спаси; не бъдете като предците си в дните на Ное, които не се вслушаха; елате в този Ковчег и ще се спасите от бурните води на греха, и няма да ви погълне пороят на греха; елате и станете обещаните деца на Застъпницата, като резултат от предаността ви към Нея;

посвещавайки се на Нея, вие се посвещавате на Мен; всяко посвещение почитащо Сърцето Й ще се увеличава и ще се изкачва към Мен, след като съюзът Ни е съвършен; посвещавайки се на Нейното Сърце, всичките Ми повели ще бъдат проумени по-добре в Нейната Светлина, защото всяка ваша стъпка ще бъде водена от Нейното Сърце, след като ръката ви ще бъде държана от Cамия Престол на Благодатите; колко благословени ще бъдете, когато повтаряте предаността си към Нейното Сърце!

елате при Тази така Благословена, която разкрива на децата Си Майчинската Си Обич, показвайки им пътя към небето; елате при Съратника на вашия Изкупител, чието Сърце горящо от обич беше предоставено да бъде и то пронизано за вас; елате да почетете това Сърце, което като запален Светилник блести вътре и вън, до Моето Сърце;

ако казвате: “нямаме нужда от Нейното Сърце”, знайте, че в действителност казвате: “нямаме нужда от Сърцето на Господа!” знай, слаби човеко, че Свещеното Ми Сърце и Неопетненото Сърце на твоята Майка са толкова обединени, че в това съвършено единство тези Две Божествени Сърца стават Едно; казвам ти тържествуващо: ако опознаеш Сърцето Й, не само ще опознаеш Моето Сърце, но и Сърцето на Отеца; не бях ли казал, че съм в Отеца и Отецът е в Мен? cлед като съм в Отеца и Отецът в Мен, Сърцето Ми също е в Отеца и Сърцето Му в Моето; който не приема, че сме неразделни и Един, не приема Словото Ми; не ставай роб на духа си и не оставяй да те повалят доводите на света;

кажи Ми, кое създание има сърце подобно на Сърцето на Мария? не съществува сърце като това на Мария; съвършена от самото начало, Неопетнена от рождението Си13 и пълна с Благодати, надминавайки по благодати благодатите на Моите Ангели; ето защо множество Мои Ангели се питаха един другиго:

"коя е Тази под Своя воал?”

“защо се прекланят върховете на планините, за да Я поздравят, когато минава?”

“коя е Тази безупречна в Сърцето Си и която толкова се харесва на Бога?”

“видяхте ли как цялото творение на Бога свежда поглед при Нейното преминаване?”

“коя е Тази, която прилича на извор правещ продородни градините със Своите благодати, този извор на жива вода?”

“коя е Тази със Сърце толкова чисто, изпълнено с божествена обич, търсещо Бога ден и нощ, нощ и ден, и намираща се в съвършено общение с Всевишния?”

“коя е тази Девица, толкова смирена въпреки голямото си богатство от добродетели и благодати, която върховният Бог не оставя от Очите Си?”

много Мои Ангели останаха мълчаливи и във възхита, не намирайки подходящите думи…

в това Сърце, в тази Бездна на благодат упражних властта Си; Творецът на небето и земята, Творецът на благодатта, намери Своето небе в небето, Своята благодат в благодатта, за да приеме образа на роб; дойдох в Чудното Смирение,14 за да служа, а не да Ми се служи; Аз, Изкупителят на цялото човечество, обещаният Месия, дойдох в съвършения образ на Свещеното Си Сърце, за да поделя скърбите, радостите, страданията, мъчението, чудотворенията, предателствата, агониите, бичуването, пронизването, и разпятието; Сърцата Ни заедно изкупиха;

всеки миг прекаран от Святата Ми Майка на земята беше съвършен химн на обич, милост, смирение и чистота; съкровище от съкровищата Ми; дойдох в това Свято Сърце, образ и подобие на Свещеното Ми Сърце, за да стана Богочовек, да следвам стъпките Й15 и по-късно, Тя да следва Моите стъпки;16 бях казал, че Аз и Тя си поделихме всичко до Кръста;

съюзът Ни беше толкова задушевно съвършен, че не беше необходимо да говорим, говореха Сърцата Ни; думите Ми и мислите Ми не беше необходимо да Й бъдат предавани по време на Моето отсъствие; във върховната сила на Светия Ми Дух, всичко Й ставаше известно; в девственото Й Сърце всичко Й беше познато, след като притежаваше Бога и Богът притежаваше Нея; по този начин, насъщната Й храна беше Волята на Вечния Отец;

о, сътворение! Душата Ми силно скърби, когато мнозина от вас отричат Нейното Сърце! и Ангелите Ми треперят за деня, когато ще се произнеса за тези хора! но, тези, които Я почетохте и Я обикнахте, Вратата на Сърцето Й ще бъде отворена за вас, за да влезнете в небето; и ще кажа на теб, който Я обичаш и Я почиташ: “ела! обичта ти към Нея беше толкова голяма на земята, че днес можеш да дойдеш в стаята си и17 да се преклониш пред Светия Ми Храм;”

сътворение, това Голямо Знамение18 на небето, Жената украсена в Слънцето, която кара демоните да се парализират от страх, това Голямо Знамение осветляващо небесата и ужасяващо Мрака19 не е друго освен Моята Майка; противно на мрака, въздигнах тази Пресвята Девица да бъде за всички вас Колона разпален огън в нощта, която ще води стъпките ви, а през деня Слънце, което ще осветлява страшния ви мрак;

- в деня, когато бях заченат от Светия Дух в девствената Й Утроба, всички демони се парализираха от страх, докато същевременно на небето голям брой небесни армии възхваляваха Бога и пееха: “Слава на Бога в небесните висини и мир на хората, които се радват на Неговото благоволение;” така, слязох от небето в небето, от престола Cи в престола Ми…

да, там, където цъфтяха всички добродетели, очаровайки Свещеното Ми Сърце с уханието на съвършената Й Обич; Сърцето на Моята Съвършена е несравнимо и напълно достойно за обич… Сърцето Й, от Непорочното Й Зачатие, беше непрестанна молитва, изкупителен тамян, безспирно поклонение пред Бога; това е Моето Лозе,20 което мощната Ръка на Отеца Ми обработи, за да може Истинското Лозе да пусне корени в тази почва;

елате при Сърцето на Благословената си Майка, която е като лъчезарен ден; елате да черпите от неизброимите Й благодати и от блясъка излъчван от Ръцете Й; Сърцето Ми, изпълнено с благодат и истина, взе плът в Девствената Й Утроба, изпълнена с благодат и истина; и сега, Нашите Две съединени Сърца ще победят Горчивата Напаст не с физическа сила нито със силата на оръжията, а с обич и жертва;


3 Показателен знак е за Жената изправена върху месечината.
4 Иисус прибави “също”, защото Той е и Бог.
5 Почувствах Сърцето на Иисус да се топи от обич, произнасяйки думата “Майка”.
6 Иисус се обърна към Богородицата на висок глас.
7 Разбрах, че има пред вид Святата Троица.
8 Внезапно Христос снижи Гласа Си, ставайки тъжен.
9 Иисус показваше тъга и учудване същевременно.
10 Разбрах, че има пред вид Новата Ева.
11 Душа може да бъде подразбрана като живот, както в Лк. 9:24.
12 Сърцето на Благословената ни Майка.
13 Беше зачената в Неопетненост.
14 Благословената ни Майка.
15 Когато Иисус, дете, следваше Своята Майка.
16 Разбрах, че Святата Богородица е следвала Иисус в Неговата Мисия.
17 Благословената ни Майка: Храмът на Бога.
19 Дяволa.
20 Святата Богородица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message