DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молитвата На Иисус

18 януари 1990

Господи Иисус Христос, Син Божи, смили се над нас.
Господи Иисус Христос, Син Божи, смили се над нас.

казвам ти, че който се моли на Мен с тази Розария,1 небето ще се отвори за него и Милостта Ми ще го спаси; помирете се с Мен, помирете се с Мен, молете Ми се всеки ден: Господи Иисус Христос, Син Божи, смили се над мен, грешника;

дъще, научи тази молитва на твоите братя,2 научи ги да са в уединение и мълчание, когато се молят с тази Розария; разхубави Църквата Ми, дъще;

ела, напредвай в чистота на сърцето;

 


1 Православната Броеница.
2 Католиците.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message