DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Библиография » Раят е реален, но и Преизподнята също »

РАЯТ Е РЕАЛЕН, НО И ПРЕИЗПОДНЯТА СЪЩО

 

Васула пише...

“Докато съвременната ни култура продължава да обръща гръб на Бога, Той още веднъж ни показва как да помогнем на милиони хора да се завърнат при Него ПРЕДИ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО. Той отговори на нашите молитви.

Как да помогнем на хората да узнаят за Божия Химн на Обич?

Как да възпламеним отново вярата си?

Как да вдъхнем живот в охладнелите църкви?

Книгата РАЯТ Е РЕАЛЕН, НО И ПРЕИЗПОДНЯТА СЪЩО е сериозен опит да привлече милиони хора да потърсят посланията на Истинския в Бога Живот. Тя ще подтикне интереса на вярващи и невярващи и може да се окаже мощен инструмент за евангелизация.”

 

Тази книга е публикувана на английски език от ALEXIAN, следват други страни и на други езици. 

 

ПОРЪЧКА НА КНИГАТА СЕГА:

AMAZON 

BARNES AND NOBLE

BOOKS-A-MILLION

 

И ви молим да разширите подкрепата си, към вашите близки и приятели, поръчвайки отделни бройки и за тях. Евангелизацията започва от дома! Благодарим ви за подкрепата спрямо Васула в нейното служение и за помощта посланията на ИВБЖ да се разпрострят.

Бог да ви благослови!

 
Библиография
Посланията
Моят Ангел Даниил
Раят е реален, но и Преизподнята също
Молитвеници и Извадки
Богословски трактати
Периодични Бюлетини
Публикувани Статии
Книжарница на ИВБЖ
Videos and CDs
Поетични Красоти
С Молитвите на Светите ни Отци
Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ

Посланията
Делото на Истинския в Бога Живот. Томове 1-12 на различни езици.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Истинския в Бога Живот
 

Раят е реален, но и Преизподнята също
Васула Риден: описанието на очевидец за това, което предстои да дойде
 

Молитвеници и Извадки
Публикувани молитви и извадки от Посланията
 

Богословски трактати
Проучватели, Богослови и други компетентни лица пишат за Истинския в Бога Живот и Васула.
 

Периодични Бюлетини
Публикувани бюлетини от цял свят представящи различни теми и дейности от апостолата на Истинския в Бога Живот
 

Публикувани Статии
Статии върху Истинския в Бога Живот и Васула
 

Книжарница на ИВБЖ
Онлайн закупуване - само на английски.
 

Videos and CDs
List of various producers of True Life in God material and links to their websites.
 

Поетични Красоти
Поетични Красоти в Песента на Жениха и в други текстове на Истинския в Бога Живот (Beautés Poétiques)
 

С Молитвите на Светите ни Отци
Отговори на коментарите в списанието “Διάλογος” (Диалог), основани на Cветото Писание, на Отците на Църквата и на Светото Предание във връзка с посланията на Истинския в Бога Живот
 

Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ
Впечатлителните прилики в благородните писания на Свети Симеон Нови Богослов и посланията, които Васула получава от Христос
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Цялата Земя Ще Страда, Освен Ако Чуя Истински Вик На Покаяние
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Истинското Богословие Е Съзерцанието На Мен, Вашия Бог
Как Да Бъдат Различавани Духовете

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message